Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan

Marti , 19 Martie 2013, 9:51

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unor panouri fotovoltaice destinate producerii de energie electrica, pe o parcela situata in partea de sud a teritoriului administrativ al municipiului Oradea, in vecinatatea comunei Santandrei. Parcela pe care urmeaza sa se realizeze investitia se identifica prin nr.cad. 17722 si este situata in extravilanul municipiului Oradea .

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC P.V. SOLAR SYSTEMS SRL, se va studia zona cuprinsa intre calea ferata, drumul de exploatare ce asigura accesul la amplasament, limita teritoriului administrativ aflat in partea de nord a parcelei studiate si limita estica a parcelei identificate cu nr. cad. 17722. Se va studia accesibilitatea la parcela, modul de utilizare a terenului si dezvoltarea infrastructurii si circulatia terenurilor in zona de studiu a PUZ-ului. Prin documentatia de urbanism ce urmeaza sa se elaboreze nu se va solicita introducerea in intravilan a amplasamentului studiat.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.03 - 31.03.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30 - 15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 25-31.03.2013 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare panouri fotovoltaice pentru producere si distribuire energie electrica, zona Camin Felix nr. cad. 17722- Oradea extravilan

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator