Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea

Vineri , 27 Ianuarie 2023, 11:15

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 08.12.2022-05.01.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Avand in vedere sesizarile inregistrate, prezenta documentatie de urbanism, a fost supusa analizei sedintiei CMUAT din 12.01.2023 si a obtinut avizul nr.43 prin care se specifica urmatoarele:

        „Astfel, în urma sesizărilor/obiecțiunilor s-au stabilit reglementari specifice doar pentru terenul care a generat PUZ-ul, pentru zona de dotari de tip IS s-au stabilit - retrageri minime față de limitele laterale: 4,5m față de strada interioară, iar pe latura opusa retragerea se va stabili la jumătate din înălțime măsurata la cornișă dar nu mai puțin de 3,0m. Teritoriul rămas neurbanizat va fi studiat prin documentații de urbanism ulterioare (PUZ Urbanizare)

        - Documentația NU se va supune procedurii de consultare a populației, conform prevederilor din "Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului" (aprobat prin HCL nr.495/2019) deoarece documentația a fost supusă consultării populației, noua propunere fiind rezultatul procedurii menționate."

        Referitor la Statia de pompare a apelor uzate care se va monta in zona verde, cat si retelele de utilitati (apa, canal, gaze naturale) se va dimensiona corespunzator pe baza unor breviare de calcul, pentru fiecare etapa in parte in functie de numarul de utilizatori pe care ii va deservi. Retelele de utilitati vor face obiectul unei autorizatii de construire, care se va obtine intr-o etapa ulterioara aprobarii PUZ. Retelele de utilitati se vor executa pe cheltuiala beneficiarului, deasemenenea si linia electrica supraterana care traverseaza terenurile studiate inclusiv terenul dvs se va reloca tot pe cheltuiala si demersurile facute de catre beneficiar.

Platformele de colectare a deseurilor se refera la o platforma unde vor fi amplasare tomberoanele necesare salubrizarii menajere (reciclabile, reziduale, biodegradabile), pentru fiecare parcela in parte. Nu se refera la un centru de colectare."

        Anexat s-a trimis plansa aferenta.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 43/12.01.2023, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 483/04.02.2021. 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal de urbanizare-Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, str. Cartier Podgoria, nr.cad.194056, 194057, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator