Anunțuri

februarie 26, 2024

Primăria Oradea anunță organizarea selecției  membrilor în comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse spre finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Municipiul Oradea anunță organizarea selecției  membrilor (activitate neremunerată)  în comisia de evaluare și selecționare a proiectelor depuse spre finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local,  în conformitate cu art.21-26 din Capitolul III din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.223/31.03.2022 și cu Legea nr. 350/2055 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare (actualizată).

Conținutul dosarului de înscriere:

  • o scrisoare de intentie
  • CV

Perioada de depunere a  scrisorii de intenție si a CV-ului: 26.02 2024-29.03.2024

Calități și atribuții ale postului:

să fie disponibil

-să fie prezent la data convocării acestuia

să evalueze și să selecționeze cu seriozitate  proiectele/programele depuse spre finanțare de către solicitanți înconformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.223/31.03.2022

-să analizeze documentaţia de solicitare a finantării  si să o noteze  potrivit criteriilor de evaluare.

să verifice îndeplinirea criteriilor de calificare de către solicitanți conform reglementărilor Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.223/31.03.202  și a Legii 350/2006

– să stabiliească solicitările/proiectele/programele declarate inacceptabile şi neconforme şi a motivelor care au stat la baza încadrării solicitărilor/proiectelor/programelor respective în această categorie

-înaintează  procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Direcţiei Economice, Serviciului Buget din cadrul consiliului local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

Modalitate de înscriere :

Dosarul de selecție (scrisoarea de intenție și CV-ul) se va transmite în format electronic la adresa de e-mail primarie@oradea.ro

Persoane de contact: consilier  Laura Maluțan, telefon 0259 408 888

                                      consilier Katalin Rauch, telefon 0259 408 888

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut