Direcția Arhitect Șef

Radu Fortiș

Arhitect șef

Tel: 0259.409.447

Email: arhitectsef@oradea.ro 

Adresa: Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1, parter, camera 20

Adriana Lipoveanu

Director executiv adjunct

Tel:  0259.409.430

Email: adriana.lipoveanu@oradea.ro

Adresa: Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1, parter, camera 20

Coordonează Serviciul Autorizări, Compartimentul Gestionare Date și Compartimentul Acord unic

Direcția Arhitect Şef reprezintă structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea care prin autoritatea arhitectului-sef urmareste dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

 1. elaboreaza, asigura, controleaza si raspunde de implementarea instrumentelor dezvoltării urbane (documentatii de urbanism, zonificări, regulamente locale de urbanism şi regulamente de construire, regulamente de administrare a proprietăţii, regulamente de publicitate)
 2. asigura consultarea populatiei în elaborarea instrumentelor dezvoltării urbane (documentatii de urbanism, zonificări, regulamente locale de urbanism şi regulamente de construire, regulamente de administrare a proprietăţii, regulamente de publicitate) iniţiate de administraţia publică locală
 3. urmăreste şi evalueaza permanent rezultatele din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului (pe masură ce necesităţile şi resursele evoluează) şi propune soluţii si acţiuni eficiente de corectare a acestora ţinând cont de realitatea economică şi de dezvoltarea durabilă
 4. asigura masuri de protectie arhitecturala si urbanistica a imobilelor/cladirilor si monumentelor istorice, a siturilor arheologice si a monumentelor naturii, colaborand in acest scop cu organismele specializate, abilitate prin lege.
 5. elaborează programe si acţiuni pentru îmbunătăţirea continua a aspectului arhitectural - urbanistic al municipiului;
  6. asigură întocmirea documentaţiilor necesare atribuirii şi schimbării de denumiri de străzi si spatii publice;
 6. asigura si raspunde de elaborarea actelor de autoritate în domeniu (autorizaţii de construire/desfiinţare, autorizaţii de luare in folosinta, autorizatii de amplasare si functionare)
 7. asigura si raspunde de elaborarea actelor cu caracter informativ din domeniu (certificat de urbanism în vederea construirii/desfiinţarii, operaţiuni notariale / comasări/ parcelări / dezmembrari în vederea construirii, certificate, adeverinte)
 8. asigura si raspunde de elaborarea rapoartelor de specialitate – din domeniile de activitate – supuse spre analizare, dezbatere şi aprobare Consiliului Local
 9. reprezintă municipalitatea în relaţia cu cetăţenii şi alţi factori interesaţi pe problemele aflate în sfera sa de competenţă
 10. propune emiterea dispoziţiilor Primarului în probleme specifice activităţii
 11. asigură respectarea legalităţii şi a termenelor legale pentru soluţionarea cererilor, adreselor, petitiilor care se află în domeniul său de competenţă
 12. asigură informarea ierarhica prin rapoarte anuale sau solicitate specific, pentru întreaga activitate a directiei
 13. organizează, in colaborare cu Biroul Achizitii si alte directii direct interesate, concursuri de urbanism, arhitectură pentru constructii şi spaţii publice
 14. formulează opinii – privind ridicarea calităţii activităţii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii si de amenajare a teritoriului.

 

Relaţiile interne:

 

Primar / viceprimari / city manager / Secretarul general al Consiliului Local

Consilieri Locali

Toate directiile Primăriei Oradea

 

Relaţiile externe :

 

CETATENII / PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

- transmit cereri privind emiterea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, a avizelor Arhitect Sef, cereri pentru aprobarea in consiliul local a documentatiilor de urbanism elaborate pentru zone ale municipiului.

-  solicita informatii privind atributiile specifice

- Firme de proiectare

 

Alte institutii

- Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene

- Inspectia Judeteana in Constructii Bihor

- Directia Judeteana de Cultura Bihor

- Consiliul Judetean Bihor

- Curtea de conturi

- Directia Judeteana de Statistica

 

Institutiile avizatoare:

- S.C. Compania de Apa Oradea SA

- S.C. Electrica SA

- Societatea Termoficare Oradea S.A.

- S.C. Distrigaz Vest SA

- S.C. Transelectrica S.A. - Sucursala de Transport Cluj - CNTEE

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Medias

- Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- Directia de Sanatate Publica a judetului Bihor

- Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Inspectoratul de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor

- Serviciul Roman de Informatii

- Ministerul Apararii Nationale

- Ministerul Transporturilor

- Autoritatea Aeronatutica Civila Romana

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

- Ministerul Transporturilor -  Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” S.A. Bucuresti Romania / SNCFR

- Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Romane - Inspectoratul de Politie Judetean Bihor

- Administratia Nationala Apele Romane -  Prin ABA Crisuri – Oradea

- Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Bihor

- Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale - Directia pentru Agricultura Bihor

- toti furnizorii de servicii de telecomunicatii

- alte institutii, la cererea acestora

Structura Direcției

Servicii furnizate

Servicii și informații Urbanism

Dacă vrei să construiești

SERVICII ONLINE

PORTALURI ȘI APLICAȚII SERVICII ONLINE

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut