Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea

Miercuri , 17 Mai 2023, 14:36

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 31.03.2023-28.04.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

         PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal care s-au solutionat astfel:

        Prin adresa inregistrata cu nr.171641/21.04.2023 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Raluca Covacescu, intocmeste o noua propunere urbanistica, care impreuna cu sesizarea au fost prezentate si analizate in sedinta CMUAT din data de 27.04.2023, emitandu-se avizul Arhitect Sef nr.766/27.04.2023 prin care se specifica urmatoarele:" ...- Terenul identificat cu nr.cad.197026 se va putea dezmembra in 2 loturi (lot A, lot B), dezmembrare prezentata ca ipoteza de lucru; Mobilarea terenului se va realiza in baza unui aviz arhitect-sef;

- Parcela identificata cu nr.cad.197026 va contribui la reglementarea profilului transversal al str.Stupilor la 12,0m (6,0m din ax) si la constituirea drumului nou propus pe directia nord-sud;

- documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala privind dezmembrarea terenului necesar dezvoltarii retelei stradale si angajamentul autrentificat notarial privind transferul terenului (apartinand atat  initiatorului PUZ-ului cat si proprietarului parcelei identificate cu nr.cad.197026 introduse ulterior in zona de studiu), in proprietatea municipiului Oradea, cu destinatia de drum public.".

          In consecinta documentatia de urbanism Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 766/27.04.2023, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1281/25.03.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din ALV in Liu si parcelare teren pentru construire locuinte individuale, zona str.Colinelor, nr.cad.164751, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator