Trimite unui prieten

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 21.12.2021

Marti , 14 Decembrie 2021, 0:00

Exportă PDF - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE  21.12.2021 Tipărește pagina - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE  21.12.2021 Trimite unui prieten - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE  21.12.2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2021-12-14 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna noiembrie 2021. 2021-12-14 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-12-14 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.010 mp cu societatea OCTASER S.R.L. 2021-12-15 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 7.024 mp cu societatea ELECTROFOR S.R.L. 2021-12-15 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune 2021-12-15 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Abonamentului Linii Expres și introducerea Abonamentului Supliment Expres, practicat de societatea Oradea Transport Local SA. 2021-12-15 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cotei de dezvoltare, constituită conform H.C.L. nr.568/2017, pentru achiziționarea de saci menajeri cod RFID necesari pentru proiectul pilot derulat la nivelul Asociației de proprietari ”Cartier Prima” 2021-12-16 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficarea Oradea SA. complet.pct. 14.pdf 2021-12-16 majoritate absoluta
2093 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific[rii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. modificare pct. 2093.pdf 2021-12-17 majoritate absoluta
2094 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și dotări și rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. modificare pct. 2094.pdf 2021-12-17 majoritate absolută
2095 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere pentru realizarea unui coridor de mobilitate în Zona Metropolitană Oradea (zona Biharia -Paleu) 2021-12-17 majoritate simplă
2096 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la dreptul de utilizare a bazelor sportive de către Clubul Sportiv Municipal Oradea complet.pct. 2096.pdf 2021-12-17 majoritate absoluta
2097 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA, prin completarea obiectului secundar de activitate al societății prin inserarea suplimentară a unor coduri CAEN. 2021-12-17 majoritate simpla
2098 Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor între activitățile realizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune în limita cotizației aprobate în anul 2021 în sumă de 6.730.147 lei. 2021-12-17 majoritate absoluta
2101 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 15.12.2021. 2021-12-17 majoritate absoluta
2105 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 902/2021 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022. 2021-12-20 majoritate absoluta
2114 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021. 2021-12-21 majoritate absoluta

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției. 2021-12-14 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extinderea ap.1 (reconstruire partiala a ap.1 spre curtea interioara si aducerea la acelasi inaltime a acoperisului), reconstruire acoperis, modificari interioare - exterioare, relocarea accesului la ap.1, str. Mihai Viteazul, nr.11, ap.1, nr.cad. 188752 – Oradea 2021-12-14 majoritate absolută
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulu Urbanistic de Detaliu - Construire cresa mare (proiect tip) si infrastructura aferenta str. Ion Irimescu, nr.cad. 211746 – Oradea 2021-12-16 majoritate absoluta
2086 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Dezmembrare teren in 2 loturi pentru construire doua locuinte unifamiliale si imprejmuire teren, str. Dinicu Golescu, nr.cad. 15163 - Oradea 2021-12-16 majoritate absoluta
2088 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– construire imobil cu destinația aparthotel și împrejmuire teren, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.37- Oradea 2021-12-17 majoritate absoluta
2089 Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuință str. Iuliu Maniu nr.51, nr.cad.206002 – Oradea 2021-12-17 majoritate absoluta
2090 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu – dezmembrare teren în 2 loturi și construire casă familială (pe lot 2) –str. V.P. Filatov, nr.cad. 205421 – Oradea 2021-12-17 majoritate absoluta
2091 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Parcelare teren pentru activități conform zonei funcționale ET, industrie și depozitări nepoluante Oradea zona str.Calea Borșului, nr.cad.173206 2021-12-17 majoritate absoluta
2104 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulu Urbanistic Zonal – Zona Construita Protejata Subzonele SZCP01_01, SZCP01_02, SZCP01_04, SZCP01_ 20, SZCP01_31, SZCP01_32, Oradea complet.pct. 2014.pdfcomplet.pct. 2104..pdfcomplet.pct. 2104.1.pdfcomplet.pct. 2104.3.pdfcomplet.pct.2104.2.pdfstr.Sucevei.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa1.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa2.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa3.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa4.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa5.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa6.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa7.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa8.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa9.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa10.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa11.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa12.pdfOradea_PUZCP_RLU_Anexa13.pdfU-OR-PUZCP-II-III 01 Plan Incadrare_A2.pdfU-OR-PUZCP-II-III 02.1 Plan zonificare functionala - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III 02.2 Plan zonificare functionala - propus.pdfU-OR-PUZCP-II-III 03.1 Plan reglementari - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III 03.2 Plan reglementari urbanistice - propus.pdfU-OR-PUZCP-II-III 04.1 Plan UTR - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III 04.2 Plan UTR - propus.pdfU-OR-PUZCP-II-III 05 Plan obiective de utilitate publica.pdfU-OR-PUZCP-II-III 06.2 Plan proprietatea asupra terenurilor - propus.pdfU-OR-PUZCP-II-III 13 Plan strazi cu atractivitate ridicata.pdfU-OR-PUZCP-II-III-06.1 Plan proprietati - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III-07.1 Plan coord retele apa-canalizare-termoficare.pdfU-OR-PUZCP-II-III-07.2 Plan coord retele electrice-telecomunicatii.pdfU-OR-PUZCP-II-III-08.1 Plan reteaua de spatii verzi.pdfU-OR-PUZCP-II-III-08.2 Plan reteaua de spatii publice.pdfU-OR-PUZCP-II-III-09 Plan accente-repere verticale.pdfU-OR-PUZCP-II-III-10.1 Plan fond construit valoros - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III-10.2 Plan fond construit valoros - propus.pdfU-OR-PUZCP-II-III-11 Plan parcelar istoric si restructurabil.pdfU-OR-PUZCP-II-III-12 Plan zone de conservare.pdfU-OR-PUZCP-II-III-14.1 Plan regim de inaltime - existent.pdfU-OR-PUZCP-II-III-14.2 Plan regim de inaltime - propus.pdf 2021-12-20 majoritate absoluta

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 710/2016 pentru aprobarea locurilor de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor din municipiul Oradea. 2021-12-16 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru avizarea actualizării anexelor 2.1.3 privind programul de transport pentru rețeaua traseelor de autobuz și 2.1.4 privind lista stațiilor de autobuz, la contractul de delegare a serviciului de transport prin curse regulate. U-OR-PUZCP-II-III-10.2 Plan fond construit valoros - propus.pdf 2021-12-16 majoritate absoluta

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166874, înscris în CF 166874, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169278, înscris în CF 169278, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-17 majoritate calificata
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 167477, înscris în CF 167477, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203579, înscris în CF 203579, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 207593, înscris în CF 207593, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203542, înscris în CF 203542, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
21 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață măsurată de 241 mp, identificat cu nr. cadastral 173487, înscris în CF 173487, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203580, înscris în CF 203580, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 168499, înscris în CF 168499, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului) în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 9.998 mp, înscris în CF 160696 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Congips S.R.L. 2021-12-16 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 530 / 580 mp teren, înscris în CF 205358 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren 2021-12-16 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, înscris în CF 211023 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor, în favoarea coproprietarilor - Vușca Sebastian - Petru și Vușca Ramona - Marioara 2021-12-16 majoritate calificată
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 154 mp și 184 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, în zona străzii Jiului 2021-12-16 majoritate absolută
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 557 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Măslinului 2021-12-16 majoritate calificată
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.551 mp, reprezentând teren fără acces la drum public, situat în zona cartierului Nufărul - strada Ogorului 2021-12-16 majoritate absolută
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.122 mp, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Calea Borșului nr. 10A 2021-12-16 majoritate absolută
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 50 mp, identificat cu nr. cadastral 211592, înscris în CF nr. 211592 – Oradea, situat în strada Ion Musceleanu 2021-12-16 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 38.740 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Ogorului - șoseaua DN 76 2021-12-16 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral 208889, înscris în CF nr. 208889 - Oradea, situat în strada Rimler Karoly 2021-12-16 majoritate calificată
2084 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de administrare încheiat cu Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu”Oradea, având ca obiect imobilul situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 58H2 2021-12-16 majoritate absoluta
2085 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către UAT - Municipiul Oradea a imobilului, situat în str. Constantin I. Nottara nr. 40, reprezentând din teren - în suprafață de 434 mp - și două construcții - casă de locuit și o anexă gospodărească, WhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.28 (1).jpegWhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.28.jpegWhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.29 (1).jpegWhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.29 (2).jpegWhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.29 (3).jpegWhatsApp Image 2021-12-17 at 09.25.29.jpeg 2021-12-17 majoritate calificata
2087 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă, a proprietății imobiliare ce aparține domeniului privat al Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Ion Ghica nr. 11 2021-12-16 majoritate calificată
2092 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : REABILITARE FATADE SI AMENAJARI INTERIOARE, REABILITARE INSTALATII SANITARE SI ELECTRICE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 11 2021-12-20 majoritate absoluta
2102 Proiect de hotărâre de modificare a poz. 5 din Anexa nr. 2 la H.C.L. 861 din 25.10.2021, pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor,în suprafață totală de 67 mp, și a edificatelor (garduri) – proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Romer Floris”, din municipiul Oradea, jud. Bihor. 2021-12-20 majoritate calificata
2103 Proiect de hotărâre pentru aprobarea retragerii sumei de 51.000 lei, din contul bancar deschis de expropriator UAT – Municipiul Oradea, la Raiffeisen Bank – Agenția „Vulturul Negru” Oradea pentru societatea de producție, comerț și servicii, Import – Export Omnium SRL ca urmare a achitării acesteia în baza Deciziei civile nr. 1145/2021. 2021-12-20 majoritate absoluta
2107 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169267,înscris în CF 169267, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-12-20 majoritate calificata
2108 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169266, înscris în CF 169266, situat în mun. Oradea, str. Emile Zona (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren 2021-12-20 majoritate calificata
2110 Proiect de hotărâre pentru predarea în administrare către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a amplasamentului necesar lucrării „Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul nodului rutier DN1 - Centura Oradea” 2021-12-20 majoritate absolută
2112 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vedera realizării obiectului de Investiții:Construire parcare publică supretajată cu spații comerciale la parter, str. General Nicolae Șova - Oradea 2021-12-20 majoritate absolută
2113 Proiect de hotărâre pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” la Școala Gimnazială nr. 16, Str. Călugăreni, Nr. 4, municipiul Oradea, județul Bihor 2021-12-21 majoritate absoluta
2115 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea realizării obiectivului de investiții: amenajarea unei noi unități ATI non – covid la etajul 2 a locației spitalului din str. Corneliu Coposu 12 2021-12-21 majoritate absolută

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2099 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare Cetatea Oradea. 2021-12-17 majoritate simplă

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2100 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnicoeconomici a proiectului: „CRESTEREA MOBILITATII PIETONALE PRIN AMENAJAREA MALULUI STANG AL CRISULUI REPEDE: PODUL SF. LADISLAU- SINAGOGA SION” 2021-12-17 majoritate absolută
2106 Proiect de hotărâre pentru modificarea art 3 din HCL nr. 907/31.10.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2021-12-20 majoritate absolută

VIII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2109 Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Oradea, respectiv, Direcția de Asistență Socială Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea 2021-12-20 majoritate absoluta
2111 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2021-12-20 majoritate absolută

Fișiere - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 21.12.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator