Finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru acțiuni non-profit

APROBARI_finantari_2012

 

În atenţia solicitanţilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activităţi nonprofit de interes local:

 

ÎIncepând cu data de 15.02.2012, Primăria Municipiului Oradea organizează sesiunea de selecţie de proiecte, care vor beneficia în anul 2012 de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea este reglementată de „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local", care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro, la secţiunea "Informaţii de interes public -alte informatii de interes public- finanţări nerambursabile''.

 

Conform regulamentului, din bugetul local al municipiului Oradea vor fi finanţate programe şi proiecte de interes public, după cum urmează:

- Programe/proiecte pentru tineret

- Programe/proiecte pentru protectia mediului

- Programe/proiecte pentru cultură

- Programe/proiecte pentru cultele religioase

- Programe/proiecte pentru sport

- Programe/proiecte pentru invaţământ

- Programe/proiecte pentru euroregiune

 

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face in limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al municipiului Oradea pe anul 2012, conform Hotărârii Consiliului Local 69/ 09.02.2012, care poate fi consultată pe site-ul www.oradea.ro.

 

Orice persoană fizică sau persoană juridică fară scop patrimonial care desfaşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Documentaţia de solicitare a finanţãrii va fi intocmită în limba româna, conform „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local" şi se va depune într-un singur exemplar (original) precum şi în format electronic (pe suport magnetic) la Serviciul de Relaţii cu Publicul-Ghişeu Unic (în piramidă) al municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea, situat în Piaţa Unirii nr. 1.

 

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Oradea este 15.03.2012.

 

Atragem atenţia că solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

 

Proiectele depuse vor fi evaluate în sistem competitiv de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor numită prin hotarâre a Consiliului Local Oradea.

 

Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului prevazută în regulamentul anterior menţionat.

 

Informaţii suplimentare legate de procedura de selecţie de proiecte pot fi obţinute la sediul Primăriei, situat in Piaţa Unirii, nr.1, etaj I, camera 123 sau la telefon 0259/408888, persoana de contact -consilier Gherdan Daciana.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut