Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea

Luni , 20 Februarie 2023, 12:40

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.11.2022-28.12.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

        PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

        Prin adresa inregistrata cu nr.18556/19.01.2023 elaboratorul documentatiei de urbanism aduce lamuriri la observatiile inregistrate astfel:

        "Referitor la observatia privind accesul la nr. Cad.212317 facem mentiunea ca nici prin documentatia de urbanism anterioara nu se prevedea un acces la parcela din str. Daliei.

        Planul Urbanistic Zonal Modificator ține cont și respectă toate reglementările din Planului Urbanistic General al orașului Oradea și Regulamentul local de urbanism. Conform Planului Urbanistic General al orașului Oradea, aprobat prin H.C.L. Nr. 501 din 28.07.2016 și modificată prin H.C.L. Nr. 260 din 31.03.2021, H.C.L. Nr. 1008 din 21.12.2021; terenurile ce fac obiectul Planului Urbanistic sunt situate conform P.U.G Oradea în zona funcțională Uliu - Zonă de urbanizare. Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse e un parcelar de tip urban. Locuințe colective mici. Conform regulamentului, sunt admise următoarele utilizării: locuințe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înșiruit, covor; locuințe semicolective (familiale), cu maxim două unități locative. Pentru a nu se afecta proprietățile învecinate terenurilor studiate, s-au realizat retrageri corespunzătoare pentru imobilele ce se propun, conform legislației în vigoare.

În urma începerii procedurilor de urbanizare a zonei din care fac parte terenurile, s-a propus adaptarea indicatorilor urbanistici specifici zonei funcționare UTR Liu, în conformitatea cu Planul Urbanistic General al orașului Oradea, documentatie de urbanism de ordin superior.

Facem precizarea ca in cazul tuturor PUZ-urilor modificatoare in UTR Liu/Uliu s-a procedat la actualizarea indicilor urbanistici conform PUG.

Așadar, modificarea indicatorilor urbanistici ai zonei, nu s-au făcut la solicitările inițiatorului S.C. Boratom Construct S.R.L., si nici in beneficiul acestuia, ci s-au făcut în conformitate cu Regulamentul local de urbanism, aferent zonei funcționare UTR Liu.

Toate modificările preconizate cu privire la indicatorii urbanistici ai zonei, respectiv schimbarea funcțiunii predominate și creșterea semnificativă a regimului de înălțime, a coeficientului de utilizare a terenurilor (C.U.T.) nu sunt propuse în beneficiul inițiatorului S.C. Boratom Construct S.R.L., cu afectare semnificativă a celorlalți proprietari din zonă; așa cum s-a subliniat în sesizări.

Referitor la inălțimea maximă propusă de 12m este conform zonei funcționale propuse în conformitate cu Planul Urbanistic General Oradea, aprobat prin H.C.L. Nr. 501 din 28.07.2016 și modificată prin H.C.L. Nr. 260 din 31.03.2021, H.C.L. Nr. 1008 din 21.12.2021, zona funcțională Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, potrivit punctului 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR: Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public.Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12m. Locuințele ce se propun a se realiza vor avea un regim de înălțime P (Parter), P + 1E (Parter + 1Etaj); adică 2 niveluri supraterane, deci în concluzie nu se încalcă art. 31 din H.G. NR. 525 din 1996; deoarece diferența nu depășește cu mai mult de două niveluri supraterane peste înălțimea medie existentă în zonă.

Observația privind construirea de locuințe colective mici este lipsită de obiectivitate și fără fond, deoarece nu se dorește acest lucru.

Prin realizarea obiectivului propus nu se depreciază aspectul general al zonei, deoarece funcțiunea predominantă este de locuire; iar conformarea, aspectul exterior și volumetria este studiată a se realiza în așa mod încât să nu se afecteze proprietățile învecinate, realizându-se retrageri corespunzătoare pentru imobilele ce se propun, vorbim de construirea a două unități locative pe parcela.

În ceea ce privește observația cu referire la lățimea drumului ca nu a fost consemnată corect pe planșe, menționăm faptul că profilele transversale din planșele documentației, fac referire la posibilitate de modernizare a arterelor carosabile în suprafața destinată acestora; iar pentru un drum de categoria II, lățimea unei benzi de circulație este de 3.50m - conform Normelor tehnice din 30 august 2017 privind proiectare, construirea și modernizarea drumurilor."

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1803/06.10.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4200/13.09.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare documentatie de urbanism aprobata prin HCL nr.368/2005, str. Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator