Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea

Luni , 22 Mai 2023, 14:00

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea

 

 

          Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.02.2023-24.03.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

          PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea

a fost inregistrata o adresa cu observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Prin adresa inregistrata cu nr.196731/2023 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Tivadar I.Daniel, aduce lamuriri la obiectiunile inregistrate astfel:

          "In conformitate cu Planul Urbanistic General, aprobat prin HCL nr.501/2016, in unitatile de referinta ET se vor putea realiza investitii al caror nivel de poluare sa se incadreze in limitele admise pentru aceasta zona. Prealabil autorizarii/functionarii obiectivelor se va obtine avizul/autorizatia Directiei de Sanatate Publica.

          In conformitate cu nórmele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, pe latura pe care noua zona functionala ET se invecineaza cu zone rezidentiale prin documentatie s-a prevazut o perdea verde cu vegetatie inalta pe o latime de 18m de la limita de proprietate."

          In sedinta din data de 20.04.2023 a fost prezentata sesizarea, Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, impreuna cu o noua propunere privind accesul. In aceasta sedinta a fost emis avizul 729/20.04.2023."

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.729/20.04.2023, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 2622/07.06.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Parcelare teren si modificare zona functionala in UTR_ET, str. Cal. Santandrei, nr.cad. 213217, 213218, 213333, 213334, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator