Licitații Direcția Patrimoniu

noiembrie 14, 2023

MUNICIPIUL ORADEA ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA – 25 IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTA, SITUATE IN ORADEA, GESTIONATE DE MUNICIPIUL ORADEA PRIN DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Municipiul Oradea
organizeaza licitatie publica – Sesiunea a IV- a


1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact:
Municipiul Oradea, Cod fiscal: RO 35372589, cu sediul in mun. Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, tel: 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro.
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:
– 25 imobile cu destinatia de locuinta, situate in Oradea, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar, astfel:
1. Imobil in suprafata de 19,20 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, et. 1, ap. 25;
2. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, parter, ap. 7;
3. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, parter, ap. 29;
4. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, parter, ap. 43;
5. Imobil in suprafata de 18,00 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, parter, ap. 45;
6. Imobil in suprafata de 18,25 mp, identificat prin CF 181764, str. Moreni nr. 2, parter, ap. 49;
7. Imobil in suprafata de 22,80 mp, identificat prin CF 162533 – C1 – U7, str. Olteniei nr. 51, ap. 13;
8. Imobil in suprafata de 23,70 mp, identificat prin CF 159098 – C1 – U5, str. Roman Ciorogariu nr. 67, ap. 8;
9. Imobil in suprafata de 42,90 mp, identificat prin CF 162533 – C1 – U6, str. Olteniei nr. 51, ap. 12A;
10. Imobil in suprafata de 25,20 mp, identificat prin CF 159343-C1-U7, str. Cuza Vodă nr. 47, ap. 5;
11. Imobil in suprafata de 22,70 mp, identificat prin CF 188678-C1, str. Bradului nr.19, ap. 4;
12. Imobil in suprafata de 42,80 mp, identificat prin CF 164200-C1-U8, str. Plevnei nr. 12, ap. 10;
13. Imobil in suprafata de 38,40 mp, identificat prin CF 2192, str. Petofi Sandor nr. 22, ap. 2;
14. Imobil in suprafata de 31,93 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 3, ap. 32;
15. Imobil in suprafata de 38,82 mp, identificat prin CF 160231, str. Atelierelor nr. 13, bl. 1, et. 3, ap. 32;
16. Imobil in suprafata de 34,70 mp, identificat prin CF 189128-C1-U4, str. Stefan Simion nr. 20, ap. 4;
17. Imobil in suprafata de 37,70 mp, identificat prin CF 159098 – C1 – U6, str. Roman Ciorogariu nr. 67, ap. 5;
18. Imobil in suprafata de 50,80 mp, identificat prin CF 162533 – C1 – U8, str. Olteniei nr. 51, ap. 12;
19. Imobil in suprafata de 55,80 mp, identificat prin CF 215238-C1-U2, str. Mioritei nr. 5, ap. 4;
20. Imobil in suprafata de 59,17 mp, identificat prin CF 160231, str. Atelierelor nr. 13, bl. 1, et. 1, ap. 14;
21. Imobil in suprafata de 45,38 mp, identificat prin CF 156724, str. Octavian Goga nr. 4B, et. 4, ap. 42;
22. Imobil in suprafata de 67,83 mp, identificat prin CF 158855, str. Libertatii nr. 10, ap. 2;
23. Imobil in suprafata de 66,60 mp, identificat prin CF 165544-C1-U13, str. Republicii nr.12, ap.15/A;
24. Imobil in suprafata de 72,10 mp, identificat prin CF 4762 – C1, str. Gen. Leonard Mociulschi nr. 11, ap. 8;
25. Imobil in suprafata de 114,80 mp, identificat prin CF 153179-C1-U20, str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, ap. 5; si
– 3 imobile cu destinatia de boxa, gestionate de Municipiul Oradea prin Directia Patrimoniu Imobiliar, astfel:
1. Imobil in suprafata de 36,20 mp, identificat prin CF 155305-C1-U11, str. Iuliu Maniu nr. 50;
2. Imobil in suprafata de 35,30 mp, identificat prin CF 163077-C1-U17, str. Parcul Traian nr. 27, ap. 16;
3. Imobil in suprafata de 16,35 mp, identificat prin CF 165544-C1-U7, str. Republicii nr. 12.
Inchirierea se face conform caietului de sarcini, HCL Oradea nr. 81 din 31.01.2023, HCL Oradea nr. 82 din 31.01.2023, HCL Oradea nr. 217 din 30.03.2023, HCL Oradea nr. 402 din 25.05.2023, HCL Oradea nr. 457 din 29.06.2023 si in baza OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea – licitatii.
3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale, oradea Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:
Daca se ridica de la sediul institutiei: 40 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei sau se poate descarca gratuit de pe site-ul www.oradea.ro.
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.08.2023 ora 9:00
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data-limita de depunere a ofertelor:
29.08.2023, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Oradea, Oradea Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1 si 2.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
Se depun intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
01.09.2023, ora 9:00, Municipiul Oradea, Oradea Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, cam. 201, etaj II.
6. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor.
tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
04.08.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut