Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator – Parc Industrial EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea

Vineri , 22 Iulie 2016, 14:20

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator – Parc Industrial  EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator – Parc Industrial  EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator – Parc Industrial  EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ Modificator - Parc Industrial  EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal modificator, str. Ogorului, nr.topo 3147/2, 3145/8, 3145/10, 3145/12, 3147/6- Oradea

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA prin Agentia de Dezvoltare Locala se propune  modificarea reglementarilor aprobate prin HCL nr.315/2015;

 

  • noul plan urbanistic va studia aceeasi zona ca PUZ-ul initial si va reglementa: functiunile permise respectiv interzise in zona de studiu, reteaua stradala interna si racordarea la drumurile de acces in zona studiata in corelare cu situatia cadastrala existenta si reglementarile PUG in curs de avizare, mobilarea parcelelor create(retrageri, inaltime max.admisa, grad de ocupare a terenului, limita de implantare in raport cu vecinatatile zonei);
  • - POTmax.60%   CUTmax.1,2;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.07.2016 - 31.07.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ Modificator la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului modificator.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.05.2016-24.05.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ Modificator – Parc Industrial EUROBUSINESS II, str.Ogorului- Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator