Trimite unui prieten

SC Termoficare Oradea S.A. ar putea să devină independentă energetic

Marti , 30 August 2022, 14:53

Exportă PDF - SC Termoficare Oradea S.A. ar putea să devină independentă energetic Tipărește pagina - SC Termoficare Oradea S.A. ar putea să devină independentă energetic Trimite unui prieten - SC Termoficare Oradea S.A. ar putea să devină independentă energetic
SC Termoficare Oradea S.A. ar putea să devină independentă energetic

Consilierii locali au aprobat astăzi, 30 august, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Instalație de producere și stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice și termice la CET Oradea" din municipiul Oradea.

SC Termoficare Oradea SA intenţionează să depună o cerere de finanţare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Pilonul I. Tranziția verde - Componenta C6 - Energie; Măsura de investiții - Investiția I.2, pentru proiectul „Instalație de producere și stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice și termice la CET Oradea", întrucât societatea tinde către independență energetică și își propune să contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivele investiţiei

Obiectivul general al proiectului: valorificarea resurselor energetice regenerabile (solară) pentru producerea energiei verzi pentru autoconsum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul orașului Oradea.

Obiectivele principale ale realizării investiţiei centrală electrică fotovoltaică sunt:
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, generate prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an;
- un CET mai eficient din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologic şi mai competitiv, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiei de creştere a puterii instalate de producere a hidrogenului verde.

Investiția constă în realizarea unei instalații de producere și stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice și termice la CET Oradea, fiind compusă din următoarele subansambluri principale:
- Un ansamblu electrolizor PEM în montaj containerizat (în total 8 containere), cu o putere instalată de 10 MW și o producție maximă de hidrogen de cca. 2000 Nm3/h. Amprenta la sol este de cca. 700 m2 plus zona de protecție de 8 m în toate direcțiile;
- Un ansamblu de stocare a hidrogenului format din 20 de rezervoare cu o capacitate de 95m3 la 42 bar, fiecare. Amprenta la sol este de 185 m2 pentru fiecare rezervor, luând în considerare și zona de siguranță, cu un total de cca. 3700 m2;
- Un container pentru elementele de monitorizare, comandă, control și protecții. Amprenta la sol 25 m2.

Pentru producția hidrogenului verde, alimentarea electrolizorului se va face cu apă demineralizată furnizată de Stația de tratare a apei aferentă CET Oradea, la un debit de 2600 l/h, și cu energie electrică din surse regenerabile provenită atât din producția viitoarelor parcuri proprii (energie fotovoltaică), cu o putere instalată de 70 MW, cât și din Sistemul Energetic National (SEN), pe bază de contracte bilaterale, pe perioadele în care energia produsă local lipsește sau este insuficientă, prin Stația de distribuție SDG - 6kV din incinta complexului CET.

Din procesul tehnologic nu rezultă alte emisii decât oxigenul eliminat în atmosferă. Hidrogenul stocat în ansamblul de rezervoare este utilizat drept combustibil în cadrul centralei, în proporție volumică de cca. 15%, în amestec cu gazul natural, pentru producerea de energie electrică și termică. Utilizarea combustibilului mixt gaz natural - hidrogen „verde" va conduce la o reducere cu cca. 5% a cantității emisiilor de CO2, față de situația utilizării doar a gazului natural.

Se are in vedere de asemenea ca o parte din hidrogenul produs să poată fi îmbuteliat și livrat către clienți pe căile de transport rutier existente, cu autocamioane care respectă normele privind masa și dimensiunea maxim autorizată pentru circulație pe drumurile publice din România. Pentru îmbuteliere și transport se vor utiliza butelii de 10 Nm3 care respectă prescripția tehnică PT C5/2003 (0,9 kg H2 / butelie).
Indicatori tehnico-economici

Instalația de producere și stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice și termice la CET Oradea este compusă din următoarele obiecte de investiție:
A - Un ansamblu electrolizor PEM în montaj containerizat, cu o putere instalată de 10 MW și o producție maximă de hidrogen de 2000 Nm3 pe oră. Amprenta la sol este de 400 m2 plus zonă de protecție de 8 m în toate direcțiile.
B - Un ansamblu de stocare a hidrogenului format din 20 de rezervoare cu o capacitate de 95m3 la 42 bar, fiecare. Amprenta la sol este de 201 m2 pentru fiecare rezervor luând în considerare și zona de siguranță, cu un total de cca: 4000 m2;
C- Un container pentru elementele de monitorizare, comandă, control și protecții. Amprenta la sol 25 m2.
D - instalație de amestec a hidrogenului cu gazul natural pentru arderea în echipamentele energetice din CET
Valoarea investiției se ridică la 127.907.000,00 lei (fără TVA), durata de realizare fiind de 36 de luni.

 

Serviciul 112
Digital Oradea
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator