Compartiment Contestații – falimente

 

Dana-Marina Bungău

Director Adjunct Direcția Juridică

Număr telefon fix direct: 0259/409-486
Interior: 237 (secretariat)
Orar cu publicul: Serviciul Juridic Contentios nu are orar cu publicul
Adresa: Primăria Oradea, Piața Unirii, nr. 1, etaj II, camera 228 (secretariat)
Subordonat: Directorului Adjunct Directia juridica, Directorului Executiv al Direcției Juridice, Secretarului general al Municipiului Oradea si Primarului Municipiului Oradea.

- Acordă asistenţă juridică, avize juridice consultative, corespondenţă juridică, directiei economice din cadrul Primariei Municipiului Oradea;

- Promoveaza acţiuni şi formuleaza apărări în reprezentarea Municipiului Oradea, Consiliului Local al Municipiului Oradea, sau a Primarului Municipiului Oradea;

- Solicită direcţiilor documentele însoţite de punctul de vedere de specialitate necesare soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor;

- Prin Serviciul Relaţii cu Publicul, transmite răspunsuri la scrisori, sesizări, reclamaţii ale cetăţenilor şi persoanelor juridice şi expediază corespondenţa transmisă altor instituţii sau autorităţi, potrivit competenţelor legale;

 1. reprezintă instituţia în toate cauzele în care institutia este parte în proces, indiferent de calitatea procesuală (activă sau pasivă), cauze ce decurg din procedura instituită prin Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. soluţionează contestaţiile adresate primarului, conform legislaţiei în vigoare, formulate împotriva actelor de control sau de impunere printr-o “dispoziţie motivată”, preocupandu-se de emiterea şi transmiterea în termenul legal prevăzut a dispoziţiilor primarului prin care s-au soluţionat (în numele acestuia) contestaţiile formulate împotriva actelor de control sau de impunere pe cale administrativ-jurisdicţională de atac, în temeiul Codului de procedură fiscală;
 3. formulează apărările şi le susţine în justiţie la: acţiunile în anulare formulate impotriva dispoziţiei primarului (emisă pe cale administrativ-jurisdicţională); contestaţiile la executare formulate de persoane fizice şi persoane juridice împotriva oricărui act de executare silita; contestaţiile  formulate de persoane fizice şi persoane juridice împotriva titlurilor executorii (în temeiul prevederilor Codului de procedură fiscală coroborate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă);
 4. formulează apărările împotriva “plângerilor contravenţionale” făcute de contravenienţii, persoane fizice sau juridice, împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale întocmite de către persoanele abilitate din cadrul institutiei;
 5. reprezintă instituţia la instanţele judecătoreşti în litigiile instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
 6. solutioneaza in procedură administrativă contestatiile formulate in activitatea de supraimpozitare a imobilelor.
 7. formulează actiuni si realizează demersurile necesare dizolvării asociațiilor si fundatiilor.

Este responsabil de aplicarea legislației specifice în vigoare, în vederea reprezentării și apărării intereselor institutiei în raport cu persoane fizice sau juridice de interes public sau privat.

Relaţii interne:

 -   PRIMAR:

 • primeşte informări privind situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • primeşte la semnat toate lucrările rezultate din activitatea compartimentului;
 • transmite dispoziţii în legatură cu specificul activităţii.

-    DIRECTOR EXECUTIV:

 • primeşte informări privind activitatea compartimentului;
 • DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT:
 • primeşte informări privind activitatea compartimentului;
 • primeşte pentru semnat toate actele cu caracter juridic ce rezultă din activitatea compatimentului, precum şi notele interne transmise direcţiilor şi serviciilor din instituţie;
 • transmite corespondenţa cu caracter juridic şi dispozitii în legatură cu specificul activitatii.

 -  STRUCTURILE FUNCTIONALE DIN CADRUL PRIMARIEI:

 • Compartimentul Contestatii Falimente acordă consultaţii juridice ce au legatură cu obiectul său de activitate, preponderent,  Direcţiei Economice dar si celorlalte direcţii din structura Primăriei şi altor instituţii subordonate Consiliului local, după caz. De asemenea, solicită  înscrisurile şi punctul de vedere de specialitate, necesare soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor. Prin Serviciul Relaţii cu Publicul transmite răspunsuri la contestaţiile cetăţenilor şi persoanelor juridice şi expediază corespondenţa transmisă altor instituţii sau autorităţi, potrivit competenţelor legale.

Relaţii externe:

- CU CETĂŢENII:

 • primeşte contestatii formulate pe cale administrativ – jurisdictionala ce au legatura cu problematica de care raspunde;
 • transmite răspunsuri la contestatiile formulate pe cale administrativ - jurisdictionala prin transmiterea dispozitiei emisa de primarul municipiului.

 -  CU ALTE INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI:

   -    Instantele Judecatoresti la toate gradele de jurisdictie;

   -    Lichidatori/administratori judiciari;

 • Curtea de Conturi;
 • Notari Publici;
 • instituţii cu sau fară personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea sau a Primarului Municipiului Oradea.

LUNCAN ADELA MIHAELA - consilier juridic
CSADI CARMEN RAMONA - consilier juridic
COS LACRAMIOARA TAMARA - consilier juridic
MIRON ANA MARIA CRISTINA - consilier juridic
ZAINEA MOLDOVAN IOANA RALUCA - consilier juridic
DAVID MANUELA MARIA - consilier juridic
MIHALE IOANA - consilier juridic
PETRUSAN ADRIANA GEORGETA - consilier juridic
tempor vacant (GLIGOR IOANA SIMONA) - consilier juridic

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut