Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

Vineri , 29 Martie 2013, 9:39

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea terenului compus din parcelele identificate cu nr. cad. 13967, 13968, 13969 si 4566-Oradea, in vederea amplasarii de case cu destinatia locuinte . Parcelele au acces din str. Rimler Karoly si printr-un drum de legatura cu str. Graurilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Andok Eva , se va studia mobilarea urbana in zona situata de o parte si de alta a str. Rimler Karoly, respectiv dezvoltarea retelei stradale in zona cuprinsa de str. Rimler Karoly, drumul public studiat prin documentatii de urbanism aprobate prin HCL 889/2004 respectiv HCL 1016/2009, de la str. Graurilor pana la ultima bretea a str. Gheorghe Doja, respectiv intersectia str. Adevarului cu drumul ce face legatura intre str. Adevarului si str. Arinului.

Constructiile ce vor mobila parcelele vor fi amplasate astfel incat indicii de utilizare ai terenului se vor incadra in valorile: POTmax 35% CUTmax. 0,6;

Se vor studia conditiile de accesibilitate din str. Rimler Karoly si din str. Graurilor in corelare cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 1 - 7.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 8.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 8 - 12.04.2013.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren si amplasare locuinte, str.Gheorghe Doja nr.cad.13969, 13968, 13967, 4566-Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator