Serviciul Încasări Compensări

 

Ofelia Legman

Șef serviciu

Numar telefon fix direct: 0259/437-000

Interior: 158
 
Sala Ghișeelor:
Interior: 142, 266
 
Orar cu publicul:
Sala ghișeelor din Primăria Oradea (Piramidă):
- Luni - Joi: 8:00 - 18:00
- Vineri: 8:00 - 15:30
 
Adresa: Primăria Oradea, Piața Unirii, nr. 1, parter, camera 2 – 3 și Sala Ghișeelor

Încasarea veniturilor din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local prin casieriile serviciului

Obiective specifice: încasează veniturile din impozite, taxe, amenzi, chirii, concesiuni  și alte venituri ale bugetului local în numerar și prin intermediul POS,  intocmește actele necesare pentru  restituirea impozitelor plătite în plus sau compensarea acestora cu alte debite existente, eliberează certificate fiscale persoanelor fizice, actualizează baza de date “Persoane Fizice” pe baza documentelor de identificare. Incasează facturi emise de diverşi furnizori de servicii, prin sistemul PayPoint.

- încasarea veniturilor din impozite, taxe, amenzi, chirii, concesiuni şi alte venituri ale bugetului local, în numerar, prin casieriile serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

- Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire, după caz;

- colectarea creanţelor fiscale care au ca scop stingerea creanţelor fiscale emise în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;

- Eliberează certificate de atestare fiscala persoanelor fizice;

- efectuarea încasărilor și plăților numai în baza documentelor justificative;

- realizarea borderourilor și centralizatoarelor zilnice privind încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor, chiriilor, concesiunilor și a altor venituri ale bugetului local prin casieriile serviciului;

- depunerea zilnică a numerarului încasat la casieria centrală a instituției;

- eliberarea autorizațiilor de trafic greu conform HCL;

- înregistrarea în baza de date a Municipiului Oradea a persoanelor fizice ce datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor existente în evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor fizice/fizice autorizate.(B.I./C.I/CNP/ Paşaport/ Cod de înreg. fiscală);

- arhivarea tuturor documentelor specifice activității de casierie;

- gestiunea numerarului la casierii;

- respectarea prevederilor legale incidente activităților desfășurate;

Relații interne:

• Primar, viceprimar, director executiv

- primește rapoarte privind activitatea serviciului;

- transmite dispoziții și corespondența ce vizează sfera de activitate a Serviciului Încasări Compensări;

 

• Director executiv adj.

- primește spre semnare: note interne, adrese privind sesizări ale cetățenilor, etc.;

- transmite corespondența și sarcini de serviciu în legătură cu specificul activității serviciului;

 

• Relații cu celelalte compartimente din cadrul primăriei:

- Serviciul Relaţii cu Publicul; Serviciul Impunere Persoane Fizice; Serviciul Impunere Persoane Juridice; Serviciul Buget - Ordonanţări; Serviciul Contabilitate Publică Situaţii Financiare; Compartiment Gestionare Aplicaţii Informatice; Biroul de Evidenţă a Persoanelor; Compartiment Protecţie Civilă şi PSI, privind verificarea și confirmarea debitelor persoanele fizice și juridice, comunicarea datelor specifice activității biroului (note interne, procese verbale de impunere, etc);

 

• Relații externe:

- cu contribuabilii persoane fizice si juridice;

- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca;

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor;

- Direcția de Asistență Socială Oradea;

- cu alte instituţii și autorităţi;

Legman Ofelia - sef serviciu

Crainic Daniela - consilier

Popa Silvia - referent

Gavra Maria Elena - consilier

Ardelean Nicoleta Lenuța - consilier

Zob Codruta Mariana - consilier

Nica Speranta Adriana - consilier

Hebristean Livia Ioana - consilier

Vlad Aurora Delia - consilier

Cochior Maria Carolina – consilier

Czigler Katalin Terezia - consilier

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut