Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate, str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

Joi , 18 August 2016, 8:08

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate,  str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate,  str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate,  str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate,

str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate D+P+E(M), str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de CSEKO KALMAN - KAROLY se propune  parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 154489- Oradea, in vederea de amplasarii de locuinte izolate, in urmatoarele conditii:

 

-       delimitarea parcelelor destinate amplasarii de locuinte izolate, varianta 1 conform proiect 6/2016 plansa 4/U, necesita elaborarea unui plan urbanistic zonal fundamentat de un studiu de risc natural pentru parcela identificata cu nr.cad.154489;

-       zona de studiu a PUZ-ului este cuprinsa intre: strada Livezilor, zona studiata de PUZ-ul aprobat cu HCL 876/2009, Calea Adevarului si limita vestica a parcelei identificata cu nr.cad.154489;

-       reglementarile PUZ-ului vor trata: functiunile zonei studiate, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare corelat cu reglementarile urbanistice aprobate in zona;

-       se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferente functiunii propuse;

-       regim de inaltime: max. D+P+E(M);     POTmax.35%,   CUTmax.0,8;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.08.2016 - 24.08.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.05.2016-24.05.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren in vederea construirii de locuinte izolate, str.Calea Adevarului, nr.cad.154489- Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator