Știri

septembrie 04, 2015

Share:

Deţinerea unui contract de salubritate, obligatorie pentru deşeurile rezultate din construcţii şi demolări

news-image

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului şi Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au demarat o acţiune de informare, somare şi sancţionare a persoanelor fizice şi juridice care nu deţin contract de salubritate cu operatorul licenţiat şi cu delegare de gestiune din partea Primăriei Municipiului Oradea pentru deşeurile rezultate din construcţii şi demolări.

Poliţia Locală Oradea doreşte să reamintească persoanelor fizice şi juridice obligaţiile acestora, conform art. 91 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 207/2015, astfel:

  • „Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor -str. Matei Corvin, Oradea, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prezentului Regulament, în baza unui contract de prestări servicii încheiat de detinatorul deşeurilor cu operatorul serviciului de salubrizare licenţiat care desfăşoară activitatea de salubrizare în Municipiul Oradea.”
  • „Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Consiliul local Oradea este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare licenţiat care desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Oradea pentru colectarea şi transportul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor – str. Matei Corvin, Oradea, în vederea sortării, valorificării şi/sau depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.”
  • „Titularul autorizaţiilor de construire/desfiinţare are obligaţia de a asigura precolectarea deşeurilor, rezultate din activitatea de construire/desfiinţare, în containere specializate puse la dispoziţie, contra cost, de către operatorul de salubrizare care detine licenţa de operare pe teritoriul municipiului Oradea, potrivit contractului de prestări servicii încheiat în condiţiile specificate. Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii iar destinaţia deşeurilor este numai Centrul de Management Integrat al Deşeurilor – str. Matei Corvin, Oradea.”

De asemenea, beneficiarul lucrărilor solicită operatorului de salubrizare care deţine licenţa de operare pe teritoriul municipiului Oradea punerea la dispoziţie a unui container standardizat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior demarării lucrărilor din care sunt generate deşeurile pentru care este necesară colectarea, iar transportul deşeurilor provenind din construcţii şi demolări precolectate în containere standardizate se realizează de către operatorul de salubritate în maxim 48 de ore de la solicitarea făcută de deţinătorul deşeurilor.

Totodată, administraţia publică locală va verifica existenţa documentelor prin care se face dovada transportării deşeurilor, provenite din construcţii şi demolări şi predarea către operatorul autorizat care administrează Centrul de Management Integrat al Deşeurilor.

Documentele obligatorii componente a documentaţiei necesare recepţionării şi obţinerii autorizaţiei de luare în folosinţă a construcţiilor finalizate în raza teritorială a Municipiului Oradea sunt: factura fiscală emisă de către operatorul de salubrizare şi dovada plăţii către operator pentru cantitatea de deşeuri prevăzută în contractul de salubrizare.

Poliţia Locală Oradea reaminteşte numărul de telefon la care cetăţenii pot apela pentru a semnala situaţii din sfera noastră de competenţă: 0259.969 – Dispecerat.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut