Știri

aprilie 01, 2016

Share:

17 parcele de teren, situate pe str. Veteranilor, propuse în vederea construirii de locuinţe familiale

news-image

Direcţia Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri, a propus membrilor Consiliului Local un proiect de hotărâre în vederea aprobării concesionării prin licitaţie publică a unui nr. de 17 parcele de teren, situate în Oradea, pe strada Veteranilor, proprietatea privată a municipiului Oradea, în scopul construirii de către persoanele interesate a unor locuinţe familiale respectiv caietul de sarcini a acestei concesionări.

Amplasamentul propus pentru dezvoltarea zonei rezidenţiale existente se află pe str. Veteranilor, în partea de sud-vest a municipiului Oradea, în vecinătatea parcelelor atribuite veteranilor şi revoluţionarilor, zonă delimitată de str. Ovid Densuşianu, cartierul de veterani şi rândul de case de pe str. Henrik Ibsen nr. 82 – 120.

Dezvoltarea zonei de locuinţe familiale a făcut obiectul unui studiu de Plan Urbanistic Zonal – Parcelare teren în vederea vânzării/concesionării pentru construire locuinţe şi servicii compatibile cu funcţiunea de locuire str. Veteranilor (fostă Bajor Andor), nr. cad. 154419 şi 13113 – Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 460 din 24 iulie 2012.

În urma elaborării P.U.Z.-ului, s-au creat 37 de loturi de teren, din care:

– 17 pentru realizarea de locuinţe familiale cu regim de înălţime S + P + E(M);

– 20 parcele destinate vânzării prin negociere directă (terenuri înfundate), către proprietarii de case de pe str. Henrik Ibsen nr. 82 – 120.

Parcelele nou constituite cu front la str. Veteranilor, libere de sarcini, vor face obiectul unei licitaţii publice în scopul construirii de către persoanele interesate a unor locuinţe familiale.

După realizarea locuinţelor şi notarea acestora în cartea funciară, concesionarii vor putea opta și pentru cumpărarea terenurilor aferente.

Parcelele destinate construirii au suprafeţe cuprinse între 357 mp şi 448 mp, majoritatea parcelelor având suprafaţa de 382 mp.

Metoda propusă în vederea atribuirii terenurilor este concesionarea prin licitaţie publică.

Concesionarii vor avea obligaţia obţinerii autorizaţiei de construire în maximum 1 an de la atribuirea concesiunii şi finalizarea construcţiei în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire.

Conform propunerii, prețul de pornire a licitației pentru concesionare va fi de 7 lei/mp/an, iar pasul de licitaţie este 0,5 lei.

Redevenţa stabilită, în urma adjudecării licitației, va fi indexată de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflaţie prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Durata de concesionare este de 25 ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Termenul de obţinere a autorizaţiei de construire va fi de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut