Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea

Miercuri , 14 Septembrie 2022, 10:58

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 06.07.2022-30.07.2022 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ - Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea

au fost inregistrata o observatie/sugestie de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Prin adresa inregistrata cu nr.293155/22.08.2022 si completata cu adresa 295395/24.08.2022, elaboratorul documentatiei de urbanism formuleaza punctual urmatorul punct de vedere:         

          "1.Profilul transversal propus pentru zona aflata in studiu a strazii principale de acces, (str. Adevarului), este de 12,00m, fapt care implica inclusiv masura de cedare de teren catre domeniul public, in favoarea realizarii profilului mentionat, conform plansei de reglementari prezentate.

          Retragerile din aliniamentele parcelelor studiate au fost avizate anterior de catre Comisia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, avand emis avizul de oportunitate nr.136 din 03.02.2022 , avand atasata plansa cu reglementarile urbanistice din interiorul zonei studiate, cu respectarea acestor distante minime impuse.

          Conform Certificatului de Urbanism nr. 819 din 28.02.2022, pag.3, constructiile de orice tip se vor retrage de la aliniament cu minim 6m. fata de drumul public, (str. Adevarului), conditie respectata.

          Drumul privat de acces, propus care deriva din strada Adevarului impune retrageri minime de 3m, conditie respectata.

          1.       Referitor la retelele publice existente in zona, au fost solicitate si obtinute  toate avizele,  conform Certificatului de Urbanism nr. 819 din 28.02.2022. Conform avizului nr.7877 din 11.03.2022, emis de catre Compania de Apa Oradea:

" Alimentarea cu apa a locuintelor prevazute se va face din reteaua de apa existenta  pe strada Adevarului - tub PE Dn110mm. Serviciul de furnizare a apei la parametrii poate fi asigurat pana la cota 190, zona aflata mai sus se poate alimenta doar din strada Gheorghe Doja - tub PE Dn 160mm.

          Evacuarea apelor uzate menajere se va face in reteaua de canalizare menajera prevazuta pe strada Adevarului - tub PVC Dn 315mm.

          Conditiile tehnice de bransare la utilitatile apa si canal a parcelelor vor fi stabilite in baza unei solutii tehnice eliberate de SC Compania de Apa Oradea S.A. solutie ce va avea la baza memorial tehnic si breviarul de calcul privind necesitatile functionale ale acesteia."

          3.Reglementarea profilului transversal de 12m, cu dublu sens auto si trotuare pietonale pe ambele parti,  in zona de studiu a strazii Adevarului a fost si constituie conditie obligatorie si este reglementata, conform plansei.  Din pacate aceasta conditie nu se intampla in prezent pe intreg sectorul strazii, iar in acest caz reglementarea se va realiza etapizat, fapt care nu face obiectul prezentei documentatii.

          Impartasesc opiniile exprimate cu privire la conditiile actuale de trafic si mentionez ca se impun in viitor masuri stricte de modernizare si extindere a profilului transversal al strazii Adevarului la 12m, pe toata lungimea acesteia.

          4.Cu privire la propunerea de mobilare cu constructii a parcelelor studiate si a conditiilor geologice existente, s-a solicitat, s-a intocmit si este anexata Expertiza Geotehnica, nr. 111/05/2022, elaborata de catre Argoterran S.R.L. Oradea. Aceasta prezinta conditiile si masurile care se vor  impune  a fi respectate pentru zona luata in studiu.

          5.Referitor la ultimul punct sesisat, tin sa mentionez ca intrucat in prezent colectarea apelor pluviale provenite de pe versant nu sunt realizate/amenajate, acest fapt implica si fenomene de scurgeri necontrolate in perioade de precipitatii abundente, dar odata cu amenajarea si sistematizarea zonei, aceste elemente pot fi eliminate prin prevederea de canale si rigole pluviale adecvate care sunt obligatorii a se executa  conform unui proiect tehnic de specialitate aprobat, prin grija investitorului strict in zona studiata."

          Anexat s-a trimis Raportul de Expertiza Geotehnica nr.111/05.2022.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1115/16.06.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 819/28.02.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren schimbare partiala functiune, str. Adevarului, nr.163285, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator