Trimite unui prieten

PROCES VERBAL încheiat azi 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 4 Iulie 2013, 13:31

Exportă PDF - PROCES VERBAL încheiat azi 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL încheiat azi 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL încheiat azi 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 28 februarie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Bonchiş Ioan, d-l Câmpan Ioan, d-na Coste Adelina, d-l Corcheş Dorin Octavian, d-l Dan Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan,  d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Gal Sorin Călin, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian,  d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Daniel Dumitru, dl. Pasztor Sandor, d-l Popa Dan Lucian, Ritli Laszlo Csongor,  d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Jozsef, d-l Tau Ioan,  d-l Vulcu Daniel Sorin.

 

            Lipsesc : d-l Uniţa Lucian

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa ordinară aferentă lunii februarie 2013 a fost convocată pentru astăzi 28 februarie 2013. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 26 lipseşte motivat domnul consilier Uniţa Lucian. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor anterioare  ale Consiliului Local. Si anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2013 care a fost afişat la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local, şi a putut fi studiat. Supun spre aprobare procesul verbal la care am făcut referire. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

De asemenea supun atenţiei dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de din 14 februarie 2013, în aceleaşi condiţii ca şi precedentul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Vă rog să-mi daţi voie să invit preşedintele de şedinţă în exercitarea mandatului, poftiţi domnule preşedinte.

 

d-nul Manea Mihai  - preşedinte de şedinţă

 

 Bună ziua stimaţi colegi. Pentru început supun spre aprobare borderoul de materiale propuse spre analiză şi aprobare cu  proiectele de hotărâri. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Mulţumesc.

 

Pct. 1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modelului de  CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si acţiunilor de pregătire, contractare şi implementare a proiectului pentru creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe si a  modelului de ACT  ADITIONAL la CONTRACT cu privire la reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene.

 

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

I.                    ADMINISTRAŢIA IMOBILIARA ORADEA - TERENURI

 

Pct. 2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa  totală de   4490     mp teren   situat în Oradea str. DN 76 , la intersecţia străzilor Nufărului  şi Ogorului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea  Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu  suprafaţa de 518  mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Musat, nr.8/A şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei şi soţia Ghiuro  Zoriţa a terenului  în suprafată de 145/518 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pintea Cristian şi soţia Pintea Camelia Rodica  reprezentând suprafaţa de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177343 înscris in C.F. 177343 Oradea, situat în Oradea pe str. Aurel Covaci, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Dudoma Erika  reprezentând suprafaţa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177261 înscris in C.F. 177261 Oradea, situat în Oradea pe str. Bulgarilor, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 6 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Guga Cornel Petru  reprezentând suprafaţa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 înscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planurilor  de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând suprafaţa totală de  5562  mp teren  situat în Oradea str. DN 79 , la intersecţia străzilor Calea  Sîntandreiului şi Calea Aradului -  proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea  Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 106.415 mp teren identificat cu nr. cad. 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sipos Sandor şi soţia Sipos Katalina reprezentând suprafaţa de 69 mp teren identificat cu nr. cad. 173136 înscris în CF 173136 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 309 mp teren identificat cu nr. cad. 177744 înscris în CF 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor,  cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea  Planului de amplasament şi delimitare a imobilului Sinagoga şi teren în suprafaţă de 796 mp situat în Oradea str. Primăriei nr. 25 şi transmiterea în folosinţă gratuită a cotei de 202/796 mp în favoarea Comunităţii Evreilor Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea  declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 4.888 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare str. Câmpului - prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului şi str. Ogorului". 

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 25.  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 250 mp teren identificat cu nr. cad. 151665 înscris în CF 151665 Oradea, situat în Oradea str. George Bacaloglu nr. 49, în favoarea d-lui Băsceanu Adrian şi soţia Băsceanu Mihaela.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de domnul Ţîrlea Călin şi soţia Ţîrlea Elena Maria pentru suprafaţa de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în CF 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea construirii unui „drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/B şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia a terenului în suprafaţă de 602 mp.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP Exodus SRL, pentru suprafaţa de 116 mp teren identificat cu nr. cad. 177080 înscris în CF 177080  situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de „drum public".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 48 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 553 mp teren situat în Oradea DN 79, la intersecţia str. Calea Sântandreiului şi Calea Aradului - proprietate publică a municipiului Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 49 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art. 1, 2 şi 3 din H.C.L. nr. 639/2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 291 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, str. Bartok Bela, nr. 2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 50 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului cu suprafaţa de 16814 mp teren identificat cu nr. cad. 176237, înscris în CF 176237 Oradea situat în Oradea str. Thurzo Sandor.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 57 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5.276 mp. teren proprietate publică a municipiului Oradea, reprezentând Piaţa Bobâlna.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 58 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 18.372 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Nojoridului şi racorduri".

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

II.                  ADMINISTRAŢIA IMOBILIARA ORADEA

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate modificarea art.6, alin.1, lit.a, din Protocolul de colaborare nr. 42704/08.02.2010, încheiat intre Administraţia Imobiliara Oradea si SC Compania de Apă SA Oradea si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2010.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativa a numitei Isztoika Mândra , precum şi a familiei acesteia, care ocupă în mod abuziv , fără forme legale, imobilul situat in Oradea, str. Ogorului nr. 1/A

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii imobilului situat in Oradea str. Pandurilor nr. 3,  din proprietate publica in proprietate privata  a Municipiului Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea investiţiei „Reabilitare şi extindere clădire la grădiniţa nr. 1 Oradea" situată în Oradea str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 37.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 Pct. 29 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.  30  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în domeniul privat al Statului Român şi administrarea A.I.O. a spaţiului cu destinaţia de - Birou asociaţie de proprietari - situat la parterul imobilului bl AN 27 din Oradea, b-dul. Ştefan cel Mare nr. 140. 

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

 

 Pct. 35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru AIO.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 40 Proiect De hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea H.C.L. nr. 104/1996 privind avizarea transferului spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la subsolul imobilului din str. B. St. Delavrancea nr. 1 din administrarea Regiei autonome de gospodărire comunală şi locativă Oradea în administrarea Universităţii Oradea.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 51 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 200 mp teren situat în Oradea  str. Apelor F.N. înscris în CF 176895 (adus din CF nr. 2887 Episcopia Bihor) în favoarea d-lor Halasz Zoltan - Zsolt şi Halasz Emilia - Katalin.

 

Discuţii?

      

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 52 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 401 mp teren situat în Oradea  str. Apelor F.N. înscris în CF nr. 176895 (adus din CF 2887 Episcoipia Bihor) în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia şi Cerna Eva.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 53 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 37 mp teren cu construcţii, situat în Oradea, str. Locomotivei FN înscris în CF nr. 176882 (adus  din CF nr. 15418) în favoarea lui Baciu Avram şi Baciu Livia.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

III.                ARHITECT ŞEF

 

Pct. 9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea, aflate in prelungirea unor străzi existente.

 

Discuţii?

      

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

IV.                DIRECTIA ECONOMICA

 

 

Pct. 10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transmiterea fără plată în proprietatea Administraţiei Imobiliare Oradea a activului fix „Sistem de supraveghere cu camere video- Pasaj Vulturul Negru"

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 11 si 12 au fost retrase de executiv.

 

Pct.  14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC O.T.L. SA în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Discuţii?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 17.  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.

 

Discuţii?

 

Dl. Pasztor Şandor- consilier local

 

Mulţumesc, domnule preşedinte, stimaţi colegi aş avea câteva observaţii la materialul nr.17. Prima mea observaţie ar fi că vreau să felicit atât  colegii de la masă cât si executivul, că am  făcut un pas înainte, această hotărâre sunt ferm convins că este mult mai bună comparativ cu cea din decembrie.

Să considerăm că aceasta a fost partea de laudă  şi chiar cred acest lucru, în schimb aş veni cu observaţiile pe care le-am avut destul de bine argumentate şi puse la punct zic eu,  ieri la Comisia de Urbanism. Foarte plastic explicând,  eu  aşa văd  lucrurile, undeva în decembrie am băgat capra în casă, aici la masă câţiva am simţit că acest lucru miroase, acum încercăm să o scoatem şi am ajuns până în hol dar nu am scos-o definitiv şi mai avem probleme.

 Punctual am două probleme - prima este şi vreau să le explic un pic mai în detaliu, este la centralizator dacă vedeţi  la materialul nr. 17 unde discutăm de acele cazuri unde sunt afectaţi persoane care au solicitat emiterea autorizaţiei de construire, încă o data zic că am discutat aceasta problemă şi la Urbanism ieri. Foarte plastic, acest lucru înseamnă că vine cetăţeanul  aici solicită un act, primeşte o autorizaţie de construcţie şi noi impunem impozitarea terenului cetăţeanului pe baza acelui act, al unei hârtii, nicidecum nu este corelat cu situaţia din teren. Eu aş avea aici o propunere pe care am zis-o şi ieri la Comisia de Urbanism şi care ar fi în folosul nostru  fiindcă şi aici este d-na arhitect şef, autorizaţia de construcţie este valabilă un an ştim foarte bine Putem avea 3 situaţii după 12 luni. - Prima situaţie ar fi că omul şi-a terminat construcţia vine şi cere ALF-ul,  în secunda aceea  noi trebuie să-l taxăm ca şi curte şi construcţie pe care le are.

 - În a doua situaţie vine cetăţeanul peste un an, nu şi-a terminat construcţia ne cere prelungirea autorizaţie de construcţie eu cred că atunci suntem obligaţi să-l încadrăm la curţi construcţii fiindcă are o stare avansată în lucrare şi îl putem taxa .

- A treia situaţie când vine şi renunţă la autorizaţie de  construcţie, nu are bani, nu ştiu, nu vrea şi cred că atunci nu mai pică  în aceste situaţii, nu este taxat, dar până la termenul de 12 luni nu este corelată situaţia din teren cu acest act, noi repet, taxăm actul nu situaţia din teren deci practic ar însemna o amânare cu 12 luni a plăţii impozitului, nu, să nu mă înţelegeţi ca o amânare, înseamnă faptul de a taxa efectiv situaţia din teren. Omul poate avea 8 -10 luni o situaţie în faza agricolă pe acel teren şi nu este corelat cu taxa impusă de primărie asta ar fi o observaţie.

Dacă studiaţi materialul 17 şi de asta repet a 4 oară, am observat că dincolo de  masă nu are nimeni în faţă material numai borderoul aveţi în fată probabil aţi învăţat toate materialele pe de rost şi o să ştiţi să interveniţi la cele zise de mine sau dacă vreţi putem lua un material de aici să ştim despre ce vorbim .

Am o întrebare punctuală către domnul director, punctul 2 de la materialul 17 unde după înţelesul meu acea taxă de la anexa 11 care până acum se referea la un coridor de taxe speciale acum lărgim,  asta însemnă că introducem o taxă nouă vă citesc "acea taxă pentru furnizare de informaţii privind bunurile cu care contribuabilul figurează în evidentele fiscale", până aici a fost şi acum lărgim " a bazei de raportare a nivelului abonamentului  din semestru" nu mai citesc până la capăt, deci exista taxa dar plaja a fost mărită, o lărgim aşa-i? Dacă la asta se referă aş dori un răspuns.

Aş mai avea o parte,  practic al 2 punct la care aş dori să intervin este problematica mai adâncă şi trebuie să ajungem cu această problematică înapoi la PUG şi vă voi da un exemplu îmi pare rău dar majoritatea dau exemple din Episcopia,  iar dau exemplu din Matei Corvin, vă rog să vă imaginaţi în faţa dumneavoastră pe Matei Corvin sunt case pe ambele părţi care au 70-80-100 de ani, acele persoane stau acolo de 100-80 de ani mă rog strămoşii lor au avut acele terenuri cu curţile aferente care le au şi astăzi mă rog 200- 300 mp, nu ştiu care cum are, noi acum pe baza unei hotărâri a PUG impunem oamenilor minimul de 850 de mp. Vă dau acelaşi exemplu din Episcopia  unde de circa 3 ani de zile se construiesc 2 cartiere noi,  unde am fost săptămână trecută, am fost să verific fiecare proprietate este de 300-400 mp, am acceptat de la această situaţie, acele locuinţe  care sunt nou create, i-am dat plan urbanistic de detaliu le-am aprobat să construiască pe terenuri mici  şi lor nu li se aplică acest lucru, acelor care sunt acolo de când se ştiu, şi nu vreau să înclin într-o altă direcţie  discuţia, lor le dăm implicit pe 850 mp, ştiu că nu se poate rezolva azi  această situaţie şi nu este  problemă de impozite şi taxe este o problemă de Plan Urbanistic General sau de detaliu, totuşi aş veni cu o propunere. Cred că este prea mare gândirea noastră la o suprafaţă de 850 mp. Fiindcă noi putem face o statistică pe ultimii ani pe anumite zone care intră în această categorie, în acest oraş, pe ce suprafeţe să cere autorizaţie, credeţi-mă nu prea se cere autorizaţie de construire pe 850 de mp sau mai mult. Intenţia este de a se parcela la 4-500 mp şi aş veni cu o propunere să intervenim tot  până în toamnă -30 septembrie să reducem până la 500 de mp aceasta suprafaţă. Cred că această suprafaţă este mult mai echitabil şi mai  aproape de real faţă de situaţia care este în teren actualmente, mă opresc aici şi vă mulţumesc frumos.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Pofitţi domnule director.  

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Bună ziua . Am să le iau în ordine, legat de problema autorizaţiei de construire, după cum ştiţi Registrul Agricol se bazează pe declaraţii pe proprie răspundere cu sancţiunile date de lege şi pe documente. În momentul în care la Primăria Municipiului Oradea într-un alt departament se înregistrează  o declaraţie de genul "vreau să construiesc" doresc o autorizaţie de construire ea nu poate să existe la Registrul Agricol sub o altă formă adică la Registrul Agricol să existe acea declaraţie că mai departe derulez agricultură iar la urbanism să  figureze  analiza,  că se face o analiză la momentul eliberării autorizaţiei de construire în sensul că acel teren să fie construibil, e o declaraţie contradictorie care ne-a încurcat şi de aceea am ajuns în această situaţie.

Legat de taxa care figurează la pct.2 la materialul nr.17 nu are legătură cu problematica terenurilor  intravilane este o sesizare şi o discuţie care am purtat-o cu persoanele cărora li se va aplica acea taxa este vorba de notari şi lichidatori care pentru clienţii lor interoghează baza de date a primăriei, este o taxă nou  introdusă începând cu luna ianuarie, ca nivel pe interogare rămâne aceiaşi dar am gândit un abonament. Abonament  care la nivel de semestru era  gândit că este dificil de gestionat, l-am precizat că este la nivel de an calendaristic, urmând ca indiferent de momentul când acesta se cere acesta  urmează să fie valabil până la finele anului, era foarte dificil că îl lua în luna  martie şi era valabil până în septembrie, îl luam în luna aprilie este valabil până în octombrie este dificil de gestionat, ne-am gândit la o manieră mai simplă de gestionare şi pentru dânşii  şi pt. noi.

Cea de a treia problemă legată de suprafaţa standard sau suprafeţele standard, str. Matei Corvin care l-aţi dat exemplu are 2 zone sau 2 zone funcţionale prevăzute sub aspectul rezidenţial, vor fi şi de 500 mp şi de 850 mp, trebuie să acceptăm că la nivel de localitate PUG şi PUZ-urile sunt Legi locale,  Legi  care reglementează şi care le respectăm atunci când vrem să construim, dar după ce este construcţia gata nu mai vrem să ştim de ele şi începem prin declaraţii prin lucrări topografice prin alte lucruri să fugim de impozitul aferent curţii. Trebuie să acceptăm acest lucru şi suprafaţa standard va fi aplicată conform documentaţiilor urbanistice.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi dl. Pasztor

 

Dl. Pasztor Şandor - consilier local

 

Domnul director vă mulţumesc frumos, la pct.2 aţi dat un răspuns foarte ferm şi sunt mulţumit cu răspunsul.

La pct. 3 vorbim de lucruri diferite, discutaţi de construcţii noi iar eu am explicat de 3 ori că discut de construcţii vechi. Eu nu doresc şi ştiu, că nu putem rezolva azi aceasta problemă, eu doresc să încercăm o oarecare uniformizare, sunt de acord şi chiar doresc că la acei  cetăţeni care acea comisie şi ne-am înţeles foarte bine şi aşa trebuie să se întâmple, va constata că au declarat altfel lucrurile de cât  există în teren să se aplice ce trebuie să se aplicăm şi ce măsuri trebuie să luăm. Problematica este că nu văd o concordanţă între faptul că există o suprafaţă de teren şi o casă din 1920 de o sută de ani într-o stare reală care o putem vedea astăzi, noi luăm o hotărâre şi îl silim să plătească pentru 850 de mp. curte dar el nu are curte de 850 de mp. sunt convins că trebuie să plătească curte şi doream cumva să aliniem această problemă undeva până în toamnă, cu ajutorul doamnei arhitect şef, undeva la 500 de mp, fiindcă este chiar la fel cu toate zonele noi crescute în zonă sau zonele noi crescute cu suprafeţe mai mici după parcelare decât cele vechi.    

Din păcate pare o neconcordanţă între realitatea din teren, realitatea foarte clară din teren şi sunt de acord că trebuie să intervenim cu controlul şi unde găsim curţi de 2000 de mp. vor plătii pt. 2000 de mp eu nu încerc să explic altceva decât cum arată realitatea afară. Aici m-aş opri, sunt de acord cu răspunsul iar cu autorizaţia de construire încă o dată pe scurt eu nu doresc să nu se plătească după autorizaţia de construcţie este clar că omul are o intenţie, problema mea este că poate 3 luni 6 luni 9 sau poate chiar 12 luni situaţia din teren nu reflectă impozitul, banii ceruţi de noi, noi foarte succint cerem banii pe baza actului deci omul, când a scos actul de la ghişeu noi îl impozităm pe baza actului nu pe baza terenului care-l are afară. Doresc ca această impozitare, să o facem la a 12 lună când omul oricum este în mână noastră trebuie să se prezinte peste 12 luni la noi să vedem ce va fi mai departe şi atunci trebuie să-i impunem impozitul .Vă mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Poftiţi domnule primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Deci executivul susţine varianta iniţială şi considerăm că explicaţiile dl. Florea au fost suficient de pertinente. 2 în ceea ce priveşte PUG noi astăzi avem un plan de urbanism bun, rău, incomplet dar este legea locală de urbanism. Este în momentul de faţă în situaţia de a fi revizuit avem un nou plan de urbanism în perioada următoare,  rugămintea mea este să vă implicaţi în dezbaterile ce vor fii în perioada următoare pentru noul PUG în aşa fel în care să reflecte cât mai bine situaţia din teren  dar în  nici într-un caz nu va putea să reflecte situaţiile particulare pt. că altfel ne-am întoarce cu 50 de ani în urmă cu 100 de ani şi nu se mai poate face această chestiune din punct de vedere urbanistic, fiind nişte situaţii cu totul aparte, trebuie să mergem pe nişte reglementări generale. Aş vrea să mai spun un lucru, s-a făcut o afirmaţie de către dl. consilier nelalocul ei, vreau să vă spun că în aceasta perioadă de 2 săptămâni, foarte mulţi dintre consilieri nu au citit materialul şi nu-l au în faţă au venit la Primărie au venit la Direcţia de Urbanism  la Direcţia Economică şi s-au interesat şi am avut câteva întâlniri, ne-am şi certat de câteva ori trebuie să recunosc asta, inclusiv cu a parte din colegii din stânga şi din spate în aceste zile dar vă spun sincer că s-au interesat de aceste materiale chiar îi preocupau. Eu am auzit teoria asta prin vară anul trecut legat de viziunea  unora şi numai alţii aveau viziune nu-mi place că se crede că numai unii citesc materiale şi ceilalţi nu le citesc  pentru că nu e aşa.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului Corcheş.

 

Dl  Dorin Corcheş  -  consilier local

 

Vă mulţumesc domnule preşedinte, nu o să fac aprecieri vis-a-vis de cine citeşte materialele şi cine nu, în schimb întradevăr vreau să salut şi eu repoziţionarea executivului  vis-a-vis faţă de acest material pentru că s-a făcut o greşeală şi am avut capacitatea de a ne repoziţiona faţă de ea. Eu sunt de acord cu această formă pentru că nu este logic ca 66% din intravilanul  oraşului să fie teren agricol dar ponderea corectă trebuie făcută în baza unei analize exacte iar în ceea ce priveşte acel termen dat de autorizaţia de construcţie i-aş răspunde dl. Pasztor că în momentul în care soliciţi sau îţi prezinţi în scris intenţia de a construi nu o faci pe teren agricol şi drept urmare lucrurile sunt clare, drept pentru care grupul PDL va susţine în continuare materialul. Mulţumesc frumos.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului Pasztor.

 

Dl. Pasztor Sandor -  consilier local

 

Aş dori  să supunem  la vot,  având în vedere că totuşi noi am discutat şi cu juriştii şi este posibil ca să se creeze cazuri pe acest lucru ca să consemnaţi votul nostru nominal bine, la votul final bine? Mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 6 voturi

Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele masuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

Da, poftiţi domnule Huszar.

 

Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

Mulţumesc dl. Preşedinte, aşa cum am menţionat şi în cadrul şedinţei de lucru a  Comisie de buget vis-a-vis de art.4 şi art. 8. Încep cu art. 4 care spune în felul următor „în caz de neprezentare în vederea analizării situaţiei  privind încadrarea în categorie de folosinţă a terenului  din punct de vedere urbanistic şi a confirmării înscrierii în documente a categoriei de folosinţă corespunzătoare fiecărui teren în parte începând cu 01.07.2013 impozitele percepute pt. terenurile fără categorie de folosinţă vor fi stabilite la categoria curţi construcţii",  aici am avut o propunere de a menţiona în limita a suprafeţei de X mp. Nu ar fi bine având în vedere situaţia prezentată şi se antevorbitorul meu ca să facem referire nu neapărat la o suprafaţă de mp. Ci la un procent 1/3 în limita suprafeţei de 2/3 din suprafaţa iniţială? Asta ar fi o întrebare.

La art. 8 aş avea din nou o întrebare şi având în vedere că este şi compartimentul juridic de faţă. Avem dreptul ca retroactiv pe o perioadă de 5 ani de zile  să aplicăm impozitele recalculate? Datorită faptului că, de fapt din cate ştiu eu ortofotoplanul  oraşului îl avem din 2009? Cum pot eu să demonstrez că a construcţie sau o curte care în 2009 a arătat cum a arătat astăzi sau în 2008 a arătat cum a arătat? Întreb doar?

La art.1 pct. a, aş dori să vin să previn nişte probleme datorită faptului că foarte mulţi de naţionalitate maghiară, vorbesc de zona Podgoria şi de zona Episcopia şi a dealurilor din spatele gării ca această cerere tip să fie şi în limba maghiară, cred că nu este un impediment să le punem la dispoziţie acest lucru. Mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul domnului director Florea.

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Pentru prevedere de la art. 4 din păcate legiuitorul nu face  posibilă o declarare parţială la categoria curţi construcţii, deci acolo se merge cu a reglementare care spune că atunci când nu se poate recunoaşte categoria agricolă ori neprezentarea la Primărie pentru a cere acea adeverinţă şi pt. a arăta cu documente că există o agricultură sau că există o categorie agricolă implică automat trecerea în categoria curţi construcţii, deci este o reglementare strictă care o vom aplica atât în cazul acestor impuneri administrative cât şi în cazul verificărilor pe teren. Verificările pe teren acei controlori care nu vor putea  recunoaşte categoria de folosinţă sau identifica categoria de folosinţă  exactă, precisă, automat terenul se încadrează la teren curţi construcţii unde este teren nelucrat este fără categorie de folosinţă agricolă, automat în întregime este trecut la categoria curţi construcţii. Din păcate nu am putut, am luat act la discuţiile de la nivelul comisiilor dar nu am putut reglementa în sensul de a rămâne pe lege întregul material.

Legat de cei 5 ani, cei 5 ani sunt prevăzuţi de Codul Fiscal ca termeni până la care în cadrul inspecţiei fiscale se pot reconsidera, recalcula impozitele datorate. Cine deţine mai puţin de 5 ani, pt. cineva pt. care impozitul se recalculează , îl deţine acel bun şi datora acel bun pt. mai puţin de 5 ani lui i se aplică pe acea perioadă. Legiuitorul a venit şi ca o posibilitate de protecţie în sensul ca să nu se îndrepte  organul fiscal peste 5 ani, fie 5 ani termen de prescriere, perioadă în care se poate recalcula dacă se constată că se datora, deci dacă nu deţinea casă acolo evident nu se va putea recalcula impozitul pe 5 ani ci data de la care se atestă, este maximul 5 ani . 

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. consilier Huszar   

 

Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

Dar eu nici nu atât din punct de vedere al unor construcţii ci din punct de vedere al terenului al destinaţiei adică poate că pe ortofotoplanul din 2009 era gazon sau iarbă sau mă rog dar acum este livadă şi acum 3 ani era grădina de verdeţuri. Cum pot eu controla şi cum pot eu să aplic o măsură de genul acesta? Legea Codului Fiscal nu se referea la societăţile comerciale? Adică şi la persoanele fizice pot să aplice aceiaşi regulă? Cum demonstrez că la o societate comercială, care e foarte simplu, am dreptul ca 5 ani retroactiv să verific contabilitatea actele din contabilitate dar într-o gospodărie cum pot eu să demonstrez sau să spun că da dl. uite că ai avut ce ai avut şi acum ai ce ai? Întreb, nu putem oarecum, nu vreau să evit acest art. dar am zis să găsim oarecum o rezolvare cu toate că eu v-am spus că în cazul în care se v-a adopta şi s-a adoptat hotărârea anterioară. Clar v-aţi făcut un buget pe anumite venituri, veniturile pe hotărârea anterioară care s-a modificat şi se modifică acum, e clar că o parte de venituri vor fi mult mai mici decât cele planificate. Va trebui să identificaţi noi surse sau  să faceţi economii la bugetul oraşului. Dar cu toate astea din punct de vedere al legalităţii pot eu să aplic o astfel de măsură retroactivă 5 ani de zile? Încă o dată nu mă refer neapărat la construcţii ci la destinaţia terenului respectiv. De aceea am venit cu această propunere... cum a zis şi dl. Pasztor că în trecutul apropiat am aprobat nişte planuri urbanistice pt. parcelări de teren la 4-500 de mp. Iar cei care cum a zis şi dl. Primar nu facem istorie nu mergem înapoi 80-100 de ani dar care sunt acolo sunt taxaţi pt. o anumită suprafaţă iar cei la care eu le impun acum print-o altă suprafaţă mai mică, nu puten să corelăm printr-o nu ştiu 1/3,  ½  din suprafața totală? Adică încerc să găsesc o soluţie să zic aşa bună pt. toată lumea.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. director Florea

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

Din punct de vedere al aplicabilităţii Codului Fiscal fără excepţie se aplică şi persoanelor fizice şi juridic. La inspecţia fiscală  am derulat şi anul trecut, poate aţi aflat de la cunoştinţe  legat de clădirile cu instalaţii în măsura în care cu documente, fapte, acte, dovedesc ceea ce se constată pe teren, în acea măsură se va aplica măsura retroactivă, dacă lucrurile nu sunt certe, evident că nu se va aplica, doar acolo unde vom avea documente avem un ortofotoplan la nivel pe anul 2009 vom mai obţine unul la nivel pe anul 2011, avem deja 2 documente. Dacă între timp apar alte declaraţii ale persoanelor la APIA sau în alte părţi se pot schimba sau toate actele vor concura la o concluzie în cadrul activităţii de inspecţie pe teren.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. director Pasztor

 

Dl Pasztor Şandor - consilier local

 

Atunci dl. director conform celor exprimate de dumneavoastră un singur cuvânt trebuie introdus acolo la art. 8 textul actual este "măsura recalculării impozitului pe teren se aplică retroactiv pe 5 ani" să fie aşa "măsura recalculării impozitului pe teren se aplică retroactiv până 5 la ani" şi aşa am rezolvat problema poate fi 2,3,5 ani şi vedeţi din situaţie în situaţie cum este, asta este un punct, ştiu că vine imediat dl. primar şi explică pe scurt lucrurile, şi mai am încă o problemă vă rog să studiem ce înseamnă gazon din punct de vedere al suprafeţei agricole? Dau exemplu şi aici m-am pregătit, în toată Uniunea Europeană, pe gazon pe suprafeţe mari se ia subvenţie  agricolă vă rog frumos să studiaţi şi este încadrat la suprafaţă agricolă. Deci este o altă problemă în perspectivă că agricol este grâul, porumbul zarzavatul la noi, dar în U E şi gazonul este suprafaţă agricolă. Vă mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Primar XSXX

 

Dl. Primar Ilie Bolojan

 

Stimaţi colegi de fapt ce încercăm prin această hotărâre? Eu am să dau un răspuns de principiu, trebuie să percepem impozitul  în mod corect în Municipiul Oradea, asta se doreşte nu se doreşte altceva, nici o supraimpozitare nici o favorizare doar să se plătească în mod real ceea ce deţii. Nu să plăteşti după ce ai declarat fără să te verifice nimeni, pt. că s-a constatat că din păcate ceea ce s-a declarat în multe situaţii nu corespunde cu realitatea, în scopul diminuării impozitului  acest mecanism l-am propus, este operaţional şi în alte municipii din România. L-am luat exemplu din Târgu Mureş, am fost la faţa locului am văzut ce este acolo, funcţionează bine, avem un exemplu de bună practică de verificare şi asta e situaţia.

2 în momentul în care în mod premeditate declar altceva pentru a te sustrage de la plata impozitului într-o ţară din lume ce se întâmplă? Eşti felicitat? Dacă se constată că în mod premeditate ai făcut această declaraţie care nu corespunde realităţii ca să scazi impozitele ori că este societate comercială ori că este persoană  fizică ţi se iau sumele care le-ai scăpat şi poate ţi se dau şi felicitări, asta e peste tot, sunt nişte legi peste tot dar dacă vom trece prevederea "până la" vom începe târguiala cât îi luam  înapoi?  Un an­? e prietenul nostru îi luam un an, dacă nu, îi luam 5 ani, de la până la, care sunt criteriile? Avem o lege care explică bună, rea cum îi o aplicăm sau ce să facem aici? Este o măsură corectă, principială şi pe lege, care dacă întradevăr ai întocmit schiţe topografice care nu corespund realităţii trebuie să plăteşti retroactive pt. asta dacă vei fi găsit, iar topograful care le-a făcut  punând ştampila aiurea trebuie să răspundă din punct de vedere profesional e foarte simplu. Deci cred că dacă vom încerca să găsim tot felul de soluţii pentru a fugii de aplicarea acestor principii nu facem decât să crem portiţe şi o presiune suplimentară pt. a eluda practic fondul problemei. Şi eu având totuşi o experienţă în  administraţie, ştiu clar că orice fel de excepţii introduse în cadrul legal creează portiţe iar la noi asta devin, excepţia devine regulă, deci cu cât mai puţine excepţii şi cu cât mai mare claritate cu atât e mai puţin echivoc, nu mai vorbesc de interpretările pe care pot să le dea uni sau alţii şi dacă vom  introducem marjă de acest tip o să introducem mercurialul la negocieri nu vreau aşa ceva, vreau să fie lucrurile clare fără echivoc. Altfel nu ştiu ce va face un coleg de al meu care trebuie să impună de la 1 la 5 ani, va fi emoţionat, că nu e tot una să plăteşti 1 an sau 5 sau poate îl convinge careva, nu ştiu cum, eu cred că trebuie evitate aceste situaţii, iar acum avem ortofotoplan nu ştiu dacă filigoria aceea s-a mutat în 2009, probabil că şi-a mutat-o să facă rotaţia culturilor şi-a mutat filigoria şi bazinul de înot dintr-o parte în alta, probabil ca să respecte statutul de teren agricol, iar în ceea ce priveşte partea de gazon, lucrurile sunt foarte clare este definiţie în legea româna ceea ce înseamnă teren arabil şi gazonul din curte nu se încadrează în această categorie, nu vă pot recita pe de rost dar există în toate textele şi la material,  în Codul fiscal şi peste tot este trecut această definiţie o s-o vedeţi.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Huszar

 

Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

Mulţumesc dl. preşedinte, deci dl. Primar departe de mine să creez nişte portiţe dar aşa cum am prezentat-o şi în cadrul acelei discuţii de alaltăieri, trebuie să privim şi cum sunt afectaţi cei care au terenuri în jur de 1000-1200 până în 1500 mp. de exemplu pt. că diferenţa care apare între impozitul plătit până acuma şi cel care urmează să fie plătiţi este undeva de pană la 100-150 de lei, sunt mulţi cetăţeni care poate sunt pensionar mai în vârstă care poate sunt plecaţi din ţară, acea diferenţa de 100-150 de lei care apar dacă e să punem cheltuielile cu umblatul cu întocmire a unor documente şi aşa mai departe cred că ajungem la concluzia  că în această hotărâre există un paragraf pt. cei care nu se prezintă la noi ca municipalitate să nu fim păgubiţi, să existe o soluţie care să fie plauzibilă pt. toată lumea dar gândiţi-vă, şi asta am întrebat avem noi instituţie capacitatea să preluam noi toate acele documente care vor apărea?  Că vor veni un val de documente, cine să execute aceste controale? şi încă un aspect, prima noastră întâlnire unde a fost juridicul şi agricolul, dl. director ştie foarte bine, eu am adus acele hotărâri de la Târgu Mureş, aţi fost şi dumneavoastră dl. secretar, nu vreau să menţionez atmosfera dintre serviciile din Primărie, a fost clar o neînţelegere, nu vreau să zic unii în stânga unii în dreapta, alţii în faţă şi alţii în spate, eu întreb numai. Nu ar fi mai bine să introducem ceva prin care poate că unii  cetăţeni, pt. acei 100 sau 200 de lei pur şi simplu nu mă prezint şi mă taxează cu suma X?, întreb şi pe noi nu ne-ar ajuta aducă, pe dumneavoastră din punct de vedere al lipsei de personal deci asta am spus-o şi alaltăieri poate merită. Şi ca să nu mai iau cuvântul aş dorii să fac o propunere cu formularul tipizat  să fie şi în limba maghiară. Mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Ionel Vila

 

Dl. Ionel Vila - Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

Dl. consilier acolo unde legea se impune imperative şi acest lucru se întâmplă acum în legătură cu aceste declaraţii ale omului şi spune foarte clar că „până la termenul de ..dacă nu se prezintă şi face declaraţiile se trec la curţi construcţii" problema asta nu este nouă, este o problemă veche de Registru Agricol,  erată de tehnică de completare a Registrului Agricol.

Aceste registre agricole se completează, se rescriu din 5 în 5 ani, deci nu e o chestiune nouă noi nu am prea vehiculat acestea este adevărat dar repet acolo unde este imperativ şi spune clar că aşa se face, tu nu poţi să vi ca autoritate deliberativă să spui altfel că orice hotărâre luată în acest sens este lovită de nulitate şi dumneavoastră ştiţi acest lucru.

Referitor la cererile la solicitarea dumneavoastră ne vom consulta cu dl. primar şi vom lua măsurile care se impun şi vom ţine cont de propunerile dumneavoastră. Mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. Corcheş

 

Dl. Corches Dorin - consilier local

 

Mulţumesc dl. preşedinte n-o să formulez, că nu am vrut să intervin dar o fac chiar îi dau  dreptate dl. Delorean, chiar nu mă interesează ce s-a întâmplat nici la Târgu Mureş nici în alte municipii nici reşedinţe de judeţ,  dar cred că discutăm de 20 de minute degeaba, pt. că mergem pe o prezumţie de a acuza cetăţenii din Municipiul Oradea, proprietarii de teren de vreo chestie ascunsă eu zic să nu le sfidăm inteligenţa lucrurile sunt clare, în momentul în care vin îşi declară corect terenul şi nu lasă nici partea de neidentificat şi se încadrează într-o anumită categorie fiecare care fac gestul ăsta e ok. îşi asumă responsabilitatea, dar în momentul în care îşi declară terenul corect nu au nici o problemă deci de 15 min sau de 20 discutăm discuţii, mă bucur dar după părerea mea este că lucrurile sunt foarte clare. Mulţumesc.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Eu cred că din luările de cuvânt lucrurile s-au lămurit s-a reţinut de executive şi propunerea făcută privind formularul în limba maghiară, supunem la vot materialul 18.

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. consilier Ritli

 

Dl. Ritli Laszlo Csongor - consilier local

 

Mulţumesc, aş avea două propuneri mai degrabă procedurale, la art.1 aş propune să modificăm textul "vor depune" sau "vor transmite" pt că ieri la Comisie am discutat posibilitatea ca cetăţenii să poată transmite prin poştă aceste formulare semnate olograf ca să nu ne încărcăm sau să nu vă încărcaţi  în Primăria Municipiului Oradea cu aproximativ 10 mii de cetăţeni.

Cealaltă întrebare care ar mai fi, având în vedere că vor fi 10 mii de asemenea solicitări, sau ne aşteptăm la aproximativ 10 mii de solicitări şi dl. director ne-a povestit ieri o procedură prin care  anunţăm cetăţenii că au obligaţia depuneri  acestor cereri respectiv a celor 2 documente solicitate, ce se întâmpla sau dacă cineva va urmării dacă acele scrisori transmise cetăţenilor vor ajunge la destinaţie? Ce se întâmplă cu cetăţenii care nu vor primi acele sesizări sau scrisori,  dacă se va putea urmării măcar acest element,  dacă din 10 mii de scrisori nu ştiu câte nu ajung la destinatar? Mulţumesc frumos.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Executivul va ţine seama de propunerile dumneavoastră, şi o să le ducă la îndeplinire.

 

Dau cuvântul dl. Pasztor

 

Dl Pasztor Şandor consilier local

 

Ultima intervenţie o am fiindcă atunci când ne convine ne ferim de Registrul Agricol şi în grupurile de lucru explicăm că aceasta nu este regulă, este foarte clar să înţeleagă toată lumea, omul care nu ajunge din varii motive, că e în străinătate că nu a primit plicul, că nu ştiu ce şi nu-şi declară, pe anul curent este încadrat la curţi construcţii cu toată suprafaţa, anul viitor dacă vine şi-şi reglementează, că a ajuns în ţară sau a primit plicul, îţi poate modifica că nici la asta nu se referă acolo aşa scrie, rămâne la curţi construcţii, omul vine îşi declara anul viitor la început situaţia şi i se modifică, putem să fim de acord cu astea dl. Preşedinte? Este clar aşa dl. Director?

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. director Florea.

 

Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

În material prezentarea până în data de 30.09.2013, se face corectarea, fără nici un fel de implicaţii pt. că până la data acea nu se pretinde penalităţi, iar după acea data 30.09.2013,  până la data la care se depune documentaţia, începând cu 1 a lunii următoare se recalculează şi se va recalcula pentru totdeauna.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor - Oradea în anul 2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013 privind contractarea unei finanţări rambursabile - linie de finanţare in valoare de 40.000.000 lei.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 38.  Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local, Casa de Cultură a municipiului Oradea - instituţie cu personalitate juridică.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl Pasztor

 

Dl Pasztor Şandor consilier local

 

Dl preşedinte, este un material care, oricum având nevoie de nr. de voturi necesare nu cred că va crea o problemă şi va trece fără nici o problemă, dar vreau să atenţionez colegii şi executivul că Oradea are un trecut, un prezent şi sper că şi un viitor din punct de vedere cultural, această clădire de 110 ani care reprezenta primăria, avea o parte foarte importantă care reprezenta Direcţia de Cultură, susţinută foarte puternic în Oradea şi dumneavoastră puteţi observa în faţa acestui oraş până în ziua de astăzi că Oradea a avut foarte mare grijă de ce însemnă cultură în acest oraş, din păcate noi ajungem în 2013 să desfiinţăm Direcţia de Cultură într-o situaţie în care nici nu înţeleg nici măcar motivele de economie fiindcă am studiat organigrama şi acolo erau , dl. coleg dacă nu vreţi să ascultaţi am tot dreptul să vorbesc, dacă nu sunteţi învăţaţi să vorbim la această masă puteţi ieşiţi dacă vreţi şi ne ascultaţi de afară, trebuie să-mi spun punctul de vedere, degeaba vă revoltaţi aici. Bun atunci lăsaţi-mă să vorbesc, bine?

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvântul dl. secretar Ionel Vila

 

Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

Domnule consilier vă rugam să nu vorbiţi fără acordul preşedintelui de şedinţă.

 

Dl Pasztor Şandor consilier local

 

Aveţi dreptate nu trebuia să intervin dar nu am putut vorbi de colegul. Ajung înapoi la problemă, acolo erau 5 persoane angajate la acea direcţie nu ştiu nici măcar economia foarte mare care o face Primăria şi vă zic sincer ,eu din punctul meu de vedere nu cred că este o hotărâre care foarte multă glorie face acestui oraş, eu atât am vrut să zic, cumva semănăm ca nu ştiu, ca o fabrică de maşini care partea de design o pune la o parte în condiţiile în care de exemplu Clujul care este concurenţa noastră, vrea să devină capitală cultural europeană şi foarte mulţi bani, foarte multă putere înglobează în faptul de a reprezenta cultural ceva pe harta acestei ţări. Vă mulţumesc frumos.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dl. Corcheş

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Mulţumesc dl. preşedinte. Din acest punct de vedere susţin cele zise de colegul meu dl. Pasztor, nu înţeleg nici eu care e raţionamentul economic, pentru care facem un astfel de demers? şi înţeleg că toate prerogativele, mă rog toate atribuţiile acestei instituţii vor fi preluate de Direcţia de Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare de Evenimente. Poate că sunt eu mai prost pregătit ? dar vreau să ştiu care e direcţia aceasta? Mulţumesc.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dnei. Funar

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Casa de Cultură se desfiinţează dar tot personalul este preluat în cadrul Primăriei Municipiului Oradea  e vorba de 4 persoane, care vor face parte din Direcţia nou înfiinţată, Direcţia de Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare de evenimente.

 

Dl Corches Dorin - consilier local

 

Înţeleg că direcţia se va înfiinţa?

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Se transformă, există un serviciu, care îşi măreşte activitatea prin preluarea activităţii Casei de Cultură şi se transformă în direcţie. Exista serviciul Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare de Evenimente în cadrul Direcţiei Economice.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Din raţionamente economice desfiinţăm Casa de Cultura şi înfiinţăm o direcţie.

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Nu înfiinţăm o direcţie, transformăm serviciul.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Deci din serviciul facem direcţie.

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Da, da diferenţă salarială e de 20%.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Din ce era în Casa de Cultură?

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Nu pentru postul de director.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Lămuriţi-mă şi pe mine, există o diferenţă economică?

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Nu mai există 2 posturi de conducere, se reduc 2 posturi de conducere, postul de director al Casei de Cultură, atribuţiile fiind preluate de noul director şi se mai desfiinţează un post de şef serviciu de la informatică urmând ca acest nou director să coordoneze toate aceste activităţi.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

Îmi poate spune cineva ce înseamnă ca şi cuantum economiile bugetare pt. toată figura aceasta?

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Se desfiinţează 8 posturi, în sume nu aş putea să vă spun exact dar...

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

8 posturi ocupate sau vacante?

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

6 vacante şi 2 ocupate.

 

Dl Corches Dorin- consilier local

 

2 posturi, am înţeles, mulţumesc dar nu pot să fiu de acord pentru astfel de reducere bugetară cu desfiinţarea unei instituţii de cultură, îmi pare rău, mulţumesc frumos.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dl. Pasztor

 

Dl Pasztor Şandor consilier local

 

Vă rog să-mi permiteţi o mică observaţie tot nu este tot, prima dată aţi zis că tot se transferă din 5 dacă 4 se transferă unul lipseşte.

2 avem o Direcţie de Cultură, persoană juridică, am avut până la votul care urmează, care dl. coleg Corcheş, care se desfiinţează  nu va mai fi Casa de Cultură Oradea face o mixtură  combinat cu încă 2 servicii şi se naşte un alt serviciu cu un alt nume dar nu va fi o denumire şi o reprezentanţă a Direcţiei de Cultură sau a Casei de Cultură a Municipiului Oradea, asta este foarte pe scurt istoricul iar şi acolo am încercat să mă interesez, economii prea mari nu se fac inclusiv încadrarea de la oamenii aferent preluaţi de la Casa de Cultură va fi un pic mai sus, comparativ cu ce a avut dincolo, deci economic nu putem duce această discuţie pt. că economic nu funcţionează, sau poate funcţiona atât că o persoană nu va mai fi prezentă, persoana conducătorului.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dnei Funar

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

2 persoane.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu supunem la vot.

Dau cuvântul dl. Pasztor

 

Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

Mulţumesc dl. preşedinte, da sincer nu prea am fost convins de argumentele aduse de dna. Dar s-a pomenit de 6 posturi, de 8 posturi, de transfer a 4 posturi dar în momentul de faţă Casa de Cultură este de sine stătătoare cu personalitate juridică, deci funcţionează ca şi o societate comercială, da? Cu 4 oameni.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dnei Funar

 

Dna. Funar Rodica - şef serviciu resurse umane

 

Casa de Cultură este o instituţie publică cu personalitate juridică finanţată din bugetul local dar această instituţie ar doar 5 angajaţi în acest moment. Aceşti angajaţi mai puţin directorul pot fi preluaţi în cadrul Primăriei Municipiului Oradea. Per total Primăria va avea 4 oameni în plus dar economia este de 8 posturi din care 2 ocupate pt. că în afară de aceste posturi preluate cele 4 în plus se mai desfiinţează şi alt posturi din Primărie.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

 Dau cuvântul dl. Corcheş

 

Dl. Corcheş Dorin - consilier local

 

Bun dar cei care există în momentul de faţă şi care lucrează la serviciul respectiv şi se vor transforma în direcţie au vreo tangenţă  cu cultura?

 

Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

Dl. consilier, dna. colegă vă rog nu mai faceţi dialoguri aici decât cu acordul preşedintelui de şedinţă.

Dl. preşedinte vă rog să vă intraţi în atribuţiuni, nu-i lăsaţi să discute aici.

 

Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

Eu întreb.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Eu zic că e clar şi câte persoane au fost şi câte au rămas şi câte sau redus blocate?, neblocate şi cu asta gata, mai mult decât atât nu avem ce să discutăm.

 

Dl Deloreanu  Ion Iulius - consilier local

 

Din punct de vedere administrativ prima dată trebuia creată acea direcţie, deocamdată desfiinţăm o unitate luăm o hotărâre de Consiliul Local pt. desfiinţare dar nu avem noua unitate unde să o alipeşti.

A 2 chestiune n-o s-o discut că din punct de vedere economic, dacă facem economie de 20 de mii de lei pe an atunci îmi vine să râd, dar dacă am ajuns în cultura orădeană să facem economie de 20 de mii de lei.

Nu am înţeles cum o să funcţioneze această nouă direcţie pe mine mult mai mult m-ar fi interesat să văd organigrama, funcţionarea interna a acestei direcţii cum va răspunde şi aşa mai departe. Pe mine asta mă interesează.

 

Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

Dl. Consilier uitaţi-vă, vă rog la art. 4 din prezentul proiect de hotărâre şi acolo spune foarte clar termenele care este de 01.04.2013, noi discutăm acum altceva, avem timp suficient.

 

Dl Deloreanu  Ion Iulius - consilier local

 

Deci eu aşa am învăţat în drept că prima dată creez apoi desfiinţez.

 

Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

Supunem la vot materialul nr. 38. 

 

Cine este pentru? 17

Împotrivă? 9

Abţineri?

 

Pct. 54 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea modificării HCL nr. 6/08.01.2013 privind aprobarea semnării de către SC Administraţia Domeniului Public SA a contractului de credit si ipoteca ce se va încheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizării obiectivului "Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului".

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct.55 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a sentinţei nr. 3655/CA /2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC FRIGOEXPRES SA.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 56 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului provizoriu  al împrumuturilor externe si interne pentru anul 2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

V.       POLITIA LOCALA

 

            Pct. 26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

           Pct. 43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Pct. 44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate Pentru modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

VI.     RESURSE UMANE

 

            Pct.26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

                   VII. D.M.P.F.I.

 

           Pct. 31 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 472/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76 - relaţia Deva" care este depus în cadrul Programului operaţional Regional (2007 - 2013).

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

        Pct. 32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 473/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad - Oradea" care este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 - 2013)

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

      Pct. 33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 471/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susţinere a afacerilor în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare", cod HURO/0802/108_AF, proiect finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abţineri

 

    Pct. 34 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind constituirea unui fond destinat susţinerii cheltuielilor de reabilitare /modernizare a sistemului de producţie a energiei electrice şi termice din municipiul Oradea prevăzute a fi efectuate în anul 2021 - 2022.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

VIII DIRECŢIA TEHNICĂ

 

                    Pct. 36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Ogorului şi extinderea reţelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Episcop Vasile Hossu."

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

                     Pct.39 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea străzilor modernizate în anul 2012 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală, cf. Anexei nr. 1.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

                   IX. A.S.C.O.

 

                     Pct. 45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei pentru A.S.C.O., a organigramei pentru Centrul de Ingrijire şi Educaţie Timpurie şi a statului de funcţii pentru A.S.C.O. Oradea valabile începând cu data de 01.04.2013.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

                    X. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

                    Pct. 46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Adunarea Generală a A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

            Abţineri

 

                   DIVERSE

 

                     Pct. 15. Raport privind activitatea asistenţilor personali si ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pana la 31 decembrie 2012.

 

                    Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dacă nu sunt alte discuţii la diverse?

                   Dau cuvântul dl. secretar Ionel Vila.

 

       Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

                   Avem un cetăţean.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dl Rusu Ştefan are dorinţa de a vorbi în faţa noastră de anumite probleme din zona unde locuieşte. Aveţi cuvântul.

 

                   Dl Rusu Ştefan de pe strada Oneştilor

 

           Mulţumesc, vreau să vă pun în atenţie o problemă minoră dar foarte importantă pt. locuitorii str. Oneştilor, pe care stau şi eu şi pe care îi reprezint aici. Am făcut o cerere către Consiliul Local şi către Comisia de specialitate din primărie, de analiză asupra modificării dacă este posibil a devierii traficului de pe această stradă, în sensul luării în considerare a variantei de sens unic pentru str. Meşteşugarilor şi strada Oneştilor în sensul spre podul nou de pe Criş. Asta ar diminua mult traficul. În momentul de faţă este groaznic şi vă spun  că locuiesc acolo, este infernal, dimineaţă nu poţi să treci la parcările de peste drum, trec maşinile, parcare pe care dl. director Ghitea spune că nu aparţine vă aparţine, de fapt dar eu am şi curte, dacă am oprit acolo nu pot intra în curte sunt claxonat sau luat pe sus de maşina din spate. Deci varianta noastră sugerată pe care v-o pun în faţă, nu ştiu dacă cunoaşteţi zona? Este strada Meşteşugarilor, pe acest tronson  în sus spre pod să meargă în sens unic pe strada Oneştilor iar de venit pe strada Meşteşugarilor unde traficul este aproape zero. Aşa s-ar diminua la jumătate traficul de pe strada Oneştilor. Sigur că nici mie nu-mi convine această variantă de sens unic, în sensul că toată lumea va face un ocol dar devierea  este o rezolvare. Vă rog să  luaţi în considerare şi putem accepta şi alte variante, de exemplu lărgirea străzii că am înţeles că acolo este o zonă unde s-ar putea face. Vă mulţumesc.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dl. Rusu executivul a luat act de propunerea dumneavoastră şi veţi primi un răspuns în scris asupra solicitării dumneavoastră.

 

                   Urmează dl. Letea

 

                   Dl. Letea Dumitru - cetăţean

 

                   Bună ziua. Sunt fericitul posesor al unui hectar de teren intravilan la graniţa cu Nojoridului acolo momentan terenul este semănat cu grâu, îmi pare rău că primarul a plecat de aici că ar fi fost interesant să ştie şi el că se cultivă ceva în jurul  oraşului Oradea. Am depus anul acesta la Registru Agricol toate actele care mi s-au cerut şi am primit un răspuns în scris cum că terenul este arabil. Ce mai trebuie să fac să mai aduc nişte.. grâu ca să se vadă că este arabil sau nişte grâu cu pământ ...sau ce să fac?

                   A 2 întrebare, am primit anul acesta 3 înştiinţări de plată cu 3 sume diferite, cea mai mică era de 2 milioane jumătate şi cea mai mare de 70 de milioane. Păi cum facem calculele astea? Al câtelea va fi un calcul bun? Când vom fi în stare să respectăm legile? Aş mai avea multe de spus dar nu vreau să vă plictisesc. Totul este harcea parcea, nimic nu este în regulă. Mulţumesc.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dl. Letea la întrebările dumneavoastră direcţia economică o să vă răspundă în scris, nu ştiu dacă are aprobarea de la dl. primar.

                   Dau cuvântul dl. Letea Mircea.

 

                   Dl Letea Mircea - cetăţean

 

                   Am şi eu tot aşa o parcelă de teren la capătul oraşului, pe care se cultivă grâu, dar ce vreau să vă prezint. Aţi aprobat acea hotărâre de consiliu nr. 10 în care spune foarte frumos " cazul impozitului pe teren intravilan categoria curţi construcţii", perfect la pct. b2 "  intravilan orice altă  categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii deci fără construcţii" perfect tot aici în final spuneţi " în cazul parcelelor de teren deţinute de persoane fizice mai mari de 850 de mp se va impozita la categoria curţi construcţii, aferentă zonei fiscale în care se află cel puţin suprafaţa de 850 de mp. exceptând terenul ocupat de clădiri, care clădiri? Vorbim despre terenuri fără clădiri. Care clădiri domnule? Chiar aşa luăm de aici şi punem dincolo? Nu ne gândim ce scriem intr-o hotărâre de Consiliul Local?

 

                   Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

                   Dl. Letea haideţi să păstrăm totuşi o atitudine corespunzătoare spun eu, faţă de aleşii oraşului. Suntem în situaţia în care dumneavoastră prezentaţi o stare de nemulţumire luăm acte de ea, am luat act de ea, a dumneavoastră ţi a altora aţi observat ce s-a întâmplat aici în Consiliul Local că s-a votat şi s-a recunoscut că a fost o hotărâre pripită dar unitatea emitentă poate să-şi revoce sigur, nu emitem faptul că nu s-a greşit dar de aici şi până a face acuzaţii... vă rog . Apoi nu mai facem referire la articole sau hotărâre care au fost trecute pe linie moartă, să mă exprim mai puţin academic, ori tot ce s-a crea azi aicea se dă posibilitatea rezolvării corecte a unei impozitări corecte în Municipiul Oradea. Oradea are atâtea locuitori pe care-i ştim cu toţi are atâtea beneficiari de terenuri sigur fiecare îşi apără interesul lui, noi recunoaştem acest lucru dar până una alta interesul oraşului Oradea va trebui să primeze. Nu vă supăraţi, la cele ce ridicaţi dumneavoastră aici vom avea grijă, secretariatul tehnic să vă dea nişte răspunsuri atât dumneavoastră cât şi dl. Rusu care a luat cuvântul aici. Vă mulţumim.

 

                   Dl Letea Mircea - cetăţean

 

                   Cu tot respectul, nu ştiu dacă este vorba de interes? Sau de lege? Nu are rost să insistăm să căutăm o soluţie în afara legii haideţi să o căutăm în litera legii, dacă acolo vom lucra acolo vom găsi ceea ce trebuie. La ora actuală ce am înţeles eu astăzi, că aţi făcut o planificare financiară în care aţi inclus nişte sume de bani pe baza acestei hotărâri, foarte bine, acuma v-aţi trezit că nu este prea bună şi că de fapt banii pe care i-aţi propus nu vor veni.

 

                   Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

                   Dl. Letea iertaţi-mă dar nu facem o analiză acum a acestui lucru.

 

                   Dl Letea Mircea - cetăţean

 

                   Atâta timp cât la mine scrie că plătesc impozitul pentru teren intravilan cu construcţii, trebuie să lămuresc, am încercat şi am depus peste tot şi la primărie şi la prefectură. M-am înscris în audienţă şi la dl. primar nu a venit în audienţă, am încercat să vorbesc  cu dna. consilier care a venit, am vorbit rămân vorbe.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Haideţi să-l lăsăm şi pe dl. viceprimar să vorbească.

 

                   Dl Letea Mircea - cetăţean

 

                   Eu tot ce vreau e să fie şters de la mine suma că o să mă trezesc că nu am plătit impozitul o să plătesc majorări. Până când veţi fi pregătiţi să aplicaţi hotărârea ce trebuie luată.

 

                   Dl.  Mureşan Ionel Ovidiu - viceprimar

 

                   Mai aveţi de pus întrebări? Deci un pic să-i răspund la dl., faptul că cineva din consiliu oricine care ar fi fost colegul respectiv s-a pronunţat de maniera că noi am prevăzut nişte bani îmi cer scuze în numele acestuia si exact cum ştiu toţi consilieri noi  încă nu am aprobat bugetul pe 2013, noi nu am prevăzut absolut nimic că vom încasa din nu ştiu ce impozit pe teren, deci bugetul nu este aprobat,  deci bugetul îl vom aproba, probabil în şedinţa ordinară din luna martie deci nu are cum să se intersecteze cu problemele dumneavoastră, dumneavoastră aţi depus contestaţie şi la prefectură şi aici în baza noii hotărâri de consiliul local  va trebui să vedem în ce măsură contestaţia dumneavoastră mai este valabilă sau nu? Noi oricum vă dăm răspunsul în cele 30 de zile şi fiţi sigur de buna credinţă a instituţiei de a prelua toate solicitările şi vreau să le şterg şi să reduce la maxim neliniştea unor colegi că nu vom face faţă din punct de vedere al resurselor umane, vom reuşi să fim promţi în faţa clienţilor şi a problemelor care au apărut în această perioadă, nu va fi un efort uşor dar trebuia să existe o dată un T zero de la care să pornim şi să clarificăm nişte aspecte cu care am mers nu tocmai legal de ani de zile.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dau cuvântul dl. Borşa.

 

                   Dl Borşa Vasile - cetăţean

 

                   Relativ la ceea ce spunea dl. de la Direcţia Economică că se aplică retroactive, deci nu cum apare acum, că terenurile acelea toate sunt declarate ca şi construibile, deci norma apare acum  şi noi trebuia să ne conformăm acum 5 ani. Mi se pare total deplasat, deci normal acum aţi impus-o că terenurile, oricare teren este o chestie de drept, apare norma că acum terenurile apar ca fiind construibile şi luaţi banii înapoi şi mai există câteva probleme de fapt, pe un teren se spune că, clădirea este atâta şi gradul de ocupare al terenului atâta. De ce nu se ia ca şi teren construibil o suprafaţă de atâtea ori să zicem cât este ocupat de clădire? Să zicem că unul care are 10 mp construiţi o să plătească impozit până la 850 mp şi unul care are 300 de mp construit o să plătească impozit pe 500 de mp., deci el are facilităţi în jurul clădirii o mulţime şi plăteşte foarte puţin şi altul care are declarată o baracă acolo ca şi construcţie plăteşte mult mai mult decât celălalt, deci trebuie să existe o corelare. Impozitul ăsta ar trebui să fie stabilit în funcţie ori de venitul pe care îl aduce ori de evaluarea terenului, nu se întâlneşte cu nici una, deci este taxă Robin Hood, am declarat, îmi scuzaşi comparaţia, "am  declarat vaca  bou şi acum vreţi să vă dau lapte" pe terenul respectiv aţi declarat că este construcţie deşi nu este şi după aceea vrem impozit pe ceva de fapt care nu există deci sunt nişte lucruri...

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Dau cuvântul dl. director Florea

 

       Dl Florea Eduard - Director executiv al Direcţiei Economice

 

                   O parte din reglementările care se găsesc în hotărârea de consiliul sunt preluate din acte normative valabile de mai mulţi ani în Legile acestei ţări, lăsaţi-mă să vă explic ! Deci din punct de vedere al retroactivităţii celor 5 ani, se găseşte în Codul Fiscal din anul 2003 şi înainte de 2003 existau reglementări foarte clare privitoare la inspecţia pe teren şi constatările se puteau întoarce până la 5 ani. Legat de încadrarea acelor terenuri la care nu se recunoaşte categoria de folosinţă agricolă în sensul autentic în sensul real, aşa cum dl. spune de grâu nu de fâneaţă nedesţelenită adică un teren care nu a fost arată niciodată în acest secol cel puţin, pt. Acelea din totdeauna din punct de vedere al Registrului Agricol exista obligativitatea încadrării la terenuri curţi construcţii, doar că declaraţia dumneavoastră a fost luată de bună fără vreo verificare, de data aceasta toate terenurile care sunt declarate  agricole vor trece printr-un prim filtru la nivelul urbanismului iar al doilea filtru pe teren din punct de vedere al Registrului Agricol. Nu va mai fi nici o impozitare administrativă, debitele care sunt astăzi în evidenţele fiscale sunt suspendate până când se vor obţine acele adeverinţe sau se va face verificarea pe teren.

 

                   Dl. Ionel Vila- Secretar al Primăriei Municipiului Oradea

 

                   Dl Borşa există o minimă....., haideţi că nu suntem la piaţă...

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Cred că lucrurile sunt destul de clare, dacă aveţi ceva neclarităţi veniţi săptămână viitoare în audienţă la dl. director Florea şi dl. director Miculescu.

                   Haideţi să alegem preşedintele de şedinţă pe următoarele 3 luni.

 

                   Dau cuvântul dl. Huszar

 

                   Dl. Huszar Istvan Erik - consilier local

 

                   Mulţumesc dl. preşedinte, înainte de a trece la aceste alegeri daţi-mi voie să vă atrag atenţia colegilor din executive că suntem pe un drum rău, am văzut că am desfiinţat Casa de Cultură, dar duminică seara am făcut o plimbare pe Corso-ul orădean, pe zona pietonală a str. Republicii şi am rămas şocat de ceea ce am văzut acolo, nici măcar nu pot să îi dau definirea de tarabe la ce există în momentul de faţă, îmi cer scuze faţă de doamne dar mărţişoarele sunt vândute în nişte coteţe, am făcut poze, este sub orice critică ce se petrece în oraşul nostru tocmai în  zona pietonală nişte leţuri de 2 cm pe 2 cm cu folie din saci de nylon tăiaţi, este ridicol. Mulţumesc.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Cine are propuneri pt preşedinte pt următoarea sesiune.

 

                   Dl. Octavian Dan - consilier local

 

                   O propun pe dna. Dulca Camelia

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Acceptaţi?

 

                   Dna. Dulca Camelia - consilier local

 

                   Accept.

 

                   Dl. Manea Mihai - preşedinte de şedinţă

 

                   Mai sunt şi alte propuneri? Cine este de acord cu dna. Dulca? Supunem la vot.

 

Cine este pentru? 25 de voturi

Împotrivă?

            Abţineri 1 vot

 

d-l Mihai Manea - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumim domnului primar. Dacă nu închidem şedinţa şi vă mulţumim pentru participare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE ŞEDNŢĂ,                                                                  SECRETAR,

                     Mihai Manea                                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Întomit,

                 Nicoleta Man

 

 

 

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator