Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa, Oradea

Luni , 27 Martie 2023, 11:23

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa,  Oradea

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 14.02.2023-10.03.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa,  Oradea.

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

        Prin adresa inregistrata cu nr.124084/14.03.2023 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Raluca Covacescu, aduce lamuriri la obiectiunea inregistrata cu nr.119078/09.03.2023 astfel:        "Ca urmare a solicitarii sus-mentionate  s-au solicitat clarificari elaboratorului planului de situatie cadastral cu mentionarea vecinatatilor. Raspunsul (in atasament) confirma atat suportul cadastral si topografic care a stat la baza elaborarii PUZ (in atasament) cat si forma cadastrala a strazii V. Frumoasa - domeniu public (cad. 182476).

        Afirmatia privind accesibilitatea la drum public a terenului aflat in proprietatea reclamantei este un punct de vedere personal, nu este intemeiata, ea neavand la baza documente justificative legale (de altfel, nu este mentionata in reclamatie nici un numar al unei hotarari CLOradea prin care se dovedeste aprobarea unei documentatii in acest sens si se prezinta o situatie expusa printr-un plan de situatie cadastral sub semnatura privata in care se asociaza sintagma "domeniu public" unui teren nereglementat juridic astfel).

        In consecinta, in baza clarificarilor din adresa atasata, documentatia PUZ reglementeaza nr. cad. 205248 fara sa afecteze un drept legal al proprietatilor invecinate, inclusiv al reclamantei."                  Acest punct de vedere, mai sus mentionat, impreuna cu sesizarea dumneavoastra au fost prezentate si analizate in sedinta CMUAT din data de 16.03.2023. Intrucat punctul de vedere al arhitectului a fost intemeiat, a fost emis avizul Arhitect Sef nr.477/16.03.2023.

        Mentionam ca a existat o observatie din partea Directiei Patrimoniu Imobiliar, fiind necesara suprapunerea limitelor cadastrale a terenului studiat.

        Atasat s-a trimis plansa: Reglementari Urbanistice, elaborata pe suport actual al schitei cadastrale revizuita."

        Prin adresa inregistrata cu nr.124084/14.03.2023 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Raluca Covacescu, aduce lamuriri la obiectiunea depusa de Directia Patrimoniu Imobiliar astfel:                   ''Ca urmare a solicitarii sus-mentionate si a analizarii situatiei cadastrale, s-au facut operatiunile sus-mentionate conform  Planului de Amplasare si Delimitare a nr. cadastral anexat prezentei. In acest sens pentru numarul cadastral s-a facut propunerea de modificare a suprafetei de la 19725 la 19597, o diminuare cu 128 mp. Din totalul de 128 mp 19 mp au fost retrasi pentru a nu afecta coridorul de expropriere pentru drumul Valea Frumoasa Tronson1.

        In consecinta, s-au modificat/completat plansele P.U.Z. privind Situatia existenta, Circulatia terenurilor si Reglementari urbanistice, memoriul tehnic si regulamentul de urbanism aferent."               A fost inregistrata si o observatie din partea ANIF Bihor prin care ne transmitea solicitarea de a se obtine si Aviz ANIF.

        La aceasta observatie elaboratorul ne trimite Avizul ANIF nr.35/23.02.2023.

         In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa,  Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 477/16.03.2023, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3099/04.07.2022.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reconversie functionala din UTR ALV in UTR Lil si parcelare, nr. Cadastral 205248, str. Valea Frumoasa, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator