Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea

Joi , 10 Noiembrie 2022, 15:30

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea

 

 

         Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 06.07.2022-30.07.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

         PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Prin adresa inregistrata cu nr.318271/14.09.2022 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Benta Ovidiu, aduce lamuriri la obiectiuni astfel:

         "-Propunerea amplasarii unui heliport pe cel mai inalt corp de cladire, in aceasta faza de proiectare (PUZ), este doar la nivel conceptual, autorizarea acestuia putandu-se face doar la faza DTAC si doar in conditiile si cu avizarea de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana;

-conform PUG Oradea aprobat prin HCL nr. 501/28.07.2016 si modificat prin HCL nr. 260/31.03.2021, strada Nojoridului este prevazuta pentru un profil tip III.B- 18m, iar zona cuprinsa in vecinatatea nord-vestica a strazii prevede reconversia preponderenta intr-una de functiuni mixte RrM2, RiM, UM4, UM3, care permit atat regimul de inaltime cat si functiunile propuse prin prezentul PUZ;

-pentru o mai buna intelegere a inaltimilor corpurilor de cladiri propuse, respectiv a retragerilor acestora fata de limitele de proprietate si pentru a demonstra ca se respecta conditia obligatorie de a pastra retrageri fata de limitele de proprietate de minim jumatate din inaltimea noilor cladiri, atasam o plansa edificatoare in acest sens, "U14 - Detaliu mobilare parcela";

-amplasarea tuturor constructiilor pe parcela cu nr. Cad. 208995, respecta cumulativ conditiile impuse da catre Codul Civil art. 611-614, RLU aferent PUG Oradea, respectiv OMS nr.119/2014  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

-avand in vedere faptul ca inaltimile la atic a constructiilor propuse sunt mai mici decat distantele acestora fata de locuintele invecinate, conform art.3 alin. 2 din OMS 119 / 2014, nu este necesara nici macar intocmirea unui studiu de insorire;

-avand in vedere faptul ca functiunea predominanta propusa prin PUG este una mixta, iar UTR-ul stabilit pentru parcela cu nr. Cad.208995 prelua functiunea existenta la data elaborarii PUG-ului si anume "Et - zona de activitati economice cu caracter tertiar si de tip comercial desfasurate in unitati de mari dimensiuni - big box, mall, showroom" , care permit functiuni de invatamant, cultura, sanatate, sportive, turism, industriale, transport, consideram, asa cum a apreciat si Comisia Municipala de Urbanism si Amenajaterea Teritoriului, ca ansamblul propus de noi cu functiuni de locuire, turism, birouri si mici spatii comerciale este mult mai convenabila atat pentru administratia locala cat si pentru vecinii din zona;

-prin acest proiect ne dorim asigurarea unui numar mai mare de parcari decat cel minim impus prin PUG astfel incat va informam ca se propune  amenajarea unei parcari subterane pe doua niveluri, care va fi echipata cu instalatii de ventilatii si stingere incendiu;

-dimensiunea investitiei este justificata si de intentia administratiei locale de a largi profilul strazii Nojoridului la 18 m, conform PUG;

-avand in vedere faptul ca functiunile propuse prin proiect nu sunt poluatoare fonic (gen industrie, transport,..etc), iar materialele de constructie propuse vor respecta normativele de izolare fonica in vigoare atat inspre cat si dinspre cladirile propuse, in plus proiectul tehnic va fi verificat de catre verificator atestat MLPAT la cerinta "F- protectia impotriva zgomotului" in faza DTAC si PT+DE, consideram ca ingrijorarea in acest sens este nefondata;

Prin adresa inregistrata cu nr.362111/21.10.2022 elaboratorul PUD-ului, arh. RUR Benta Ovidiu, aduce noi lamuriri la noua obiectiune.

         „-consideram ca in raspunsul cu 169983/22.09.2022 s-au clarificat toate aspectele referitoare la respectarea PUG Oradea  aprobat prin HCL nr. 501 / 28.07.2016 si modificat prin HCL nr. 260 / 31.03.2021;

         -valabiliatatea PUG-ului Oradea este pana in 2026 cu posibilitate de prelungire."

Atasat s-a trimis plansa mai sus mentionata: U14 - Detaliu mobilare parcela.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.716/28.04.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3869/21.07.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire ansamblu multifunctional; Reconversie functionala din UTR Et in zona mixta, str. Nojoridului, nr.25, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator