Trimite unui prieten

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 30.09.2021

Vineri , 24 Septembrie 2021, 0:00

Exportă PDF - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 30.09.2021 Tipărește pagina - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 30.09.2021 Trimite unui prieten - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 30.09.2021

I. Direcția Economică

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, a instituirii taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 2021-09-24 majoritate absolută
2 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unui activ fix proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2 din 01.05.2019 2021-09-24 majoritate absolută
3 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unui activ fix proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-09-24 majoritate absolută
9 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe constând în terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-09-24 majoritate absolută
10 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.08.2021 2021-09-24 majoritate absolută
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 1.003/2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 72.050.000 lei 2021-09-24 majoritate absolută
45 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3” prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-09-27 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. completare pct. 48.pdfcompletare pct. 48..pdf 2021-09-27 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de Evidenţă a Datoriei Publice Locale, Registrul de Evidenţă a Garanţiilor Locale şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 994/17.12.2020 2021-09-28 majoritate simplă
54 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-09-28 majoritate absolută
56 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 septembrie 2021 (prima convocare) şi în data de 1 octombrie 2021 (a doua convocare) 2021-09-28 majoritate absolută
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Ion Budai Deleanu nr. 4, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Episcop Mihai Pavel nr. 8, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. S.Micu Klein nr. 9, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 41, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Bradului nr. 19, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 15, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 34, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2021-09-28 majoritate absolută
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea și U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A. compet pct. 72.pdf 2021-09-28 majoritate absolută

II. Direcția Tehnică

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru avizarea actualizării anexelor 2.1.3 privind programul de transport pentru rețeaua traseelor de autobuz şi 2.1.4 privind lista stațiilor de autobuz, la contractul de delegare a serviciului de transport prin curse regulate 2021-09-24 majoritate absolută
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare stație de pompare apă potabilă pe strada Louis Pasteur, Municipiul Oradea" pct. 5 S.F..pdf 2021-09-24 majoritate absolută
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2021 – 15.03.2022. 2021-09-24 majoritate simplă
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înlocuire rețea de canalizare pluvială și stație de pompare ape pluviale cu branșament electric pe str. Sankt Petersburg, municipiul Oradea” – scenariul 2. pct. 46 S.F..pdf 2021-09-27 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană a terenului situat pe strada I.C. Brătianu, nr. cadastral 207849 prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi” 3.Studiu de fezabilitate.pdf 2021-09-27 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire columbar în Cimitirul Municipal Rulikovski” 2021-09-29 majoritate absoluta

III. Instituția Arhitectului șef

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe individuale și dotări zona str.Ogorului, nr.cad.177323, Oradea 2021-09-24 majoritate absolută
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificari interioare la parter si extindere pe verticala pentru amenajarea unui spatiu de locuit, str. Episcop Sulyok Istvan, nr.5, ap.1 - Oradea 2021-09-24 majoritate absolută
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren, str. Calea Adevarului, nr.95L, nr.cad. 5007 – Oradea 2021-09-24 majoritate absolută
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- construire casă familială parter, împrejmuire teren, reglementare acces - str. Romer Floris, nr.cad. 210707, 210706, 6593/1, 6593/3 – Oradea 2021-09-24 majoritate absolută
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuinte colective cu parter comercial, str. Horea, nr.22, nr.cad.210964 – Oradea 2021-09-27 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desfiintare cladiri existente si reconstruire locuinta unifamiliala, str. Mangaliei, nr.34.A, nr.cad.169675 – Oradea 2021-09-27 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire business hotel si hala str. Petre Carp, nr.16, nr.cad.201504 - Oradea 2021-09-28 majoritate absolută
58 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu spatii complementare la parter, str. Iuliu Maniu, nr.57, nr.cad. 207187, nr.cad.207303 - Oradea 2021-09-28 majoritate absolută
59 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa si imprejmuire teren, str. Raspantiilor, nr.60, nr.cad. 190060 - Oradea 2021-09-28 majoritate absolută
60 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto ecologica self service si amplasare container administrativ pe terenul cu nr.cad. 172567 si amenajare acces pietonal cu acces public pe terenul cu nr.cad.158745, str. Seleusului, nr.cad. 172567, 158745 - Oradea 2021-09-28 majoritate absolută
71 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatii birouri P+2E si imprejmuire teren, str. Daliei, nr.cad. 204027 - Oradea 2021-09-28 majoritate absolută

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea. 2021-09-24 majoritate simplă

V. Direcția Patrimoniu Imobiliar

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 127 din 2019 2021-09-24 majoritate absoută
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor 2021-09-24 majoritate simplă
16 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 3.776 mp, - proprietate privată aparținând unei persoane fizice - afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului”, din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-09-24 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către UAT- Municipiul Oradea a terenului, în suprafață de 1.037,63 mp, aflat în indiviziune în imobilul situat în mun. Oradea - în zona străzii Lotus, înscris în CF nr. 175117 - Oradea, având destinația de parte din amplasamentul necesar realizării proiectului de utilitate publică de interes local „Amenajare Grădină urbană Nufărul” din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-09-24 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184491, înscris în CF 184491 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarilor construcției - casă edificată pe acest teren 2021-09-24 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru vânzarea cotei de 267/649 mp teren, identificată cu nr. Cad. 209822, înscrisă în CF nr. 209822 – Oradea, situată în str. Lt.col. Ion Buzoianu, la prețul stabilit priun Raport de evaluare, în favoarea d-nei. Goga Daniela. 2021-09-24 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 2.644 mp, înscris în CF 211365 – Oradea, situat în str. Santăului nr. 3 A în favoarea proprietarului construcțiilor realizate pe acest teren. 2021-09-24 majoritate absolută
21 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 4.015 mp, înscris în CF 160695 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Superbon S.R.L. 2021-09-24 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului, înscris în CF 179298 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Borșului nr. 38 B4. 2021-09-24 majoritate aboslută
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 37 mp, 33 mp și 19 mp, reprezentând terenuri - proprietatea Municipiului Oradea - situate în zona străzii Valea Frumoasă 2021-09-24 majoritate absolută
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 48 mp, reprezentând teren - proprietate privată a UAT - Municipiul Oradea - situat în strada Jókai Mór 2021-09-24 majoritate absolută
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 304 mp, respectiv 947 mp reprezentând teren - proprietatea Municipiului Oradea - situat în zona străzii Bethlen Gábor 2021-09-24 majoritate absolută
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 1.669 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Santăului nr. 3 2021-09-24 majoritate absolută
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 1.669 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Santăului nr. 3 2021-09-24 majoritate absolută
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 211682 aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14K 2021-09-24 majoritate absolută
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 211424, înscris în CF 211424 - Oradea, situat în zona străzii Ioan Pop Reteganul 2021-09-24 majoritate calificată
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 27 mp, identificat cu nr. cadastral 201349, înscris în CF 201349 - Oradea, situat în zona străzii Răspântiilor 2021-09-24 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 91 mp, identificat cu nr. cadastral 210937, înscris în CF 210937 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-09-24 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 210118, înscris în CF 210118 - Oradea, situat în zona străzii Ciheiului 2021-09-24 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 165 mp, identificat cu nr. cadastral 211048, înscris în CF 201349 - Oradea, situat în zona străzii Colinelor 2021-09-24 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 219 mp, identificat cu nr. cadastral 211133, înscris în CF 211133 - Oradea, situat în zona străzii Branului 2021-09-24 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 289 mp, identificat cu nr. cadastral 11510, înscris în CF 182427 - Oradea, situat în zona străzii Pavilioanele CFR 2021-09-24 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață totală de 455 mp - identificat cu nr. cadastral 210786, înscris în CF 210786 - Oradea, situat în zona străzii Cucului 2021-09-24 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 1.709 mp, identificat cu nr. cadastral 203162, înscris în CF 203162 - Oradea, respectiv nr. cadastral 203163, înscris în CF 203163 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-09-24 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral nou - 211742, în suprafață de 515 mp, situat în mun. Oradea, str. Ion Irimescu, în favoarea Bisericii Penticostale Nr. 1 Betel Oradea 2021-09-24 majoritate absolută
39 Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 947 mp - identificat cu nr. cadastral nou provenit din nr. topo 7675/7, înscris în CF 32038 - Oradea, situat în strada Bethlen Gábor, în vederea construirii unei case de locuit 2021-09-24 majoritate absolută
41 Proiect de hotărâre pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 582 mp - identificat cu nr. cadastral 209454, înscris în CF 209454 - Oradea, situat în strada Caporal Constantin Mușat, în vederea construirii unei case de locuit 2021-09-27 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 79 / 633 mp teren, înscrisă în CF 150603 - Oradea, situată în str. General Traian Moșoiu nr. 13, în favoarea societății Daewoda Invest S.R.L. 2021-09-27 majoritate calificata
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 562 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe, a suprafeței de 562 mp în favoarea proprietarului construcției (pivniță), situată în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă 2021-09-27 majoritate calificată
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului necesar realizării obiectivului de investiții „Proiect tip - Construire creșă mare - str. Ion Irimescu” în municipiul Oradea, județul Bihor și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia 2021-09-27 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fațade exterioare și reparații învelitoare la imobilul situat în Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 19-21” 2021-09-27 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice la faza PT+DE+CS+DTAC și a indicatorilor tehnico – economici – faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire S/D+P+2E i nclusiv sala de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 18”. 2021-09-28 majoritate absolută
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF/DALI, DTAC + DTOE, avize, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare zona publică – spațiu urban marcat de un volum simbol situat peste parcarea subterană din str. Independenței. 2021-09-28 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT – Municipiul Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Săli de sport”, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” SA a obiectivului - Proiect tip – Sală de sport școlară la Școala Gmnazială nr. 16, str. Călugăreni nr. 4, din munciipiul Oradea, jud. Bihor. 2021-09-30 majoritate absoluta

VI. Compartiment Consiliu local

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
70 Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale a H.C.L. nr. 708/2021 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 2021-09-28 majoritate simplă

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de colaborare între UAT Municipiul Oradea și SC Transgex SA și Foradex Vest SA pentru proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona Ioșia – Sud”. 2021-09-29 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor aferente și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona Ioșia – Sud.” 2021-09-29 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție „Execuție anvelopă de beton pentru instalații electrice”. 2021-09-30 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 30.09.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator