Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea

Miercuri , 28 Iulie 2021, 12:00

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.04.2021-26.05.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

            PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea

a fost inregistrata o observatie/sugestie de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

            Prin adresa inregistrata cu nr. 299791/15.06.2021, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

            Referitor la observatia privind accesul la parcele se face urmatoarea precizare:                

Accesul la parcela studiată prin documentatia de PUZ este propus a se realiza pe drumul privat, identificat prin nr.cad. 209936 (fostul nr. topo. 5579/4), înscris în Cartea Funciară 209936 Oradea.

            Terenul identificat prin nr. cad. 209936 se află în proprietatea comuna a domnilor: Toie Marin-Adrian şi soţia Toie Laura (cota de 100/1289), Gal Eugen-Ionel şi soţia Gal Eleonora-Merela (cota de 839/1289), Mirghiş Liliana-Monica şi soţul Mirghiş Ioan-Marinel (cota de 300/1289), Nagy Daiana-Ştefaniacăsătorită cu Nagy Csaba-Zoltán (cota de 40/1289) şi Borbely-Corbuţ Georgiana-Denisa (cota de 10/1289), conform Carte Funciară 209936 Oradea, astfel nefiind necesară obţinerea unui drept de servitute notarial pentru trecere pietonală sau auto de la coproprietari, pentru accesul la parcela studiată.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.200/04.02.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3515/24.07.2020.      

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr. cadastral 205086, Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator