Trimite unui prieten

O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Marti , 7 Martie 2023, 11:54

Exportă PDF - O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă Tipărește pagina - O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă Trimite unui prieten - O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă
O nouă sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Primăria Oradea dă startul unei noi sesiuni de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2023. Acestea pot fi depuse de către toți orădenii, atât persoane fizice cât și persoane juridice cu activitate non-profit (fundații, asociații, unități de învățământ, instituții publice, cluburi sportive, culte religioase).

Propunerile se fac în baza Legii nr. 350/2005, pentru următoarele domenii: cultură, învățământ, sport, tineret, protecția mediului și social-comunitar.

Suma alocată finanțărilor nerambursabile este de 300.000 lei, din care 100.000 lei reprezintă finanțarea unor acțiuni pentru tineret.

Proiectele pot fi depuse până în data de 31.03.2023, ora 12.00, iar documentația de solicitare a finanțării se va transmite doar în format electronic, pe adresa de e-mail a Municipiului Oradea, primarie@oradea.ro.

În cazul unor documente atașate care depășesc capacitatea emailului Municipiului Oradea (20 Mb) se vor utiliza servicii de transfer fișiere prin platforme online de genul Google Drive, WeTransfer etc.

Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 01 - 30.04.2023, ora 12.00, urmând ca lista proiectelor admise la finanțare să fie aprobată în ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2023.

Criterii de atribuire

Evaluarea proiectelor depuse se va face pe baza următoarei grile de evaluare:

1. Relevanța (relevanța în raport cu obiectivele și programul de evenimente publice al Municipiului Oradea, evitarea dublării sau suprapunerii cu alte inițiative, relevanța pentru grupul țintă/beneficiari, tradiția, notorietatea evenimentului etc.) - 30 p.

2. Consistența tehnică (concordanță între obiective și rezultate, coerența acțiunilor din cadrul proiectului, capacitatea de impact multiplicator etc.) - 15 p.

3. Capacitatea managerială (capacitate și experiență în managementul proiectelor, parteneri implicați etc.) - 10 p.

4. Solidaritate financiară (realitatea bugetului, raportul cost/rezultate, capacitatea de autofinanțare a proiectului etc.) - 30 p.

Pentru subcriteriul „Capacitatea de autofinanțare al proiectului" se vor acorda 20 din cele 30 de puncte, astfel:

-           Fonduri proprii solicitant - peste 60% din buget - 20 p.

-           Fonduri proprii solicitant - între 40-60% din buget - 15 p.

-           Fonduri proprii solicitant - între 20-40% din buget - 10 p.

-           Fonduri proprii solicitant - între 10-20% din buget - 5 p

5. Rezultate așteptate (rezultate măsurabile, număr beneficiari etc.) - 15p.

În anul 2022 au fost depuse 29 de proiecte cu o valoare totală de 456.000 lei, dintre care 19 au fost aprobate spre finanțare (cultură: 9 eligibile din 13 depuse, sport: 2/5, protecția mediului 2/2, tineret 4/7, social-comunitar 2/2): 300.000 lei.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați:

-       Anunțul/invitația de participare

-       Regulamentul local pentru finanțări nerabursabile

 

 

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator