Trimite unui prieten

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

Vineri , 5 Noiembrie 2021, 12:32

Exportă PDF - SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021 Tipărește pagina - SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021 Trimite unui prieten - SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER VEST SA pentru iarna 2021-2022 2021-11-05 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării procedurii de calcul a chiriei pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe. 2021-11-08 majoritate absoluta

D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A., a amplasamentului necesar implementării obiectivului de investiții „Proiect tip – Construire creșă mică – str. Aluminei nr. 100A” în municipiul Oradea, jud. Bihor, respectiv pentru asigurarea condițiilor în vederea executății acestuia. 2021-11-08 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului necesar implementării obiectivului de investiții „Proiect tip - Sală de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 16, str. Călugăreni nr. 4”, din municipiul Oradea, județul Bihor respectiv pentru asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia 2021-11-09 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru administrarea unor bunuri imobile aparținând UAT - Municipiul Oradea necesare în vederea realizării investiției „Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II” 2021-11-09 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea corectării erorii materiale din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 789 din 30.09.2021 referitor la denumirea ministerului coordonator al Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I.” S.A., ca fiind „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației” 2021-11-10 majoritate simplă

III. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuințe individuale și dotări zona str. Victor Papilian, nr. cad. 210747, Oradea. 2021-11-08 majoritate absoluta

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PARCĂRI ÎN ZONA STRĂZILOR CONSTANTIN NOTTARA ȘI GENERAL NICOLAE ȘOVA” din municipiul Oradea, județul Bihor pct. 6 Studiu de fezabilitate.docx 2021-11-08 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Lucrări de reparații la clădiri și instalații la rezervoarele de apă, str. Piatra Craiului, municipiul Oradea”. 2021-11-09 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Lucrări de reparații la clădiri și instalații din cadrul Uzinei de Apă nr. 1, din mun. Oradea”. 2021-11-09 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru Reabilitare și modernizare instalații și rețele aferente PT 702 din municipiul Oradea, județul Bihor pct. 21 anexa.pdf 2021-11-09 majoritate absoluta

V. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. complet.pct. 7.pdf 2021-11-09 majoritate simpla

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „ Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” si abrogarea HCL 345/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absolută
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104” și abrogarea HCL 349/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610” si abrogarea HCL 340/05.11.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „ Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” si abrogarea HCL 347/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” și abrogarea HCL 346/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „ Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piata Cetatii, respectiv renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” si abrogarea HCL 348/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” si abrogarea HCL 343/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „ Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872” si abrogarea HCL 342/08.11.2020 2021-11-09 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „ Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” si abrogarea HCL 339/08.05.2020 2021-11-09 majoritate absoluta

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Informare privind Dosarul nr. 43351/3/2018 al Curții de Apel București. 2021-11-05

Fișiere - SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator