Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea

Joi , 2 Februarie 2023, 10:16

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 14.09.2022-08.10.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Raspunsurile formulate de catre elaboratorii PUZ-ului, cu nr.357714/18.10.2022, la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 17.11.2022, cand s-a emis Avizul Consultativ nr.2085, considerandu-se ca acestea sunt bine argumentate, insa avand in vedere amploarea dezvoltarii, prin acest aviz s-a solicitat elaborarea unui studiu de trafic.

In relizarea investitiei mai sus mentionate vor fi respectate reglementarile propuse prin PUZ avizat cu nr.1435/04.08.2022.

In sedinta din data de 12.01.2023, a fost analizat Studiul de trafic solicitat in avizul precedent, emitandu-se Avizul Consultativ cu nr.11 in care se specifica urmatoarele:

"- Raspunsurile formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 17.11.2022 si s-a concluzionat ca acestea sunt argumentate, insa s-a impus realizarea   unui studiu de trafic (documentatie tehnica pentru studiul de circulatie - faza PUZ);

- Din concluziile relevate de studiul de trafic, rezulta ca nu se impun masuri suplimentare pentru fluidizarea circulatiei in zona, in ipoteza ca investitia propusa se va realiza;

- In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1435/04.08.2022);

- Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Oradea."

La sesizarea inregistrata cu nr.328188/22.09.2022 raspunsul a fost urmatorul:

"1. Avand in vedere ca se doreste conversia partiala a lotului 179196 din Uliu in Lcm, as dori sa se justifice cum se poate face acest lucru, deoarece in Certificatul de Urbanism eliberat pentru SC Lancetti Transport SRL se specifica la rubrica DIMENSIUNI si SUPRAFETE, ca pentru locuinte colective mici si in cascada frontul stradal trebuie sa fie mai mare sau egal cu 22m, iar lotul sus mentionat neavand decat 16,98 m front stradal.

Raspuns: Faptul ca frontul parcelei studiate cu nr. Cad. 179196, are frontul de 16.98 m, fata de minimul de 22 m conform RLU aferent PUG Oradea, consideram ca nu este un impediment ca este mai mic, deoarece prin PUZ se demonstreaza construibilitatea terenului studiat, propus a se reglementa prin acesta, care se poate incadra in exceptia de aplicare a procedurii de urbanizare, conform Sectiunea 1, cap .A din RLU, intrunind astfel toate punctele mentionate la exceptii, dar, parcelele aflate in proprietatea initiatorului, sunt propuse a se alipi si forma un singur lot, cu parcela 168029 (RLU M4), unde aceasta este permisa conform regulamentului de urbanism aferent zonei M4 din PUG Oradea sect. 1, cap. A, iar fiind vorba de o dezvoltare mai ampla, se propune a se mentine limitarile aferente RLU Uliu.

Atfel, conform celor prezentate, consideram ca, nu putem discuta de o zona compacta de tip Uliu, zona nordica a parcelelor luate in studiu, a fost reglementata prin PUZ aprobat cu HCL 670/2020, iar parcela contestatorului cu nr. Cad. 196079, a fost mobilata in baza avizului CMUAT nr. 345/09.03.2017, in vederea obtinerii AC 1155/2017 Construire casa familiala, unde i-a fost acordata exceptia de la urbanizare conform RLU Uliu aferen PUG Oradea, care a dus la blocarea dezvoltarii propuse de regulamentul PUG Oradea, astfel consideram oportuna alipirea loturilor, si reglementarea acestora prin PUZ, cu coraborarea si preluarea limitarilor de construibilitate din zona Uliu, respectiv limitarea la str. Calea Bihorului ca zona functionala Lcm - Zona locuinte colective cu regim redus de inaltime, cu maxim 6 unitati locative cu un regim mic de inaltime, cu inaltime maxima de 12 m, inaltime care nu depaseste inaltimea maxima reglementata din vecinatati, si, de asemenea dezvoltarea obiectivului situat la str. Calea Bihorului este limitata in a se realiza pe adancimea de 25 m de la front, care nu depaseste constructia contestatorului, respectiv viitoarea constructie, volumetrie, se poate dezvolta in armonie cu constructia edificata si edificabilul parcelelor vecine, avand aceleasi limitari si permisibilitati, neexistand o diferenta de gabarit si conditii de implantare.

2. Lipseste ilustrarea volumetrica orientativa pentru constructia propusa pe lotul 179196 in vederea analizei inaltimilor propuse.

Raspuns: Conform Ordin nr 176/N/2000 - Ghid privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al planului urbanistic zonal - indicativ GM-010-2000, PUZ-ul stabilește reglementări specifice pentru o zonă dintr-o localitate urbană sau rurală, compusă din mai multe parcele, acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.; acesta are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale. PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază premergătoare realizării investițiilor. Unele prevederi ale PUZ, strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, nu figurează în planurile imediate de investiții.

Astfel, conform GM-010-2000, prin PUZ, nu este obligatorie prezentarea unei volumetrii care va face obiectul executiei unei cladiri, ci reglementarea specifica a dezvoltarii urbanistice a acesteia, daca facem referire strict la conformare, unde, prin PUZ-ul prezentat, in functie de particularitatile de detaliu care au trebuit tratate, pentru investitia propusa la str. Ion Bogdan, in plansa 13/U-Axonometrie este vizibila conformarea maxima volumetrica, ca obiect, cu incadrarea in regulamentul de dezvoltare propus in plansa 3/U-Plan de situatie reglementari, de asemenea prezenta ei a fost luata in calcul si in Studiul de Insorire prezentat in plansa 14/U; iar cu privire la dorinta de a analiza inaltimea propusa, venim cu raspunsul ca investitorul, dupa aprobarea planului, are obligativitatea de respectare a conditiilor impuse prin acesta, respectiv ca înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m, unde regimul de înălţime nu poate depăşi configuraţia: S+P+1+R/M (S - subsol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras).

3. Cum se va face accesul auto din Calea Bihorului, dat fiind faptul ca pe plansa SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE exista doar spatiu verde, fara a fi figurat acces auto catre Calea Bihorului

Raspuns: In plansa mentionata, respectiv plansa 7U- Plan spatii libere si spatii plantate, sunt tratate conform titlului plansei, si continutului acesteia, strict amenajarile de la nivelul solului cu privire la spatiile verzi, respectiv bilantul acestora. Accesele sunt figurate in plansa 3/U-Plan de situatie reglementari, cu aplicarea dispozitiilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent planului, unde este precizat ca nu se prevad parcaje la nivelul solului, iar accesele intrare si iesire, pe terenul studiat sunt reglemetate doar cu relatie de dreapta, marcate corespunzator conform OUG 195/2002 Indicatoare Rutiere, cu semnele din anexa, respectiv B1. Indicatoare de prioritate „Cedeaza trecerea" si B3. Indicatoare de obligare „La dreapta". 

Conform gidului GM-010-2000, Planul Urbanistic Zonal nu detaliaza realizarea viitoarelor investitii, ci acesta reprezinta o faza premergatoare realizarii acestora, astfel, prezinta modalitatea de realizare a accesului cu limitarile impuse prin RLU."

In sedinta din data de 12.01.2023, a fost analizat Studiul de trafic solicitat in avizul precedent, emitandu-se Avizul Consultativ cu nr.11 in care se specifica urmatoarele:

"- Raspunsurile formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 17.11.2022 si s-a concluzionat ca acestea sunt argumentate, insa s-a impus realizarea   unui studiu de trafic (documentatie tehnica pentru studiul de circulatie - faza PUZ);

- Din concluziile relevate de studiul de trafic, rezulta ca nu se impun masuri suplimentare pentru fluidizarea circulatiei in zona, in ipoteza ca investitia propusa se va realiza;

- In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1435/04.08.2022);

- Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Oradea."

La sesizarea inregistrata cu nr.345898/2022 raspunsul a fost urmatorul:

"1. Inaltimea imobilului:

Raspuns: Planul reglementeaza modalitatea de conformare si amplasare a vitoarelor constructii in plan orizontal cat si vertical, unde este de mentionat, ca viitoarele constructii de locuinte colective (blocuri) urmeaza a se implementa pe terenul cu nr cad 168029, unde, acest teren conform PUG Oradea, este amplasat si se afla sub incidenta regulamentului de urbanism aferent, avand functiunea de M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală, unde conform RLU aferent, înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 16 m, astfel, conform regulamentul propus prin PUZ, viitoarele constructii se incadreaza in inaltimea maxima admisa de PUG, nu se aduc modificari cu privire la inaltimea maxima admisa, respectiv nu se solicita majorarea acesteia.

2. Insorirea proprietatii de pe str. Macului 3A

Raspuns: A fost realizat studiul de insorire prezentat in plansa 14/U, realizat la solstitiul de iarna, cand este cea mai scurta zi din an, respectiv in data de 21 Decembrie, de unde rezulta ca volumetria propusa nu afecteaza parcela in cauza, situata pe str. Macului nr 3/A; de mentionat este faptul ca in cadrul realizarii planului a fost obtinuta Notificarea privind asistenta de specialitate publica emisa de catre DSP Bihor, prin care atesta ca propunerile din cadrul PUZ-ului corespund normelor igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare.(Anexat)

3. Numarul de apartamente, nerespectarea intimitatii

Raspuns: Numarul de apartamente este estimativ, rezultat in urma calculelor realizate, avand ca factori suprafata desfasurata maxima a imobilului propus, in raport cu suprafetele minime prezentate in cadrul Legii locuintei nr.114/1996 Anexa Nr. 1 Exigente minimale pentru locuinte; propunerea unui imobil de locuinte colective, respectiv constructie de apartamente colective realizate intr-un imobil, se incadreaza in regulamentul prevazut de PUG Oradea, respectiv zona M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală; cresterea densitatii populatiei pe zona studiata nu este limitata de nici o reglementare tehnica, cat timp aceasta se face prin respectarea tuturor factorilor limitative din cadrul legislatiei in viigoare.

Prin intimitate înțelegem dreptul unui individ sau al unui grup de a se bucura de neintruziunea celorlalți. Astfel, se observa, ca se propune ca dezvoltarea sa respecte retragerile fata de aliniamente in raport cu proportia de h/2, iar la strada Ion Bogdan, se respecta prevederile din regulamentului de urbanism aferent zonei M4 din PUG Oradea, sect. 3, cap. 6, „Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m.

In cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei.", astfel a fost propusa o retragere de min 4.5 m pe fiecare latura la str. I. Bogdan, iar in spatele parcelei, fata de zonele de locuinte individuale de mici dimensiuni, respectiv Lip si Liu, unde, conform RLU M4 din PUG Oradea, sect. 3, cap. 6, "In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea acestora, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 9 m.", a fost instituita o retragere minima de 12 m, deci mai mare decat prevede regulamentul local de urbanism.

Astfel, dupa cele prezentate mai sus, PUZ-ul are ca fundament regulamentul PUG Oradea, initiatorul nu doreste sa ingradeasca drepturile asupra proprietatilor vecine, acesta doreste sa respecte viata privata a locuitorilor, conformandu-se legislatiei in viigoare.

De mentionat este faptul ca in cadrul realizarii planului a fost obtinuta Notificarea privind asistenta de specialitate publica nr. 422/II.A/10.10.2022 emisa de catre DSP Bihor, prin care atesta ca propunerile din cadrul PUZ-ului corespund normelor igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare. (Anexat).

In sedinta din data de 12.01.2023, a fost analizat Studiul de trafic solicitat in avizul precedent, emitandu-se Avizul Consultativ cu nr.11 in care se specifica urmatoarele:

"- Raspunsurile formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 17.11.2022 si s-a concluzionat ca acestea sunt argumentate, insa s-a impus realizarea   unui studiu de trafic (documentatie tehnica pentru studiul de circulatie - faza PUZ);

- Din concluziile relevate de studiul de trafic, rezulta ca nu se impun masuri suplimentare pentru fluidizarea circulatiei in zona, in ipoteza ca investitia propusa se va realiza;

- In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1435/04.08.2022);

- Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Oradea."

La sesizarea inregistrata cu nr.347393,348836/2022 raspunsul a fost urmatorul:

1. Realizarea de ansamblu de locuinte cu regimul de inaltime propus si influenta acestuia asupra proprietatilor invecinate, respectiv dreptul de a dispune liber de proprietatile private, afectarea intimitatii:

Raspuns: Parcelela initiatorului PUZ-ului, din str. Ion Bogdan nr. 1, nr. Cad. 168029, cat si parcela contestatarului, situata pe str. Ion Bogdan, nr. 3, cu nr. cad.153051, sunt situate in acceasi subzona functionala M4-Zonă mixtă cu regim de construire deschis. Planul reglementeaza modalitatea de conformare si amplasare a vitoarelor constructii in plan orizontal cat si vertical, unde este de mentionat, ca viitoarele constructii de locuinte colective urmeaza a se implementa pe terenul cu nr cad 168029, unde, acest teren conform PUG Oradea, este amplasat si se afla sub incidenta regulamentului de urbanism aferent, avand functiunea de M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală, unde conform RLU aferent, înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 16 m, astfel, conform regulamentul propus prin PUZ, viitoarele constructii se incadreaza in inaltimea maxima admisa de PUG, nu se aduc modificari cu privire la inaltimea maxima admisa, respectiv nu se solicita majorarea acesteia.

Prin intimitate înțelegem dreptul unui individ sau al unui grup de a se bucura de neintruziunea celorlalți. Astfel, se observa, ca se propune ca dezvoltarea sa respecte retragerile fata de aliniamente in raport cu proportia de h/2, iar la strada Ion Bogdan, se respecta prevederile din regulamentului de urbanism aferent zonei M4 din PUG Oradea, sect. 3, cap. 6, „Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. In cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei.", astfel a fost propusa o retragere de min 4.5 m pe fiecare latura la str. I. Bogdan, cu respectarea raportului cu proportia de h/2, iar volumetria este astfel conformata, incat intre functiunile de locuire individuala si functiunea mixta, sa nu se stanjeneasca reciproc, prin conformarea imobilului cu retrageri succesive in trepte pentru asigurarea raportului si atingerea inaltimii maxime.

În conformitate cu art. 3 alin. 1 al Capitolului I „Norme de igienă referitoare la zonele de locuit" din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.

Asfel, in regulamentul propus, a fost specificat clar ca „Amplasarea cladirilor pe parcele va respecta cumulativ cu regulile de amplasare pe parcela, prevederile OMS 119/2014", iar prin documentatia de PUZ, in aceasta faza, se stabileste regulamentul de construibilitate pe terenul studiat, care dupa cum se observa limiteaza „volumetria" cu respectarea legislatiei in viigoare, cu privire la insorire, astfel, a fost realizat studiul de insorire prezentat in plansa 14/U, realizat la solstitiul de iarna, cand este cea mai scurta zi din an, respectiv in data de 21 Decembrie, de unde rezulta ca volumetria propusa respecta OMS 119/2014.

Dupa cele prezentate, PUZ-ul are ca fundament regulamentul PUG Oradea, initiatorul nu doreste sa ingradeasca drepturile asupra proprietatilor vecine, acesta doreste sa respecte viata privata a locuitorilor, conformandu-se legislatiei in viigoare. Planul propus, dovedeste faptul ca nu este incalcat Codul Civil, respectiv art. 612 si art. 615, unde, prin forma prezentata se se mentine inaltimea maxima pentru zona studiata, cat si retragerile fata de vecinatati, conform prevederilor PUG. De mentionat este faptul ca proprietarilor invecinati nu se limiteaza sau incalca dreptul la proprietate, nu au fost propuse prin documentatia de urbanism limitari intr-acest sens.

De mentionat este faptul ca in cadrul realizarii planului a fost obtinuta Notificarea privind asistenta de specialitate publica nr. 422/II.A/10.10.2022 emisa de catre DSP Bihor, prin care atesta ca propunerile din cadrul PUZ-ului corespund normelor igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare.

2. Studiu de mobilitate a zonei

Raspuns: Studiul de mobilitate a fost realizat de catre Primaria Municipiului Oradea, prin Actualizarea planului de mobilitate urbana durabila la nivelul polului de dezvoltare urbana Oradea, in anul 2016, realizat de Institutul de cercetare in transporturi - Incertrans SA, ca si parte componenta a Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Oradea, realizata de Zona Metropolitana Oradea, unde a fost identificata problema ca fiind „Capacitate de circulaţie redusă pe străzile care alimentează cartierele Ion Bogdan, Iorga şi Podgoria; Legatura deficitară (/lipsa) între cartierele Ion Bogdan -Iorga - Podgoria", unde ca si solutii se propune „Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie din aceste cartiere si Construirea de noi artere de legatura".

Astfel, Primaria Municipiului Oradea, prin diferite surse de finantare, respectiv POR, POS Infrastructură Mare 2014-2020, si Bugetul Primăriei Municipiului Oradea, a realizat drumul ocolitor cartier Episcopia, respectiv „Construcție Tronson 2 benzi: intersecție I. Bogdan - Calea Bihorului - girație Real (aprox. 4 km)", in vederea decongestionarii traficului, reducerii poluarii atmosferice si fonice, marirea capacitatii infrastructurii de acces in zona in raport cu traficul existent.

Prin PUZ, accesele intrare si iesire, pe terenul studiat sunt reglemetate doar cu relatie de dreapta, spre a nu aglomera intersectia giratorie a strazii Ion Bogdan cu Calea Bihorului, unde, la scurta distanta, viitorii rezidenti ai ansamblului au posibilitatea schimbarii sensurilor de mers prin giratorii existente, respectiv la intersectia str. Ion Bogdan cu str. Matei Corvin, si la intersectia Calea Bihorului cu Ion Bogdan, aceasta obilativitate de dreapta, diminueaza creerea de ambuteiaje sau accidente nedorite.

Conform Studiului de Trafic prezentat in sedinta din data de 12.01.2023, rezulta ca nu sunt necesare masuri suplimentare privind fluidizarea circulatiei, solicitandu-se la acesta data si Avizul Comisiei de Circulatie din cadrul PMO, precum si Avizul Politiei Rutiere.

3. Solicitarea de a se realiza perdea verde intre proprietati:

Raspuns: In plansa 7U- Plan spatii libere si spatii plantate, sunt tratate conform titlului plansei, si continutului acesteia, amenajarile de la nivelul solului cu privire la spatiile verzi, respectiv bilantul acestora, de asemenea, in plansele 3U-Plan de situatie reglementari si 6U-Plan propunere de mobilare, se observa ca faza de vecinatati a fost propusa o perdea verde, atat spre vecinatatile situate in zona functionala M4, precum parcela constestatarului, cat si spre zonele de locuinte individuale de mici dimensiuni, respectiv Liu si Lip, acestea fiind de latime 4.5 m fata de M4, 12 m fata de Liu si Lip, respectiv 29 m fata de proprietatile vecine laturei nordice, unde, conform RLU PUG Oradea, preluat in prezentul plan, spatiile verzi vor cuprinde exclusiv vegetatie joasa, medie si inalta.

4. Tipologia zonei si posibilitatea de realizare a unui imobil de locuinte colective:

Raspuns: Proprietatea initiatorului PUZ-ului, din str. Ion Bogdan nr. 1, nr. Cad. 168029, este situata in subzona functionala M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, terenurile situate in spatele parcelei mentionate, cu nr cad. 179196, 196078 sunt situate in subzona functionala Uliu-Zonă de urbanizare; Locuinţe cu regim redus de înălţime, aceste proprietati sunt propuse a se comasa, se mentioneaza, conform regulamentului de urbanism aferent zonei M4 din PUG Oradea sect. 1, cap. A care prevede:

        „Suplimentar faţă de situaţiile prevăzute prin lege, se va elabora PUZ pentru următoarele situaţii, pe o suprafaţă minimă corespunzătoare cu cea a cvartalului:

(a) parcelarul din jurul amplasamentului este unul atipic, prin dimensiunile sau geometria parcelelor;

(b) parcela studiată are dimensiuni semnificativ mai mari faţă de media parcelelor imediat învecinate (200% sau mai mult);

(c) utilizările predominante pe parcelele învecinate sunt diferite faţă de utilizările propuse;" Astfel, conform celor mentionate mai sus, proprietatea initiatorului intruneste cumulativ cerintele privind obligativitatea realizarii unui PUZ, respectiv parcelarul vecinatatilor este atipic, parcela studiata are dimensiuni considerabil mai mari fata de parcelele invecinate, >200%, si, utilizarile predominante pe parcelele invecinate sunt diferite fata de utilizarile propuse, astfel terenul initiatorului in suprafata de 6353 mp, reprezinta un procent de 39.28% din totalul cvartalului studiat de 16173 mp, cvartal compus din parcele cu suprafete cuprinse intre 500 mp-900 mp, exceptand lotul de colt care face parte din zona functionala Lc- Zonă de locuinţe colective realizate după anul 1990, unde se afla doua imobile de locuinte colective, in suprafata de aprox. 2370 mp, unde si fata de aceasta, terenul initiatorului este >200%, si utilizari diferite, cnf. Bilant teritorial.

 

BILANT TERITORIAL EXISTENT CVARTAL STUDIAT:

NR.  DESTINATIA TERENULUI mp     %

1      Uliu-Zonă de urbanizare;Locuinţe cu regim redus de înălţime 3718   22.99

2      M4-Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală         5787   35.78

3      Lc-Zonă de locuinţe colective realizate după anul 1990          2391   14.78

4      Lip-Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip periferic        4277   26.45

        Total teren studiat   16173 100

 

Astfel, conform bilantului teritorial existent al cvartalului studiat prin PUZ, se observa ca nu putem discuta de o zona cu destinatie de locuire individuala, ci mai de graba de o zona mixta, unde zona de locuinte colective, respectiv M4+Lc, ocupa o suprafata de 8178 mp, respectiv un procent de 50.56% din suprafata totala a cvartalului studiat, astfel inserarea unui imobil de locuinte colective pe terenul studiat se incadreaza in context, avand in vedere ca in imediata vecinatate sunt existente doua imobile de locuinte colective.

5. Numarul de unitati locative/parcelarea pentru locuinte individuale

Raspuns: De mentionat este faptul ca terenul pe care se doreste a se amplasa investitia, este situat in zona functionala M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală, unde conform RLU PUG Oradea, Sectiunea 2. Utilizare functionala, cap. 3 Utilizari interzise, sunt interzise imobilele de Locuire de tip individual, iar conform sesizarii se sugereaza o parcelare pentru locuinte individuale, aceasta ne fiind posibila, deoarece contravine prevederilor din PUG Oradea.

Numarul de unitati locative este estimativ, rezultat in urma calculelor realizate, avand ca factori suprafata desfasurata maxima a imobilului propus, in raport cu suprafetele minime prezentate in cadrul Legii locuintei nr. 114/1996 Anexa Nr. 1 Exigente minimale pentru locuinte; propunerea unui imobil de locuinte colective, respectiv constructie de apartamente colective realizate intr-un imobil, se incadreaza in regulamentul prevazut de PUG Oradea, respectiv zona M4- Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală; cresterea densitatii populatiei pe zona studiata nu este limitata de nici o reglementare tehnica, cat timp aceasta se face prin respectarea tuturor factorilor limitative din cadrul legislatiei in viigoare.

6. Majorare CUT (Coeficient de ultilizare a terenului)

Raspuns: Se propune majorarea coeficientului de utilizare al terenului (CUT) in limita de 20%, in baza legii 350/2001, art. 32, alin (7), Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice. În această situaţie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată; alin (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), sunt admise documentaţii de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, iniţiate de persoane fizice şi juridice, care conţin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% şi care nu modifică caracterul general al zonei.

Intr-acest sens, a fost emis Avizul de Oportunitate nr. 147/03.02.2022 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale si amenajare incinta, emis in baza Studiului de Oportunitate, prin care prealabil realizarii planului, a fost prezentat si demonstrat ca nu se modifica caracterul zonei, respectiv dezvoltarea urmand a se realiza pe terenul aflat sub incidenta regulamentului local de urbanism stabilit prin PUG Oradea, imobilul propus incadrandu-se in limitele de inaltime reglementate pe parcela in cauza, respectandu-se limitele de implantare a constructiei fata de vecinatati etc., astfel initiatorului i-a fost acceptata solicitarea de majorare CUT de 20%, cu pastrarea regimului maxim de inaltime 16m conf. PUG.

In sedinta din data de 12.01.2023, a fost analizat Studiul de trafic solicitat in avizul precedent, emitandu-se Avizul Consultativ cu nr.11 in care se specifica urmatoarele:

"- Raspunsurile formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 17.11.2022 si s-a concluzionat ca acestea sunt argumentate, insa s-a impus realizarea   unui studiu de trafic (documentatie tehnica pentru studiul de circulatie - faza PUZ);

- Din concluziile relevate de studiul de trafic, rezulta ca nu se impun masuri suplimentare pentru fluidizarea circulatiei in zona, in ipoteza ca investitia propusa se va realiza;

- In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1435/04.08.2022);

- Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Oradea."

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1435/04.08.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4468/27.08.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu de locuinte, spatii comerciale, amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.1, nr.cad.179196, 196078, 168029, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator