Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea

Joi , 20 Iulie 2023, 15:35

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 04.11.2022-28.11.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        PUZ Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Sesizarile inregistrate, impreuna cu punctul de vedere al arhitectului au fost prezentate in sedinta CMUAT din data de 20.04.2023. In urma analizei acestora, a fost emis avizul nefavorabil nr.721/2023, prin care se specifica urmatoarele:

        "- Se va respecta retragerea fata de mejdie reglementata prin PUZ aprobat; Modificarea acesteia poate fi analizata doar in conditiile unui acord al vecinilor de mejdie."

        In sedinta CMUAT din data 22.06.2023, elaboratorul documentatiei de urbanism revine cu o noua solicitare. In urma analizei acestora, a fost emis avizul consultativ nr.1154/2023, prin care se specifica faptul ca: '' - Având in vedere opoziția vecinilor cu privire la modificarea retragerilor fața de mejdia sudică PUZ-ul modificator va fi înaintat spre aprobarea Consiliului Local în forma avizată inițial (aviz nr.1835/2022)".

        PUZ-ul modificator se refera la definirea unui condominiu si a unui spatiu comun care va include spatiul privat pentru circulatie auto spre deosebire de varianta aprobata anterior care definea drumul interior drept drum public. Acest PUZ nu cuprinde alte reglementari privind mobilarea parcelelor.

        Constructiile existente aflate in curs de executie vor trebui sa se conformeze formei autorizate.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ Modificator- Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1835/06.10.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3420/21.07.2022. 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.895/2019, str. Tiglarilor, nr.15, nr.cad.206419:206425, 206429-:-206431, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator