Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire sediu de firma si spatii de depozitare, Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea

Vineri , 30 Ianuarie 2015, 16:05

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire sediu de firma si spatii de depozitare, Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire sediu de firma si spatii de depozitare, Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire sediu de firma si spatii de depozitare, Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire sediu de firma si spatii de depozitare,
Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru definirea reglementarilor urbanistice in vederea construirii unui imobil cu destinatia sediu firma si spatii de depozitare pe parcela identificata cu nr. cad. 175563, situata in zona Caii Borsului cu acces din drum de exploatare .
Prin planul urbanistic zonal initiat de SC EGASI SRL, se vor stabili conditiile de reconversie functionala din teren destinat activitatilor agricole in zona de comert si servicii tip C8 a zonei delimitate de zona C8 adiacent Caii Borsului, zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 566/2014, Parcul Industrial Eurobusiness I si zona de studiu a PUZ-ului 551/2013.

Planul urbanistic zonal va reglementa functiunea zonei de studi, accesul la amplasamentul studiat, modul de mobilare si utilizare al terenului, statutul juridic si circulatia terenurilor, dezvoltarea infrastructurii utilitare corelat cu documentatii de urbanism aprobate in vecinatate respectand totodata urmatoarele conditii:
- functiunea propusa : comert si servicii
- regim de inaltime: max. P+1;
- indici de utilizare a terenului: POTmax. 50%, CUTmax.1,5;
- in incinta se vor amenaja spatii de parcare si zone verzi conform reglementarilor stabilite prin HG 525/1996
- se vor studia conditiile de accesibilitate corelat cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 2-8.02.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul , in intervalul orar 11.00-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 11-16.02.2015.

Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire sediu de firma si spatii de depozitare, Calea Borsului nr.38C2 nr. cad. 175563 -Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator