Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 Septembrie 2015

Joi , 24 Septembrie 2015, 15:18

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 Septembrie 2015 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 Septembrie 2015 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 Septembrie 2015

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 29.09.2015, 0RA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO  

 

LUNI   28.09.2015     COMISIA SOCIALĂ                       -    ORA        13:00      -   SALA MARE

LUNI   28.09.2015     COMISIA  BUGET                         -     ORA       13:00      -   SALA MARE                                        

LUNI    28.09.2015     COMISIA URBANISM                   -     ORA       13:00      -   SALA MARE

LUNI   28.09.2015      COMISIA JURIDICĂ                      -     ORA      14:00      -  SALA MICĂ

LUNI    28.09.2015     COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT            -      ORA       14:00      -   SALA MICĂ

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Oradea. 2015-09-24 14

I. DIRECŢIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea fundaţiei My Brother s Keeper Intl. constând în echipamente de joacă pentru copii şi un echipament tip fitness pe str. Aluminei. 2015-09-24 18
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea. 2015-09-24 18
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contractării unei scrisori de garanţie bancară în sumă de 900.000 euro de către societatea Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plăţii materiei prime achiziţionate de către societatea Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt. 2015-09-25 14
11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea societăţii Termoficare Oradea S.A. să întreprindă demersurile necesare în vederea obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare integrării în SACET a noii centrale de producere energie electrică şi termică în cogenerare şi asigurării funcţionalităţii acesteia. complet. pct. 11.pdf 2015-09-25 14
12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu privind realizarea de către operatorii de turism Double Tree by Hilton Oradea şi Lotus Center SA de accese directe de pe unităţile turistice proprii în Complexul Wellness Termal Nymphaea 2015-09-25 14
33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind renunțarea la calitatea de membru asociat a Municipiului Oradea în Fundația Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar – Oradea. 2015-09-25 14
59 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness II acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. 2015-09-25 14
60 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Eurobusiness Parc Oradea SA în vederea adoptării unor hotărâri în legătură cu activitatea Asociației Pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. 2015-09-25 14
61 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării documentelor constitutive ale Asociației Pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. 2015-09-25 14
65 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiul Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2014 – 2015 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale. 2015-09-28 14
72 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015. completare pct. 72.pdf 2015-09-28 14
78 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului împrumuturilor interne și externe și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la 30.06.2015 Amenajare Terasa 1.pdfAmenajare Terasa 2.pdfPropunere.pdfSituatie existenta.pdf 2015-09-28 14
79 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desemnarea a doi membri în Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea SA 2015-09-28 14
81 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordul de principiu pentru inițierea demersurilor în vederea preluării activului Hotel aparținând Fundației Române Pentru Tineret Bihor. 2015-09-28 18

II. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în Municipiul Oradea. 2015-09-24 14

III. DIRECŢIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărîre şi Raport de specialitate pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. 2015-09-24 14
9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Raportului Comisiei de negociere stabilite prin H.C.L. 333/2015 şi a încheierii unui act adiţional la Contractul de concesionare nr. 109967/28.06.2001 a serviciului de iluminat public şi modernizarea acestuia în mun. Oradea pentru proiectarea, finanţarea şi execuţia aferentă obiectivului de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public în mun. Oradea – etapa a III-a. 2015-09-25 14
13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea aviyului c[tre SC LOTUS CENTER SA pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă 2015-09-25 14
29 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie „Amenajare acces auto şi spaţii de parcare în zona situată între str. Atelierelor şi Aleea Salca” – soluţia 1 propusă de proiectant şi abrogarea H.C.L. 261/2015. 2015-09-25 14
30 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. G. Washington” soluţia 1 propusă de proiectant. 2015-09-25 14
63 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2015 – 15.03.2016. A0 nou 2015.docAnexa 1 la 11 2015.xlsAnexa 12 Comandament.docAnexa 13 Utilaje care participa 2015.xlsAnexa 14 Lista personal interventiei.xlsAnexa 15 Lista personal Suplimentar.xlsAnexa 16 Stocuri de materiale.xlsAnexa 17 ClCa Urgenta 1 Trasee V2 (2).xlsAnexa 17 Trasee Urgenta 1 Deszapezire.xlsAnexa 17 Trasee Urgenta 2 Deszapezire.xlsAnexa 18 Opis anexe.xls 2015-09-28 14

IV. A.S.C.O

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărîre şi Raport de specialitate privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenție pentru anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998. 2015-09-24 14

V. A.I.O. TERENURI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 175989, reprezentând teren – proprietatea privată a mun. Oradea, situat în Parcul Industrial II – Oradea. 2015-09-25 18
15 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cad. 187984 şi 175986, reprezentând teren – proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în Parcul Industrial 2 din mun. Oradea. 2015-09-25 18
16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 119341, 107768 şi 48239 mp teren, în incinta Parcului Instruial Eurobusiness II – Oradea. 2015-09-25 18
17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 188056, reprezentând teren, 59.267 mp, - proprietatea privată a mun. Oradea situat în Oradea, Parcul Industrial 1. 2015-09-25 18
18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru terenurile publice destinate pistei de biciclete, situate în mun. Oradea pe str. Dragoş Vodă şi str. Lacul Roşu. 2015-09-25 18
19 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cad. 188316 – Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Podului nr. 29. 2015-09-25 18
20 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru obţinerea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 61 mp teren, cu nr. cad. 158100, înscris în CF 158100 – Oradea, situat în Oradea, str. Calea Clujului, nr. 4, bl. B4, în favoarea soţilor Bojan Dumitru şi Bojan Mariana. 2015-09-25 18
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 432 mp teren, situat în mun. Oradea str. Graurilor nr. 10, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafaţă, prin negociere directă, a 132 mp teren, în favoarea soţilor Apolzan Liviu şi Apolzan Lupoaia – Saveta. 2015-09-25 18
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cad. 192121 şi 192122 obţinute din dezmembrarea nr. cad. 182447 – Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului. 2015-09-25 18
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a construcţiei „Staţie pompe”, înscrisă în CF 190698 Oradea, situată în Oradea, str. Cele Trei Crişuri, în favoarea SC Lotus Center SA. IMG_1156.JPGIMG_1157.JPGIMG_1158.JPGIMG_1159.JPGIMG_1160.JPGIMG_1161.JPGIMG_1164.JPG 2015-09-25 18
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 7.119 mp, reprezentând teren domeniul public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, str. Ion Alexi – tronson nord. 2015-09-25 18
25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cad. 191484 şi 191485 obţinute din dezmembrarea nr. cad. 169051 – Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona str. Nojoridului. 2015-09-25 18
26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Duma Teofil şi soţia Duma Teodora referitor la suprafaţa de 31 mp, teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 191822, situat în mun. Oradea, str. Dimitrie Anghel. 2015-09-25 18
27 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 6.958 mp şi 24.163 mp, reprezentând terenuri – proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia de „drumuri” – situate în mun. Oradea, zona Calea Borşului. 2015-09-25 18
37 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 192253, 192254 și 192255 obținute din dezmembrarea nr. cadastral 176108 – Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu. 2015-09-25 18
38 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a 4 (patru) parcele de teren, cu suprafața totală de 747 mp, identificate prin nr. cadastrale 189895, 189896, 189897, 189899 – situate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor. 2015-09-25 14
39 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imoibilului, cu suprafața de 9483 mp, reprezentând teren domeniul public , cu destinația de drum în mun. Oradea, în zona șos Borșului. 2015-09-25 18
40 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din H.C.L. nr. 458/19.06.2014 privind acceptarea ofertei de donație înaintată de dl. Bertean Vasile – Alexandru reprezentând suprafața de 45 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184836 / Oradea, situat în mun. Oradea, str. Rimler Karoly nr. 8, cu destinația drum public. 2015-09-25 18
41 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 28 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a acestei suprafețe în vederea extinderii ap 3, în favoarea soților Bonta Ioan – Augustin și Bonta Floarea. 2015-09-25 18
42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Halasz Petru Marius, pentru suprafața de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 173031, situat în mun. Oradea, str. Livezilor nr. 6, cu destinația drum public. 2015-09-25 18
43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea parcelelor de teren ce se vor dezmembra din nr. cadastral 7759, reprezentând teren situat în Cartierul Europa, delimitat de str. Islazului. 2015-09-25 18
44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Boroș Mihai - Ioan și soția Boroș Viorica - Monica, pentru suprafața de 30 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 189170, situat în mun. Oradea, str. Plaiului nr. 2/E, cu destinația drum public. 2015-09-25 18
45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Macaru Narcis - Vasile, pentru suprafața de 89 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191697, situat în mun. Oradea, la intersecția străzilor Matei Corvin nr. 52 și Lirei. 2015-09-25 18
46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Villaș Valentin și soția Villaș Viorica, referitor la suprafața de 84 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191952, situat în mun. Oradea, str. Prunilor nr. 19. 2015-09-25 18
47 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Tulbure Mircea – Ioan și soția Tulbure Simona - Adina, referitor la suprafața de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 192010, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 53/H 2015-09-28 18
48 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Borza Cristian și soția Borza Tunde, referitor la suprafața de 24 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191529, situat în mun. Oradea, str. Cantonului nr. 14, cu destinația drum public 2015-09-28 18
49 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Bele Vasile, referitor la suprafața de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 192001, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 53/l 2015-09-28 18
50 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na Nica Mihaela, referitor la suprafața de 1437 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191312, situat în mun. Oradea, str. Ioan Pop Reteganul 2015-09-28 18
51 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Lăcătuș Florin - Mircea, referitor la suprafața de 91 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 170423, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 16/C 2015-09-28 18
52 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Koteles Francisc și d-na Jozsa Tunde – Melinda în calitate de proprietari, referitor la suprafața de 99 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 190881, situat în mun. Oradea, str. Caișilor, nr. 3/B 2015-09-28 18
53 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Lasca Cosmin - Petrică și dl. Lasca Florin Alin, referitor la suprafața de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 192024, situat în mun. Oradea, str. Podgoria. 2015-09-28 18
54 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Cozma Alin – Daniel și soția Cozma Valentina - Gelina, referitor la suprafața de 96 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191227, situat în mun. Oradea, str. Piatra Cireșilor nr. 32 2015-09-28 18
55 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Bota Eugen - Gelu și soția Bota Elisabeta - Ana, referitor la suprafața de 128 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191707, situat în mun. Oradea, la intersecția str. Piatra Craiului și Livezilor 2015-09-28 18
56 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Barcan Vasile și soția Barcan Grațiela Florentina, referitor la suprafața de 33 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191847, situat în mun. Oradea, str. Prunilor. 2015-09-28 18
57 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Trifa Corneliu și soția Trifa Steluța, referitor la suprafața de 73 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191558, situat în mun. Oradea, str. Adevărului, nr. 32/O 2015-09-28 18
58 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Varodi Ioan - Cosmin și soția Varodi Iuliana, referitor la suprafața de 18 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 191832, situat în mun. Oradea, str. Renașterii nr. 1 2015-09-28 18
75 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate aprobarea Planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 187541 şi 189373 – Oradea, respectiv pentru concesionarea directă a suprafeţei de 2512 mp. teren, în favoarea S.C. Oprimedia SRL, în vederea extinderii construcţiilor – platforme betonate destinate amenajării incintei. complet pct. 75.pdf 2015-09-28 18
76 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosinţă prin închiriere sau prin subconcesionare de către Municipiul Oradea, a suprafeţei de 13.588 mp. teren – proprietatea publică a statului – administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A. 2015-09-28 18
77 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Municipiul Oradea și S.C. Magic Motors S.R.L. în vederea amenajării spațiului public urban situat la intersecția străzii Primăriei și Pieței Rahovei în vederea refuncționalizării zonei și amplasării unei terase sezoniere. Amenajare Terasa 1.pdfAmenajare Terasa 2.pdfPropunere.pdfSituatie existenta.pdf 2015-09-28 18
83 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea deschiderii a 3(trei) coli de Carte funciară pentru întabularea Planurilor de amplasament şi delimitare a corpului de propritate cu nr. cadastrale 167629, 167645 şi 167688 – Oradea, reprezentând teren public ocupat de vechea haldă de deşeuri, situată în municipiul Oradea – strada Matei Corvin. 2015-09-29 18

VI. ARHITECT ŞEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
28 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare str. Ion Pop Reteganul, nr. cad. 191311 – 191326 – Oradea. 2015-09-25 14
32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe Calea Sântandrei nr. cad. 185691, 182703, 164214, 185689, 185690, 185238 – Oradea. 2015-09-25 14
35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.D. – construire Penny Market cu carmangerie, str. Seleuşului nr. cad. 153663, 190008 – Oradea. 2015-09-25 14
67 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea completării și modificării H.C.L. nr. 649/2014 privind aprobarea programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural – arhitecturală situate în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea precum și alte perimetre considerate prioritare. pct. 67 anexa.pdf 2015-09-28 14

VII. BIROU ACHIZITII PUBLICE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea asocierii autoritatilor contractante Primaria Municipiului Oradea, Administratia Imobiliara Oradea - inclusiv pentru scolile si gradinitele, imobilele, aflate in subordinea sa , Administratia Sociala Comunitara Oradea, Politia Locala Oradea, Clubul Sportiv Municipal, Centrul de Zi Oradea, Spital Clinic Judetean de Urgenta, Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu, SC Administratia Domeniului Public Sa, SC Termoficare Oradea Sa in vederea achizitionarii de energie electrica 2015-09-25 14

VIII. A.I.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atestarea la domeniul privat al municipiului Oradea a unor imobile reprezentând teren cu construcţii situate în municipiul Oradea. complet pct. 36.pdf 2015-09-25 18
64 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organizării unei noi sesiuni de depunere dosare pentru locuințele destinate tinerilor construite prin programul ANL a criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate. 2015-09-28 18
68 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind închirierea spațiilor cu altă destinație situate la parterul imobilului din Oradea, str. Patrioților nr. 4 2015-09-28 18
69 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. T. Vladimirescu, nr. 6, unde își desfășoară activitatea Școala cu clasele I – VIII – Szacsvay Imre. 2015-09-28 18
70 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind prelungirea cu o perioadă de 3 (trei) ani a Contractului de comodat înregistrat sub nr. 160/21.09.2005, încheiat cu Asociația Salvatorilor Montani Bihor, pentru spațiul – rezervor de beton – amplasat în Oradea, str. Sovata. 2015-09-28 18
71 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind închirierea unui spațiu cu altă destinație situat la et. I al imobilului din Oradea, P-ța 1 Decembrie nr. 14. 2015-09-28 18
73 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, strada Cardinal Iuliu Hossu nr. 2, unde îţi sedfăşoară activitatea grădiniţa de Copii nr. 1 2015-09-28 18
74 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind închirierea unor spaţii cu altă destinaţie situate în imobilul din Oradea, Bulevardul general magheru nr. 7, bl. M7. 2015-09-28 18

IX. BIROUL RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
62 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2015-09-28 14

X. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
66 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Popa Dan Lucian, și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-nei Popescu (Rațiu) Anca – Magdalena din partea Partidului Național Liberal. 2015-09-28 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Informare privind activitatea consiliului de administraţie a societăţii Administraţia Domeniului Public SA pentru semestrul I 2015. 2015-09-24 0
7 Informare privind activitatea consiliului de administraţie a societăţii Compania de Apă Oradea SA pe semestrul I 2015. 2015-09-24 0
34 Informare privind activitatea consiliului de administraţie aL societăţii Oradea Transport Local SA pentru semestrul I 2015. 2015-09-25 0
80 Informare privind activitatea administratorului special al societății Electrocentrale Oradea SA pe semestrul I 2015. 2015-09-28 0
82 Informare privind activitatea consiliului de administrație a societății Termoficare Oradea SA pentru semestrul I 2015. 2015-09-29 0

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 Septembrie 2015

Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator