Anunțuri

martie 18, 2024

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) şi art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc în data de 18 martie 2024, ora 14:00.

Ședința se va desfășura ON – LINE.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea, şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei la Secțiunea Monitor Oficial potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut