Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

Marti , 17 Iulie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

 

                                                                                                 A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari;

Construire casa si imprejmuire teren;

Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.05.2018 - 31.05.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Urbanizare - Zona de locuinte si dotari, zona str. Piatra Craiului; Construire casa si imprejmuire, str. Piatra Craiului, nr.cad.199070, Oradea

 

au fost inregistrate 2 adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

           Una dintre observatii se refera la faptul ca pozitia axului str.Piatra Craiului, corelata cu propunerea de largire a acesteia, in dreptul amplasamentului studiat conduce la o tratare inechitabila a parcelelor situate de o parte si de alta a drumului

          O alta observatie se refera la eventualele pericole legate de instabilitatea terenului studiat. 

          Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr.262874/29.06.2018, elaboratorul PUZ-ului a precizat ca axul drumului a fost pozitionat pe mijlocul vechiului drum topografic, distanta intre axul topografic al strazii si parcelele delimitate cadastral de o parte si de alta (in urma retrocedarilor) nefiind simetrica.

        In aceste conditii, documentatia a fost supusa din nou analizei CMUAT, stabilindu-se ca se impune repozitionarea axului drumului la jumatatea distantei intre limitele cadastrale ale parcelelor situate de o parte si de alta a strazii.

         Piesele desenate au fost modificate iar noua documentatie a fost avizata cu aviz nr.1289/05.07.2018.

         In ceea ce priveste observatia privitoare la instabilitatea terenului studiat prin PUZ, se fac urmatoarele precizari.

        Conform studiului de risc aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, amplasamentul studiat este situat in zona cu potential redus si mic de alunecare.

        La faza de autorizare, terenul situat in zona cu potential redus de alunecare va face obiectul unei expertize geotehnice pe baza unui  studiu geotehnic elaborat de specialisti in acest domeniu.

          In vederea emiterii autorizatiei de construire, documentatia tehnica va contine obligatoriu expertiza geotehnica verificata de specialist cu drept de semnatura la cerinta Af.

            In consecinta,  documentatia de urbanism va fi  inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata de arhitectul-sef (aviz nr.1289/05.07.2018), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.6884/22.12.2017.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare - Zona de locuinte si dotari; Construire casa si imprejmuire teren; Generat de terenul cu nr.cad.199070, str.Piatra Craiului, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator