Trimite unui prieten

Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 15.10.2021

Miercuri , 13 Octombrie 2021, 14:09

Exportă PDF - Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 15.10.2021 Tipărește pagina - Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 15.10.2021 Trimite unui prieten - Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 15.10.2021

I. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014-2020 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea, Uzinele 3,4 și 5” 2021-10-13 majoritate absoluta

II. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. – Reconversie funcțională din UTR ALV în zona destinată construirii de locuințe; Parcelare teren str. Pădurii, nr. Cad. 194840, Oradea. 2021-10-14 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare și a titlului de Parc Industrial al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA asupra unei suprafețe de teren situată în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea. 2021-10-14 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 770 din 12.10.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea” complet.pct. 4.pdf 2021-10-15 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 14.01.2021 rivind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD” complet.pct. 5.pdf 2021-10-15 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj - Napoca, în domeniul public al UAT - Municipiul Oradea a imobilului situat în str. calea Borşului nr. 43A, identificat cu nr. de inventar M.F.P. 145249 și 149986, în vederea realizării de lucrări publice de interes local 2021-10-15 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție de pe piața liberă a unui imobil cu destinația de de unitate de învățământ preșcolar - creșă, în zona Universității din Municipiul Oradea 2021-10-15 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/2021 privind acordul pentru inițierea procedurii de desființare a Spitalului Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2021-10-15 majoritate simpla

Fișiere - Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 15.10.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator