Știri

mai 07, 2018

Share:

Întâlnire tehnică și de capitalizare/valorificare a cunoștintelor privind dezvoltarea durabilă a mobilității în regiunea Dunărea pentru partenerii proiectului CityWalk – Weiz, Austria

news-image

Weiz, situat în estul Styriei și considerat un oraș industrial datorită prezenței mai multor companii industriale, a fost locul întâlnirii partenerilor de proiect CityWalk, găzduit în perioada 23-25 aprilie 2018 de către partenerul de proiect, Municipalitatea Weiz. Întâlnirea cu caracter transnațional s-a axat pe studierea și schimbul de experiență în domeniul mobilității durabile.

Partenerii și experții tematici s-au întâlnit la Centrul de Inovare în Energetică W.E.I.Z., pentru a participa la atelierul tehnic de lucru interconectat cu capitalizarea și consolidarea capacităților și competențelor în domeniul studiat.

Scopul a fost atins prin: identificarea provocărilor comune în regiunea Dunărea în domeniul Soluțiilor durabile de transport și mobilitate (Polul tematic 6), cu accent particular pe contribuția la recomandările și soluțiile comune stabilite prin Strategia UE pentru regiunea Dunărea în cadrul Axei Prioritare 1b – Îmbunătățirea mobilității și a transportului multimodal.

Întâlnirea a început cu un discurs de bun-venit din partea primarului municipiului Weiz, dl. Erwin Eggenreich. Ulterior au avut loc prezentări tematice susținute de mai mulți experți în planificarea mobilității, după cum urmează: dl. Béla Kézy, expert în dezvoltarea urbană, a prezentat problema autoturismelor autonome și efectul lor asupra mobilității urbane, dl. Dieter Schwab a prezentat Asociația WalkSpace, dl Harald Messner și dl. Martin Auer au prezentat programul e5 și programul Ever-Green e-Car sharing, iar dl. Rafael Bramreiter a prezentat proiectul WoodCar.

A doua parte a intâlnirii a fost dedicată conceptului de capitalizare/valorificare a cunoștințelor in cadrul cărora au fost prezentate două proiecte aprobate prin Programul transnațional Dunărea.

Dl. Matej Gojčič, reprezentant al Agenției de Dezvoltare Regională din Regiunea Urbană Ljubljana (RRA LUR) a prezentant proiectul LinkingDanube – Conectarea transnațională, informarea călătorului vis-a-vis de transportul multimodal și planificarea călătoriilor pentru o mobilitate eco-friendly (prietenoasă cu mediul) în regiunea Dunărea. LinkingDanube abordează problema furnizării insuficiente de informații despre transportul public transfrontalier, în special în ceea ce privește transportul și mobilitatea transfrontaliere în zonele rurale. Se concentrează în special pe conectarea zonelor mai puțin accesibile din regiunea Dunărea prin conectarea alternativă a serviciilor de transport public și integrarea datelor privind cererea de transport în cadrul serviciilor. Obiectivul general al proiectului este de a promova opțiunile privind mobilitatea eco-friendly (ecologică) și accesibilitatea echilibrată în regiunea Dunărea.

Dna Barbara Kulmer reprezentant al Municipiului Weiz a prezentat proiectul CHESTNUTElaborarea de planuri strategice inteligente pentru transportul urban durabil. Proiectul contribuie la dezvoltarea unei conexiuni mai bune și mai interoperabile cu mediul înconjurător precum și a unui sistem sigur de transport în zonele urbane funcționale din Regiunea Dunărea.

Partenerii de proiect și-au continuat activitatea a doua zi, prezentând etapele, concluziile, problemele și soluțiile privind planificarea locală, urmate de introducerea de practici bune/rele de mobilitate durabilă a transportului din țara lor. De asemenea, partenerii au discutat despre provocările și sarcinile legate de comunicarea proiectului și au prezentat planurile pilot din orașele partenere. Urmare a unei întâlniri reușite și productive, partenerii au convenit la stabilirea următoarei întâlniri legate de implementarea proiectului ce va fi găzduită de Agenția pentru Dezvoltare Regională din regiunea Pilsen din Republica Cehă, în luna noiembrie 2018.

Despre proiectul CityWalk

CityWalk este un proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, din fonduri UE – FEDER și IPA, și tinde spre constituirea de zone responsabile din punct de vedere energetic prin stabilirea de orașe pietonale în regiunea Dunărea. Acesta ajută orașele să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea fonică și să devină orașe mai sigure pentru locuitori, prin creșterea rolului unor forme mai durabile și mai active de mobilitate în mixul de transport urban, cum ar fi mersul pe jos și ciclismul. Proiectul se adresează provocării printr-o abordare holistică: îmbunătățirea mobilității urbane prin combinarea eficientă a diferitelor mijloace de transport și identificarea obstacolelor, dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan de abordare a acestor obstacole.

Proiectul CityWalk este implementat în cadrul unui parteneriat format din 13 parteneri din 9 țări, respectiv Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Croația, Slovacia, România, Cehia, Austria și Serbia. Liderul de parteneriat al acestui proiect este Centrul de Cercetare Știintifică Bistra Ptuj din Slovenia, Primăria Municipiului Oradea fiind singurul partener de proiect din România.

Pentru mai multe informații despre proiectul CityWalk, vă rugăm să vizitați: www.interreg-danube.eu/citywalk

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut