Trimite unui prieten

SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.10.2021

Miercuri , 20 Octombrie 2021, 12:08

Exportă PDF - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.10.2021 Tipărește pagina - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.10.2021 Trimite unui prieten - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.10.2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile august și septembrie 2021. 2021-10-20 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2021 2021-10-21 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-10-21 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 223/31.03.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2021- 2022. 2021-10-22 majoritate simpla
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat întrte UAT Județul Bihor și UAT Municipiul Oradea în scopul înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară în scopul implementării proiectului „Inelul rutier metropolitan Oradea” în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 2021-10-22 majoritate simpla
40 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 2021-10-22 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea 2021-10-22 majoritate simpla
43 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 octombrie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 octombrie 2021 (a doua convocare) 2021-10-22 majoritate absolută
44 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021 2021-10-22 majoritate absolută
45 Proiect de hotărâre privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2020 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de delegare nr. 1/196/06.08.2013 2021-10-22 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA 1970-01-01
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. complet.pct. 47.pdf1635153078_comp pct. 47.pdf 2021-10-22 majoritate absolută
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 octombrie 2021 (prima convocare) și în data de 29 octombrie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare. 2021-10-25 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Județul Bihor și UAT Municipiul Oradea, UAT Comuna Sânmartin, UAT Comuna Nojorid, UAT Comuna Oșorhei pentru realizarea obiectivului de investiții „Inelul rutier metropolitan Oradea”. 2021-10-25 majoritate simpla
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin Act Adițional a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, RA Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company. 2021-10-25 majoritate absoluta

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării evenimentului „Împreună cu ADOR de 30 de ani”. 2021-10-20 majoritate absoluta

III. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 89/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2021-10-21 majoritate simpla

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014-2020 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea, Uzinele 3,4 și 5” complet.pct. 5.pdfcompletare pct. 5.pdf 2021-10-21 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare strada BRUMEI” complet.pct. 7.doc 2021-10-21 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare strada AUREL PAVEL BĂNUȚ” complet.pct. 8.doc 2021-10-21 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare strada AGRONOMULUI” complet. pct. 9.doc 2021-10-21 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții pentru „REPARAȚII CAPITALE LA ACOPERIȘ 48 DE PUNCTE TERMICE”, respectiv PT 103, PT 110, PT 111, PT 120, PT 126, PT 202, PT 404, PT 510, PT 513, PT 521, PT 523, PT 612, PT 825, PT 832, PT 841, PT 910 din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-10-21 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici – faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivele de investiții: Reabilitare str. Ion Vidu, Reabilitare str. Alexandru Vaida Voivod, Reabilitare str. General Leonard Mociulschi, Reabilitare str. Moților, Reabilitare str. Mărăști, Reabilitare str. Mimozei, Reabilitare str. Coziei, Reabilitare str. George Topârceanu din municipiul Oradea 02. D.A.L.I. - Alexandru Vaida Voievod.docx02. D.A.L.I. - Coziei.docx02. D.A.L.I. - General Leonard Mociulschi.docx02. D.A.L.I. - George Toparceanu.docx02. D.A.L.I. - Ion Vidu.docx02. D.A.L.I. - Marasti.docx02. D.A.L.I. - Mimozei.docx02. D.A.L.I. - Motilor.docx 2021-10-21 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta I recomandată de proiectant pentru „Modernizare str. Nordului”. 2021-10-21 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta I recomandată de proiectant pentru „Modernizare str. George Andrei Petre”. 2021-10-21 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ necesare depunerii spre finanțare a proiectului de dezvoltare zonală „Inel rutier metropolitan Oradea”. 2021-10-25 majoritate absoluta

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere ale UAT – Municipiul Oradea, cuprinse în anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar. 2021-10-21 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 157951, înscris în CF 157951 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-10-21 majoritate calificată
13 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203583, înscris în CF 203583 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-10-21 majoritate calificata
14 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166990, înscris în CF 166990 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-10-21 majoritate calificata
15 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2.522 mp, înscris în CF 193696 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Cezar Paper S.R.L. 2021-10-21 majoritate calificată
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 17 mp, identificat cu nr. cadastral 207163, înscris în CF 207163 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2021-10-21 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 33 mp, identificat cu nr. cadastral 200359, înscris în CF 200359 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei 2021-10-21 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 35 mp, identificat cu nr. cadastral 211681, înscris în CF 211681 - Oradea, situat în zona străzii Livezilor 2021-10-21 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 101 mp, identificat cu nr. cadastral 211266, înscris în CF 211266 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-10-21 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 112 mp - identificat cu nr. cadastral 204709, înscris în CF 204709 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului, precum și a terenului - în suprafață de 30 mp - identificat cu nr. cadastral 204711, înscris în CF 204711 - Oradea, situat în zona străzii Emil Isac 2021-10-21 majoritate calificată
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 143 mp, identificat cu nr. cadastral 194586, înscris în CF 194586 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-10-21 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 204 mp, identificat cu nr. cadastral 208320, înscris în CF 208320 - Oradea, situat în zona străzii Valentin Silvestru 2021-10-21 majoritate calificată
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 592 mp, identificat cu nr. cadastral 199739, înscris în CF199739 - Oradea, situat în zona străzii Plantelor 2021-10-21 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 594 mp, identificat cu nr. cadastral 199245, înscris în CF199245 - Oradea, situat în zona străzii Plantelor 2021-10-21 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul publica terenului, în suprafață de 5.456 mp, identificat cu nr. cadastral 208953, înscris în CF 208953 - Oradea, situat în zona străzilor Alexandru Macedonski și Alecu Russo 2021-10-21 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului, înscris în CF 175391 - Oradea, situat în zona străzii calea Borșului nr. 38X 2021-10-21 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața totală de 379 mp, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Barierei nr. 8 2021-10-21 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 2.077 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Santăului. 2021-10-21 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre pentru modificarea actului adițional la Contractul de parteneriat nr. 335036 din 04.09.2018, dintre Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 748 din 10.09.2020 2021-10-21 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din proprietatea privată, în proprietatea publică a UAT - Municipiul Oradea a terenului, identificat cu nr. cadastral 211856 - Oradea, în suprafață de 8.097 mp, respectiv pentru luarea unor măsuri cu privire la Drumul de exploatare DE nr. 56 și 51 din extravilanul Municipiului Oradea 2021-10-22 majoritate absolută
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren, înscris în CF 200411 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 8 2021-10-22 majoritate absolută
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 495 mp, reprezentând teren cu construcție situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 64 2021-10-22 majoritate absolută
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 77 mp, respectiv 357 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor 2021-10-22 majoritate absolută
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 737 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 66 2021-10-22 majoritate absolută
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 40 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada George Bacaloglu", din municipiul Oradea, jud. Bihor 2021-10-22 majoritate calificată
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 171 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Jurcsák Tibor", din municipiul Oradea, jud. Bihor 2021-10-22 majoritate calificata
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 175 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Eugen Potoran", din municipiul Oradea, jud. Bihor 2021-10-22 majoritate calificată
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 67 mp, și a edificatului (gard) - proprietate privată aparținând unor persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,MODERNIZARE STRADA RÓMER FLÓRIS”, din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-10-22 majoritate calificata
59 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în incinta edificatului Parcare Multietajată din mun. Oradea, str. George Barițiu. 2021-10-22 majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici la faza PT + DE + CS + DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în vederea realizării obiectivului de investiții : „Construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial I Oradea cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea. 2021-10-22 majoritate absoluta

VI. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
34 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2021-10-22 majoritate simpla
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea, ca urmare a reorganizării activității instituției. complet.pct. 61.doc 2021-10-22 majoritate simpla

VII. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru locuinte individuale cu regim mic de inaltime str. Piersicilor, nr.cad. 206730, 171842, nr.topo. 5662, 5666, Oradea 2021-10-22 majoritate absolută
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, str. Calea Santandrei, nr.cad. 10117- Oradea 2021-10-22 majoritate absolută
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective si functiuni complementare la parter, str. Mestesugarilor, nr.43, nr.cad.211473 - Oradea 2021-10-22 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Demolare constructii existente si construire locuinte colective D+P+2E+M cu spatiu comercial la parter, amenajare incinta, imprejmuire teren (pe laterale si spate) si amplasare bariere acces, str. Primariei, nr.53, nr.cad.209592 - Oradea 2021-10-22 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Recompartimentari interioare, mansardare in pod existent, reabilitare fatade corp C1 si schimbare de destinatie din locuinta in apartamente de inchiriat in regim hotelier, demolare anexe C2, C3, imprejmuire teren, str. Cuza Voda, nr.34, nr.cad. 195278 – Oradea 2021-10-22 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 501/2016 – modificarea punctuală a zonei funcționale a amplasamentului din Oradea, strada Sovata nr. 59 2021-10-25 majoritate absolută

VIII - D.M.P.F.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 678/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente investiției “Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” în conformitate cu OUG 114 2021-10-22 majoritate absolută

IX. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea pentrul anul 2021. 2021-10-22 majoritate simplă
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală Oradea. 2021-10-22 majoritate simpla

X- DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructură Metropolitană 2021-10-25 majoritate simplă

Fișiere - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.10.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator