Trimite unui prieten

Municipalitatea vrea insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoaielor din Oradea

Miercuri , 14 Septembrie 2022, 14:06

Exportă PDF - Municipalitatea vrea insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoaielor din Oradea Tipărește pagina - Municipalitatea vrea insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoaielor din Oradea Trimite unui prieten - Municipalitatea vrea insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoaielor din Oradea
Municipalitatea vrea insule ecologice digitalizate pentru colectarea gunoaielor din Oradea

Primăria Oradea vrea să realizeze insule ecologice digitalizate cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul unui proiect care are în vedere dezvoltarea și modernizarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale. Astăzi, consilierii locali au aprobat necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 - Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B - Construire de insule ecologice digitalizate din PNRR.

În prezent se constată interesul scăzut al populației față de colectarea selectivă și de utilizare corespunzătoare a dotărilor pentru fiecare fracție de deșeu care se poate colecta selectiv. Acest fenomen poate să aibă drept cauză starea precară de curățenie a platformelor de colectare și a containelor, lipsa de monitorizare a colectării, imposibilitatea aplicării principiului - Plătești pentru cât arunci - și restricționarea accesului pentru depozitarea deșeurilor doar de către persoanele arondate, dar și educația cetățeanului și ineficiența campaniilor de informare a orădenilor cu privire la necesitatea colectării selective.

Ca urmare, Primăria municipiului Oradea își dorește să acceseze fonduri europene prin intermediul cărora vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.

În cadrul programului menționat, solicitantul poate să aleagă doar dintre următoarele tipuri de insule ecologice digitalizate:

- Insula Tip 1. Insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton

- Insula Tip 2. Insulă supraterană compusă din 5 containere individuale cu golire în partea inferioară, cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții:

Biodegradabil : între 2 mc și 3 mc;

Rezidual : între 2 mc și 3 mc;

Sticlă : între 2 mc și 3 mc

Plastic și metal: între 3 mc și 5 mc

Hârtie și carton: între 3 mc și 5 mc

- Insula Tip 3. Insulă subterană cu containere individuale, compusă din 5 containeri cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții:
Biodegradabil : între 2 mc și 3 mc;

Rezidual : între 2 mc și 3 mc;

Sticlă : între 2 mc și 3 mc

Plastic și metal: între 4 mc și 5 mc

Hârtie și carton: între 4 mc și 5 mc

Corelat cu numărul de locuitori ai UAT-ului, Municipiul Oradea a optat pentru un număr de 275 de insule ecologice tipul 1 - insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții mai sus enuntate, ce urmează a înlocui și moderniza infrastructura existentă.

Insulele ecologice sunt compuse dintr-un set de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, conectat online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare.

Proiectul propus este în conformitate cu prevederile cuprinse în Planul Județean de gestionare a deșeurilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor menajere pe 5 fracții în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale), contribuind la atingerea obiectivului /tintei de creștere a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare de 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în anul 2025.

Alocarea financiară la nivel de proiect pentru insulele supraterane încasetate cu containere de 1.1 mc este de 10.000 euro/insulă fără TVA. Rata de finanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator