Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea

Miercuri , 17 Mai 2023, 15:46

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea

 

 

        Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 24.03.2023-21.04.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

        PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal care s-au solutionat astfel:

        Prin adresa inregistrata cu nr.171636/21.04.2023 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Raluca Covacescu, aduce lamuriri la obiectiunile inregistrate astfel:

        "Solicitare/intrebare:

        Sesizare comuna: Considera ca toate interventiile construite mari de pana acum au afectat natura solului existent in zona (prin modificari ale apelor freatice si ale paraului Peta) ducand la igrasie si deteriorarea accelerata a constructiilor existente. Din acest motiv se opun investitiei propuse.

        Sesizare suplimentara: Considera ca va fi afectata intimitatea proprietatii personale de regimul de inaltime a imobilelor propuse.

Răspuns

        Etapa documentatie de urbanism de tip PUZ a studiat inclusiv relatiile cu vecinatatile în contextul RLU aferent PUG Oradea în vigoare.

        Zona studiata este o zona construita fara restrictii reglementate de ordin geo-tehnic.

        Pentru rezolvarea aspectelor de ordin structural/tehnic din categoria cărora face parte sesizarea (conform legislatiei în materie de construcții în vigoare) la faza D.T.A.C.- P.T. (în baza studiului geotehnic specific) se vor dispune soluții tehnice adecvate proiectului. Obiectiunea privind afectarea imobilelor invecinate direct va fi luata în considerare, obligatoriu, în elaborarea proiectului tehnic al investitiei.

Toate aceste aspecte au fost transmise proiectantului de arhitectură (SC NOVARTIS SRL - arh. Pușcaș Cristian) și se vor implementa în proiect la faza DTAC+P.T.

        Cu privire la afectarea intimitatii, conform RLU aferent PUG 2016, zona functionala în care sunt incadrate proprietatile este M1- zona mixta cu regim de construire închis adiacenta principalelor artere de trafic cu 1,2 S/D+P+6 cu Hmax m = 25m. Parcela care a generat investitia beneficiaza de o poziție urbana privilegiata pentru care este permis un regim superior de înălțime cu Hmax 28m, în care s-a incadrat cu un regim de înălțime 1-2S/D+P+8. Construcția propusa respecta functional, caracteristicile urbanistice permise prin PUG dar și legislatia în vigoare privind Codul Civil și normele de igiena și sanatatea populatiei - aspecte care trebuie confirmate la faza DTAC+PT prin avize, aprobari și autorizatie.

        In concluzie, solicitarile din cadrul sesizarilor sus-mentionate fac obiectul clarificarilor la faza intocmirii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII".

        Acest punct de vedere, mai sus mentionat, impreuna cu sesizarile au fost prezentate si analizate in sedinta CMUAT din data de 27.4.2023. Intrucat punctul de vedere al arhitectului a fost intemeiat, a fost emis Avizul Consultativ nr.753/27.04.2023, prin care se specifica urmatoarele:

        "- Sesizarile depuse la faza de consultare a populatiei si raspunsul formulat de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului, au fost analizate in sedinta CMUAT din data de 27.04.2023;

- S-a concluzionat ca raspunsul formulat de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate, sunt argumentate;

- In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.324/02.03.2023)".

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 324/02.03.2023, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4481/27.08.2021.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din UTR Lip in M2; Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale, nr.cad. 213071, 213249, 212866, 212867, 213475, 213289, 212810, str. Dimitrie Cantemir-str. Lugojului, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator