Trimite unui prieten

ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR de tip M4 in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol, nr.cad.167874, 177309 - Oradea

Marti , 28 Noiembrie 2017, 9:53

Exportă PDF - ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala  din UTR Liu in UTR de tip M4 in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol,  nr.cad.167874, 177309 - Oradea Tipărește pagina - ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala  din UTR Liu in UTR de tip M4 in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol,  nr.cad.167874, 177309 - Oradea Trimite unui prieten - ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala  din UTR Liu in UTR de tip M4 in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol,  nr.cad.167874, 177309 - Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala

 din UTR Liu in UTR de tip M4

in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol,  nr.cad.167874, 177309 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in scopul modificarii zonei functionale a unui teren situat intre str.Steafan Octavian Iosif si str. A.D.Xenopol din zona destinata locuintelor individuale de tip Liu in zona mixta de tip M4 (Zona cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanţă locală).

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC POLITRUST SRL, se va studia  reconversia functionala pe aria delimitata de str.Stefan Octavian Iosif, str.Paunului si str.Al.D.Xenopol, in urmatoarele conditii:

-  POTmax:  50% (parcelele comune); POTmax: 60% (parcelele de colţ):

-  CUTmax: 1,5 (parcelele comune);  CUTmax: 1,8 (parcelele de colţ):

           - Regim de inaltime: max (1-2S)+P+2+M/R cu Hmax. la cornisa 12,0m;

            -  Avand in vedere pozitia in sit a terenului studiat, o functiune de tip M (zona mixta) se incadreaza mai bine in contextul urban decat o functiune de tip Li (locuinta individuala). Deaceea este opotuna reconversia functionala  din UTR Liu in UTR M4;

- Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

            - Profilul str.Stefan Octavian Iosif se va reglementa la 18,0m (9,0m pe partea beneficiarilor, in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate in zona (PUZ aprobat cu HCL nr.431/2014, PUZ aprobat cu HCL 466/2016);

                - La PUZ se va specifica concret tipul de dezvoltare ce se va derula in UTR M4.

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.11.2017 - 07.12.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 08.12.2017 - 12.12.2017.

 

Arhitect sef

Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - ANUNT privind intentia de elaborare PUZ - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR de tip M4 in zona str.Steafan Octavian Iosif -str. A.D.Xenopol, nr.cad.167874, 177309 - Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator