Trimite unui prieten

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2021

Vineri , 19 Noiembrie 2021, 14:20

Exportă PDF - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2021 Tipărește pagina - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2021 Trimite unui prieten - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
2 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, în domeniul public al UAT –Județul Bihor, a unui modul termic 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
4 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate privată a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2 din 01.05.2019 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui mijloc fix aflat în administrarea societății Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
13 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
15 Proiect de hotărâre privind ajustarea valorii aprobată pentru realizarea contractului de execuție lucrări nr. 1442/08.09.2020 având ca obiect lucrările de ”Închidere cu acoperire finală a depozitului de deșeuri nepericuloase Oradea, Etapa I+II” 2021-11-22 majoritate absolută
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 20.900.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții. complet pct. 17 si 18.pdf 2021-11-23 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 19.500.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții. 1637827145_complet pct. 17 si 18.pdf 2021-11-23 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a finalizării unor obiective de investiții 2021-11-23 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 16.615 mp cu societatea INTERCOMPANY S.R.L. 2021-11-23 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentului de funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II 2021-11-23 majoritate simpla
57 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 21.540 mp cu societatea DRAUBER S.R.L. 2021-11-23 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2021 (prima convocare) şi în data de 2 decembrie 2021 (a doua convocare) 2021-11-24 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2021 (prima convocare) şi în data de 2 decembrie 2021 (a doua convocare) 2021-11-24 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre privind diminuarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.913.390 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2021 2021-11-24 majoritate calificata
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 6.730.147 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021 2021-11-24 majoritate calificata
75 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA. 2021-11-26 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu data de 01.11.2021. 2021-11-26 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. 2021-11-26 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA LOGISTICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Oradea 2021-11-22 MAJORITATE SIMPLĂ

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “Modernizare strada GURGHIULUI” 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
21 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiție Modernizare strada George Bacovia, Modernizare strada Emil Cioran, Modernizare strada Émile Zola, Modernizare strada Ion Isaiu, Modernizare strada Eugen Lovinescu, Modernizare strada Dejului pct. 21 anexa 1.docxpct. 21 anexa 2.docxpct. 21 anexa 3.docxpct. 21 anexa 4.docxpct. 21 anexa 5.docxpct. 21 anexa 6.docx 2021-11-23 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat – Etapa 2 Mun. Oradea”. 2021-11-25 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind autorizarea executării lucrărilor, a indicatorilor tehnico – economici rezultați, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal din municipiul Oradea, jud. Bihor. 2021-11-26 majoritate absoluta

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială 2021-11-19 MAJORITATE SIMPLĂ
10 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2021 2021-11-19 MAJORITATE SIMPLĂ
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora. 2021-11-23 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Construire ansamblu in condominiu de locuinte cuplate si insiruite D+P+E si imprejmuire, str. Arinului, nr.2, nr.cad. 200233- Oradea 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Amenajare showroom auto in atelier tinichigerie si vopsitorie, construire hotel de anvelope, str. Calea Clujului, nr.201, nr.cad. 152915 - Oradea 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltarea unei zone de activitati economice cu caracter tertiar; Construire hala de depozitare si birouri, str. Santaului, nr.cad. 200853, 200836 - Oradea 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
19 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale la art. 4 din H.C.L. nr. 798/15.10.2021 de aprobare PUZ - Reconversie functionala din UTR ALV în zona destinata construirii de locuinte; Parcelare teren str.Padurii, nr.cad. 194840, Oradea 2021-11-23 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire unitate turistica cu doua corpuri de cladire, str. Aviatorilor, nr.58A2, nr.cad.209318 – Oradea 2021-11-23 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Schimbare zonă funcțională din UTR ALV în UTR LiL și stabilirea reglementărilor pe zona studiată, str. Soarelui, nr.cad. 190162, nr.cad.190163, nr.cad.190164, nr.cad.190165, nr.cad.196983 – Oradea 2021-11-24 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială la art. 1 din HCL nr. 199/26.03.2020 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr. 739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str. Culegătorilor, nr. Cad. 192324, Oradea 2021-11-24 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulu Urbanistic Zonal – Regenerare urbana zona B-dul Decebal, str.Onestilor, str. Tudor Vladimirescu, str. Constantin Brancoveanu, str. Stefan Octavian Iosif, Oradea Regulament Local de Urbanism aferent PUZ.pdfU03.1.1-Reglementari V.A..jpgU03.1.2..jpgU03.1.3.jpgU03.1.4.jpgU03.1.5.jpgU03.2-Plan Circulatii si Restructurare.jpgU03.03.jpgU03.04.jpgU03.5.jpgU03.6.jpgU03.7.jpgU03.8.jpgU03.9.jpgU03.10.jpgU03.11.jpgU03.12.jpgU03.13-Circulatii si Restructurari.jpgU03.14-Circulatia terenurilor scuar verde.jpgU03.15.jpgU03.16.jpgU03.17.jpgU03.18.jpgU03-Plan zonificare-Reglementari.jpg 2021-11-24 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor în zone publice aviz Arhitect Sef 1542_22.07.202.pdfScan 2021-11-11 (13,45,57).jpgScan 2021-11-11 (13,46,52).jpgScan 2021-11-11 (13,47,51).jpgScan 2021-11-11 (13,48,31).jpgScan 2021-11-11 (13,48,58).jpg 2021-11-24 majoritate simpla
73 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 52/2019 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri. 2021-11-25 majoritate simpla
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării H.C.L. nr. 837/2021 privind aprobarea Regulamentului de întreținere a fațadelor imobilelor din municipiul Oradea. 2021-11-25 majoritate simpla

VI. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuințe disponibile pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 127 din 2019 2021-11-19 MAJORITATE ABSOLUTĂ
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, respectiv prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, în domeniul public al UAT - Municipiul Oradea, Județul Bihor, a terenului - în suprafață de 592 și 1.452 mp - precum și a corpului de clădire cu nr. de inventar MAI 49-181-16 din imobilul situat în Municipiul Oradea, str. calea Aradului nr. 2, în vederea realizării de lucrări publice de interes local MAI.pdf 2021-11-23 majoritate calificata
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de alipire a imobilelor identificate cu nr. cadastrale 164890, 164894, 164891, 4808/1 și 211607 - Oradea, privind terenul, în suprafață totală de 5.010 mp, situat în mun. Oradea, str. Independenței 2021-11-23 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 166375, 166392 și 210122 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Făgărașului 2021-11-23 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 309 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Aiudului. 2021-11-23 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 139 mp și 527 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Libertății 2021-11-23 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 969 mp, reprezentând teren - proprietate privată a UAT - Municipiul Oradea - situat în strada Cantonului 2021-11-23 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.199 și 533 mp, teren având regim de drum privat în incinta fostei întreprinderi Avicola și luarea de măsuri în administrarea acestor terenuri 2021-11-23 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.477 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Ogorului 2021-11-23 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 3.027 mp și 2.483 mp reprezentând teren cu categoria de folosință - drum public strada Gurghiului 2021-11-23 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind închirierea amplasamentelor pentru ocuparea domeniului public din Piața Unirii, de terase, respectiv a documentației de atribuire prin licitaţie publică 2021-11-23 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale privind suprafața de 559 mp, teren situat în str. Ogorului nr. 48 A respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe în favoarea proprietarilor clădirii învecinate în vederea realizării unui proiect urbanistic avizat C.M.U.A.T. 2021-11-23 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 774 din 30.09.2021 privind sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 211682 aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14K 2021-11-23 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 202609 Oradea prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral 211703 aferent proprietății din mun. Oradea str. Muntele Găina nr. 14 L 2021-11-23 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184467, înscris în CF 184467, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 187745, înscris în CF 187745, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203585, înscris în CF 203585, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 155978, înscris în CF 155978, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203581, înscris în CF 203581, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
43 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 157575, înscris în CF 157575, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 155262, înscris în CF 155262, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-11-23 majoritate calificată
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 9 mp, identificat cu nr. cadastral 211582, înscris în CF nr. 211582 - Oradea, situat în strada Calea Adevărului 2021-11-23 majoritate calificată
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral 211712, înscris în CF nr. 211712 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-11-23 majoritate calificată
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 20 mp, identificat cu nr. cadastral 205920, înscris în CF nr. 205920 - Oradea, situat în strada Făcliei 2021-11-23 majoritate calificată
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 29 mp, identificat cu nr. cadastral 203730, înscris în CF nr. 203730 - Oradea, situat în strada prof. Marin Dacian Bica 2021-11-23 majoritate calificată
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp, identificat cu nr. cadastral 210542, înscris în CF nr. 210542 - Oradea, situat în strada Piatra Craiului 2021-11-23 majoritate calificată
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 138 mp, identificat cu nr. cadastral 211724, înscris în CF nr. 211724 - Oradea, situat în strada Rimler Karoly 2021-11-23 majoritate calificată
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a suprafeței totale de 291 mp, reprezentând trei parcele de teren, identificate cu numerele cadastrale înscrise în CF cu nr. 211139, CF 211153 și CF 211163 - Oradea, situate în zona străzilor Calea Clujului - Lascăr Catargiu 2021-11-23 majoritate calificată
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea UAT - Municipiul Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 406 mp, identificat cu nr. cadastral 211731, înscris în CF nr. 211731 - Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului 2021-11-23 majoritate calificata
53 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către UAT - Municipiul Oradea a imobilului situat în str. Vasile Conta nr. 27, reprezentând teren - în suprafață de 636 mp - și o construcție - casă din cărămidă, pentru refuncționalizarea zonei dintre blocurile de locuințe PC100A, PB112, PC113 WhatsApp Image 2021-11-23 at 20.14.08.jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 20.14.09.jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 20.15.22 (1).jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 20.15.22 (2).jpegWhatsApp Image 2021-11-23 at 20.15.22.jpegcomplet.pct. 53.pdf 2021-11-23 majoritate calificată
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către UAT - Municipiul Oradea a unui imobilul reprezentând teren fără construcții, înscris în CF 198091 - Oradea, afectat de interesul public local declarat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 255/2019 2021-11-23 majoritate calificată
58 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 761 din 2021 privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor 2021-11-23 majoritate simpla
61 Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de către UAT – Municipiul Oradea a spațiului destinat Creșei situat la parterul blocului de locuințe 7C, din str. Aleea Lavandei nr. 5A, înscrisă în CF nr. 192690-C1-U1 – Oradea, identificată potrivit mandatului acordat prin hotărârea Consiliului Local nr. 342/2021 WhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.08 (1).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.08 (2).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.08 (3).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.08.jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.09 (1).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.09 (2).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.09 (3).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.09 (4).jpegWhatsApp Image 2021-11-24 at 12.36.09.jpeg 2021-11-24 majoritate calificată
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de ampasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 5.603 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Peței 2021-11-24 majoritate absolută
63 Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropiere a terenului, în suprafață de 4.127 mp, respectiv a edificatelor (în stadiul fizic existent) – proprietate privată aparținând unor persoane juridice, afectate de coridorul lucrării de interes public local „Regenerare urbană a terenului situat pe strada I. C. Brătianu, nr. Cadastral 207849, prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”, din municipiul Oradea, județul Bihor WhatsApp Image 2021-11-25 at 08.50.05.jpegWhatsApp Image 2021-11-25 at 08.50.06 (1).jpegWhatsApp Image 2021-11-25 at 08.50.06 (2).jpegWhatsApp Image 2021-11-25 at 08.50.06.jpeg 2021-11-24 majoritate calificata
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea soluționării favorabile a cererii Guvernului României, privind transmiterea imobilului reprezentând teren - în suprafață de 7.266 mp - situat în municipiul Oradea strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în CF 211158 - Oradea, din domeniul public al UAT - municipiul Oradea, județul Bihor, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea 2021-11-25 majoritate absolută
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 3.252 mp și edificate - proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul necesar realizării lucrării de interes public local Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal din municipiul Oradea, județul Bihor Receptie tehnica Intermodal-.pdf 2021-11-25 majoritate calificată

VII. SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2021-11-22 MAJORITATE SIMPLĂ

VIII. DIRECȚIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
79 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2021-11-26 majoritate simpla

IX. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
80 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr. 895/10.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872” 2021-11-26 MAJORITATE ABSOLUTA

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
22 Plângere prealabilă privind revocarea H.C.L. 581/2021. 2021-11-23

Fișiere - ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator