Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii, str. Mihail Kogalniceanu, nr.26, nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea

Marti , 25 Octombrie 2016, 12:28

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii,  str. Mihail Kogalniceanu, nr.26,  nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii,  str. Mihail Kogalniceanu, nr.26,  nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii,  str. Mihail Kogalniceanu, nr.26,  nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii, 

str. Mihail Kogalniceanu, nr.26,  nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 26.08.2016 - 19.09.2016, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor

 

PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii,  str. Mihail Kogalniceanu, nr.26,  nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea

 

a fost depusa o sesizare cu nr. 261401/19.09.2016 care a fost transmis initiatorul PUZ-ului (prin adresa nr.238249/22.09.2016) respectiv si elaboratorului PUZ-ului (prin posta electronica).

 

Raspunsul la observatiile referitoare la propunerile din PUZ, a fost depus si inregistrat la Primaria Municipiului Oradea cu nr.276567/04.10.2016, in care se specifica urmatoarele:

 

"PLANUL URBANISTIC ZONAL doreste sa reglementeze functiunile compatibile cu zona atat prin prizma PUG valabil si aprobat prin HCL 834/2010 cat si prin prizma PUG- ului nou aprobat prin HCL 501/2016. Se doreste eliminarea funtiuniilor incompatibile cu PUG in viigoare.

Cladiriile din incinta studiata desi figureaza cu casa de locuit in extrasul de carte funciara acestea nu au avut destinatia de casa de a lungul existentilor, fiind sediul VINALCOOL BIHOR SA cu caracter comercial, documentatie de urbanism face parte din procedeul de autorizatie de functionare care doreste s-a obtina fiecare activitate comerciala din incinta.

Activitatiile care se doresc a functiona in cadrul incintei sunt activitati compatibile cu Planul Urbanistic General al zonei, acestea neavand nevoie de acordul veciniilor direct afectati atata timp cat ele respecta constructiv Codul Civil in vigoare cat si reglemenarile urbanistice.

Functiuniile care nu suntcompatibile cu zona sunt interzise prin Planul Urbanistic Zonal propus spre aprobare.

Functiunile propuse si compatibile cu zona sunt:

-          Magazin de mobila cu showroom, Laborator cofetarie

-          Restaurant si terasa restaurant

-          Birouri si sedii de firme, Spalatorie si cosmetica auto

Functiunile interzise si incompatibile cu zona sunt:

-          Atelier auto, tininchigerie, Garaje pentru autobuze

-          Atelier mechanic, strungarie, Atelier de tamplarie

Pe urma adresei formulate cu numarul 261401 din 19.09.2016 s-a realizat o intalnire in teren cu reprezentantii firmei SC MACABEI SRL si doamna Sav Florica, proprietatea terenului de pe strada M. Kogalniceanu nr. 22A.  In urma discutiilor purtate si pentru a respecta art. 614, 615 din Codul Civil cu privire la ferestre sau deschideri in zidul comun aflate pe mejdie, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin, s-a stabilit inchiderea unor goluri existente in urma obtinerii autorizatiilor de construire aferente acestor lucrari."

 

In acest context propunem aprobarea planului urbanistic zonal in forma avizata de CMUAT prin avizul 1393/06.07.2016, corelat cu avizele solicitate prin CU nr.2484/02.06.2016.

 

                                                                  Arhitect sef

                                                          Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ - Schimbare de destinatie imobil in spatii comerciale si servicii, str. Mihail Kogalniceanu, nr.26, nr.topo 3145/8, 3147/7, 3145/10, 3145/12, 3147/6 - Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator