Trimite unui prieten

Planul de mobilitate urbană durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

Vineri , 17 Iunie 2016, 13:47

Exportă PDF - Planul de mobilitate urbană durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea Tipărește pagina - Planul de mobilitate urbană durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea Trimite unui prieten - Planul de mobilitate urbană durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

Primăria Municipiului Oradea în colaborare cu Zona Metropolitană Oradea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio este în faza de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea, document strategic, menit să asigure  corelarea dezvoltării teritoriale a Municipiului Oradea cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

De altfel, condiția de bază pentru finanțarea prin fonduri europene a investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ, inclusiv a zonelor funcționale urbane.

După parcurgerea etapelor menționate mai sus de către INCERTRANS (S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi S.A., Prestatorul care a fost selectat să presteze serviciile de actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) în colaborare cu Grupul de Coordonare (echipa tehnică compusă din reprezentanți ai Primăriei Municipiului Oradea, Zona Metropolitană Oradea, A.D.I. Transregio și S.C. Oradea Transport Local S.A.) au fost propuse 22 de măsuri care acoperă toate modurile de transport și care sunt considerate prioritare pentru îmbunătățirea mobilității în Municipiul Oradea. Valoarea totală estimată a investițiilor pentru cele 22 de măsuri propuse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană se ridică la suma de 82,7 mil. euro și vizează un orizont de timp împărțit în două etape : perioada 2017-2020 respectiv 2020-2030.

Fiecare dintre măsurile prioritare propuse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă se va traduce în pregătirea și depunerea mai multor proiecte a căror finanțare va fi asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul Operațional Infrastructură Majoră 2014-2020, alte surse de finanțare nerambursabilă sau prin bugetul propriu al Municipiului Oradea.

În vederea creșterii gradului de transparență decizională respectiv de participare al actorilor relevanți la finalizarea acestei propuneri de document strategic, a fost lansat  procesul de consultare publică, care va dura cel puțin 30 de zile.

Orice sugestii, propuneri sau opinii cu privire la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vor putea fi transmise până la data de 20/09/2016 la următoarea adresă de email: plandemobilitate@oradea.ro.

În vederea participării la faza de consultare publică, vă rugăm să descărcați documentele atașate mai jos. 

 

 

Fișiere - Planul de mobilitate urbană durabilă la nivelul polului de dezvoltare urbană Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator