Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea

Marti , 26 Aprilie 2022, 15:40

Exportă PDF - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea Tipărește pagina - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea

 

     Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.03.2022-31.03.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

     PUZ - Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea.

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

     Documentatia de urbanism impreuna cu obiectiunile formulate au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 21.04.2022.

Prin adresa inregistrata cu nr.156986/15.04.2022, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri:

- la obiectiunea inregistrata cu nr.152022/2022 astfel:

"1. Largirea strazii Matei Corvin este propusa prin Planul Urbanistic General al municipiului Oradea pe intregul sau traseu, cu retrageri uniforme, pe ambele laturi ale carosabilului. In documentatia prezentata figureaza largirea strazii in dreptul proprietatii, la care se face referire, deoarece terenul este inclus in zona de studiu al Planului Urbanistic Zonal.

     2. Pe plansa de reglementari a documentatiei au fost marcate limitele de implantare ale constructiilor asa cum sunt stabilite prin regulamentul local de urbanism aferent PUG Oradea. Pe aceste zone neconstruibile au fost propuse spatii verzi."

- la obiectiunea inregistrata cu nr.158110/2022 astfel:

     Elaboratorul documentatiei de urbanism a procedat la corectarea planselor aferente PUZ privitor la reprezentarea limitei cadastrale a terenului apartinand Statului Roman in administrarea si figurarea corecta a cromaticii ce reprezinta proprietatea asupra terenurilor.

     In ceea ce priveste drumul propus a se constitui paralel cu calea ferata, in partea de sud a amplasamentului studiat prin PUZ, s-a evidentiat faptul ca acesta a fost prevazut in PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (documentatie de urbanism de ordin superior). Drumul respectiv nu face obiectul PUZ-ului ci a fost preluat din documentaia de urbanism de ordin superior aprobata. Constituirea acestuia, va face obiectul unor studii aprofundate privind traseul exact si detaliile tehnice (studii initiate si gestionate de Primaria Municipiului Oradea) astfel incat noul drum sa nu afecteze functionarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de cale ferata in zona. Dealtfel pentru obtinerea autorizatiei de construire a drumului va fi necesar avizul CN CFR." 

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ- Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 421/17.03.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5950/03.12.2021.    

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru cale ferata si spatii de depozitare - Centru intermodal, str. Matei Corvin, nr.cad.151409, 151410, 19122, Oradea

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator