Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului nr. cad. 9785-Oradea

Luni , 14 Mai 2012, 10:52

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului  nr. cad. 9785-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului  nr. cad. 9785-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului  nr. cad. 9785-Oradea

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului  nr. cad. 9785-Oradea


Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unei statii de carburanti in vecinatatea aeroportului, pe o parcela adiacenta drumului DN 79 si studierea circulatiei in zona.
Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Micoriciu Valentin, se va studia zona culuarului situat de ambele sensuri ale DN 79 pe tronsonul de la giratia din intersectia cu drumului de acces la centrul comercial ERA SHOPPING CENTER cu DN 79, pana la limita administrativa a municipiului Oradea.
Reglementarile planului urbanistic zonal urmeaza sa se coreleze cu toate documentatiile de urbanism aprobate anterior si care au impact asupra zonei de studiu si se va supune avizarii de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, respectiv de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România, in calkitate de administrator al DN 79.
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.05-24.05.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 25-29.05.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare statie de carburanti, Calea Aradului nr. cad. 9785-Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator