Știri

iunie 07, 2018

Share:

Clădirile din Centrul Istoric care nu respectă aliniamentul stradal și regimul de înălțime stabilit vor fi supraimpozitate, potrivit unui regulament aflat în dezbatere publică

news-image

Directorul Direcției Economice din cadrul Primăriei Oradea, Eduard Florea, împreună cu directorul executiv al Instituției Arhitectului Șef, Adriana Lipoveanu și arhitectul Eugen Pănescu au susținut joi, 7 iunie 2018, o conferință de presă pe tema regulamentului pentru supraimpozitarea clădirilor care nu respectă aliniamentul stradal și regimul de înălțime stabilit în Centrul Istoric.

Începând de joi, 31 mai 2018, a fost supus dezbaterii publice „Regulamentul privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit”, acesta fiind postat pe site-ul Primăriei Oradea, la secţiuneaDezbateri publice. În data de 2 iulie 2018, la ora 16.00, va avea loc la Primăria Oradea întâlnirea publică pe acest proiect, urmând ca în cursul lunii iulie să fie propus spre aprobare Consiliului Local.

„Codul Fiscal are în capitolul legat de majorarea impozitelor și taxelor locale reglementarea ca, prin decizia autorității locale, a Consiliului Local, se pot institui cote adiționale de impozit de până la 50%, pe criterii economice, sociale, geografice etc. În cazul de față, criteriul este legat de urbanism. Aceste criterii se stabilesc de către autoritățile locale, de aceea pentru fiecare măsură este nevoie de un astfel de regulament. Urmează ca acele ‘clădiri-problemă’, adică cele care nu respectă aliniamentul și îngustează artere pietonale sau rutiere, respectiv cele care nu respectă un regim de înălțime, afectând estetica zonei, să fie stabilite printr-un studiu de tip urbanistic”, a spus Eduard Florea în deschiderea conferinței.

Obiectivul principal al acestui regulament îl constituie punerea în valoare a fondului construit și îmbunătățirea aspectului urbanistic al Centrului Istoric și al principalelor artere rutiere din Municipiul Oradea, prin atingerea următoarelor ținte:

  • Valorificarea superioară a patrimoniului construit
  • Îmbunătățirea condițiilor de circulație pietonală
  • Creșterea gradului de utilizare a terenurilor situate în Centrul Istoric și pe arterele principale
  • Creșterea atractivităţii turistice şi investiţionale
  • Integrarea armonioasă a patrimoniului imobiliar construit.

Regulamentul se aplică clădirilor din Municipiul Oradea, situate pe străzile:

a) cuprinse în Centrul Istoric al Municipiului Oradea, conform Planului Urbanistic General

b) reprezentând arterele principale din Municipiul Oradea: Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Ștefan Cel Mare, Calea Aradului, Calea Armatei Române, Calea Borșului, Calea Clujului, Calea Mareșal Alex. Averescu, Dimitrie Cantemir, Matei Corvin, Nufărului, Transilvaniei, Tudor Vladimirescu.

„După cum ați văzut, în propunerea de regulament este deja definit un areal. El o dată este cel determinat de limitele ansamblului urban Centrul Istoric Oradea, cel care este clasat ca și ansamblu-monument pe lista monumentelor istorice și o altă categorie de străzi sunt arterele principale ale orașului, în principal cele care vizează intrările-ieșirile din oraș, care vor face obiectul acestui studiu”, a precizat d-na Adriana Lipoveanu.

Prevederi urbanistice specifice

Conform prevederilor specifice urbanistice în Centrul Istoric și pe arterele principale al Municipiului Oradea, aliniamentul clădirilor, încadrarea în frontul stradal construit și regimul de înălțime trebuie să respecte o concepție urbanistică unitară, pe baza studiului urbanistic care va fi efectuat în acest scop și care se va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Clădirile care nu respectă aceste reglementări vor fi stabilite prin acest studiu urbanistic, regăsindu-se într-una din următoarele situații:

a. Clădiri construite care depășesc frontul stradal construit – clădiri a căror amplasare afectează fluxurile de circulație (pietonale sau rutiere), prin reducerea lățimii spațiilor de circulație;

b. Clădiri construite care au un regim de înălțime mai mic decât înălțimea clădirilor construite adiacente, afectând aspectul unitar al zonei.

Neîncadrarea imobilului în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime se comunică proprietarului, prin grija Poliției Locale, concomitent cu măsurile urbanistice ce se impun și cu specificarea obligației proprietarilor de a notifica administrația publică locală despre măsurile luate.

Până cel târziu 30 noiembrie a fiecărui an, Instituția Arhitectului Șef transmite Direcției Economice lista clădirilor care un respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime în vedere stabilirii impozitului majorat în anul fiscal următor.

În funcție de situația specifică fiecărui imobil, măsurile urbanistice constau în demolare integrală sau parțială a corpului de clădire sau supraînălțarea acestuia, după caz. Aceste operațiuni se pot efectua doar în baza unei autorizații de desființare/de construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu completările și modificările ulterioare.

„Fundamentările pentru tipul de decizii pe care dl Florea și d-na Lipoveanu le-au prezentat mai înainte nu sunt numai arhitecturale sau urbanistice, ci sunt și economice. Studiul și partea de plan urbanistic va avea niște elemente care să arate că acest tip de dezvoltare este atractivă în primul rând pentru proprietar, un numai pentru viitorul cumpărător și în general este interesantă pentru oraș, pentru că este vorba de valoarea economică a unor proprietăți, nu numai din punctul de vedere privat al celora care le dețin sau le vor deține, ci din punctul de vedere general al orașului”, a precizat arhitectul Eugen Pănescu.

Stabilirea impozitului majorat

Impozitul pe clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal și/sau regimul de înălțime se majorează cu 50% începând cu anul următor emiterii identificării clădirilor, potrivit regulamentului, nivelul impozitului majorat fiind stabilit anual prin Hotărârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor şi taxelor pentru anul următor.

Direcția Economică va transmite anual decizia de impunere proprietarilor clădirilor pentru care se aplică majorarea impozitului pe clădiri.

Această măsură nu se aplică clădirilor cu statut de monument istoric.

În cazul realizării măsurilor urbanistice ce se impun, majorarea impozitului pe clădiri încetează a fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost finalizate lucrările, atestate cu proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Proprietarii clădirilor au obligaţia să notifice Primăria despre finalizarea măsurilor urbanistice luate până la data de 30 noiembrie a anului respectiv pentru încetarea măsurii majorării impozitului pe clădire în anul fiscal următor.

În atașament puteți vizualiza propunerea de regulament împreună cu anexele acesteia.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut