Trimite unui prieten

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea

Miercuri , 26 Februarie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 19.12.2019 - 19.01.2020, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

            PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea au fost inregistrate doua adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Aceste doua adrese fac referiré la dreptul de servitute, retragerea fata de vecinatati, ,la siguranta cladirilor invecinate.

            Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Referitor la observatia privind dreptul de servitute se face precizarea ca acesta se pastreaza asa cum este notat in CF.

In privinta lucrarilor de construire aflate in derulare, se specifica faptul ca acestea au fost autorizate in baza PUZ-ului aprobat cu HCL nr.1320/2018.

Solutiile tehnice din documentatia de autorizare au avut in vedere, protejarea si siguranta cladirilor din vecinatate.

In privinta retragerilor fata de vecinatati se face precizarea ca acestea nu sunt modificate fata de PUZ aprobat, cu exceptia subsolului care se va construi pe o suprafata mai mare, pastrandu-se totusi o distanta de asiguranta asa cum rezulta din plansa anexata.

Posibilitatile de dezvoltare nu sunt ingradite de realizarea investitiei, cladirile propuse respectand distant minima de h/2 fata de parcelele mentionate.

            In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr. 2152/31.10.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 3303/07.06.2019.

 

Fișiere - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018, str.Onestilor, Oradea

Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator