Știri

ianuarie 28, 2016

Share:

Încă un an de realizări la ASCO

news-image

Directorul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, d-na Arina Moş, a prezentat azi, 28 ianuarie 2016, raportul de activitate al instituţiei pe anul 2015. În deschiderea conferinţei, directorul ASCO a mulţumit colegilor şi echipei de lucru care a muncit în vederea realizării obiectivelor impuse.

Conform precizărilor d-nei director Arina Moş, 2015 a fost un an plin de realizări, în luna aprilie lansându-se campania de informare publică „SINGURI ACASĂ – ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!”, al cărei scop a fost conştientizarea de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate. În urma prezentării făcute de către directorul ASCO, la Bucureşti, în cadrul şedinţei Comitetului Coordonator al Corpului Profesional al Specialiştilor în Servicii Sociale, s-a decis, în unanimitate, promovarea campaniei la nivel naţional.

„Ne mândrim cu faptul că această campanie promovată de către ASCO, la nivel local, a reuşit să se extindă în toată ţara şi ne dorim ca, la finalul acesteia, să înaintăm autorităţilor centrale propuneri în vederea susţinerii unor programe care să sprijine familia”, a precizat Arina Moş. În cadrul campaniei au fost diseminate pliante, flyere, iar videoclipul campaniei, realizat de către trupa Voltaj, a fost prezentat în mai multe instituţii de pe raza municipiului Oradea, dar şi în fiecare unitate de învăţământ.

În ceea ce priveşte eficientizarea Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe, una dintre investiţiile majore la nivelul acestuia a fost reabilitarea integrală şi dotarea la standarde europene a Creşei nr. 2 „Picioruşe Vesele”, a cărei activitate a fost reluată în luna septembrie. Conform declaraţiei Arinei Moş, „în Oradea, momentan, orice solicitare a părinţilor care doresc să îşi înscrie copilul la creşă, să beneficieze de serviciile oferite în cadrul acestora, este soluţionată favorabil, în toate cele 13 creşe fiind acoperite toate necesităţile specifice copilului de vârstă antepreşcolară, dezvoltarea sferei cognitive, stimularea şi dezvoltarea comunicării, dezvoltarea psihomotricităţii şi abilităţii manuale, formarea deprinderilor de interacţiune socială şi dezvoltarea autonomiei personale”. În anul 2015 au fost înscrişi la creşele publice orădene 580 de copii, cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani.

Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare din cadrul Serviciului Programe Sociale a asigurat în anul 2015 asistenţa medicală preventivă şi curativă pentru preşcolarii, elevii şi studenţii care frecventează cele 44 de grădiniţe, 37 de şcoli şi licee publice din municipiul Oradea şi facultăţile din cadrul Universităţii din Oradea.

În cursul anului trecut, ASCO a asigurat funcţionarea în cele mai bune condiţii a celor două unituri dentare din cele două cabinete stomatologice din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi a Liceului Teoretic Aurel Lazăr, acestea deservind toţi elevii din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Oradea. Astfel, s-au efectuat 8.146 consultaţii şi tratamente stomatologice, 1.353 activităţi profilactice şi 10.395 activităţi preventiv-profilactice în şcoli.

În luna octombrie a avut loc predarea apartamentelor către beneficiarii selectaţi pentru cele două Centre de cazare temporară, nr. 2 şi 3, situate pe str. Atelierelor nr. 13, în urma reabilitării şi modernizării lor. „Familiile care locuiesc în centrele de cazare temporară beneficiază de servicii sociale: consiliere individuală şi de grup, educaţie sanitară, formarea abilităţilor necesare unei relaţionări eficiente cu instituţiile furnizoare de servicii sociale, precum şi de sprijin în integrarea în muncă a chiriaşilor, sprijin în obţinerea unei locuinţe, ceea ce în mod cert le va ajuta să-şi întemeieze un viitor”, a declarat Arina Moş.

În cadrul Centrelor sociale cu destinaţie multifuncţională, Dignitas şi Candeo, au beneficiat de servicii de cazare şi de consiliere psiho-socială individuală 69 de persoane.

Pe lângă cele menţionate mai sus, ASCO a derulat anul trecut şi alte programe: a distribuit ajutoarele alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare prin programul POAD, a organizat Ziua Persoanelor Vârstnice, în cadrul căreia au fost serviţi cu o masă caldă aproximativ 100 de vârstnici, iar în cadrul acţiunii „Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii”, în perioada decembrie 2014 – martie 2015, au fost împărţite 800 de porţii de hrană caldă şi ceai persoanelor fără adăpost. Totodată, în anul 2015 au fost acordate 8 subvenţii în baza Legii nr. 34/1998 asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Oradea. Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în luna februarie, Administraţia Socială Comunitară Oradea a dăruit celor 53 de veterani de război diplome de recunoştinţă şi pachete cu fructe şi dulciuri.

„Administraţia Socială Comunitară Oradea îşi propune pentru anul 2016, alături de continuarea acestor programe, creşterea calităţii serviciilor sociale care să determine creşterea gradului de independenţă a beneficiarilor, dezvoltarea unor servicii sociale în comunitate, în centrele multifuncţionale din cartierele de blocuri, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul social, creşterea calităţii serviciilor sociale acordate persoanelor fără adăpost cazate în azilul de noapte, dezvoltarea unor programe de sănătate care au ca scop prevenirea unor afecţiuni cu incidenţa crescută în rândul copiilor de vârstă şcolară, precum şi dezvoltarea dialogului cu sectorul ONG care activează în plan social”, a declarat Arina Moş în cadrul conferinţei.

Raportul prezentat în cadrul conferinţei privind activitatea ASCO în anul 2015 poate fi vizualizat în ataşamentul ştirii.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut