Știri

august 11, 2016

Share:

Licitație deschisă de atribuire a parcelelor de teren disponibile în Parcul Industrial I din Oradea

news-image

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.506 din 29 iunie 2009 privind mandatarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr.34,

Societatea Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA (fosta EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL), cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness I, organizează în perioada 11 AUGUST 2016 – 09 SEPTEMBRIE 2016 LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra a 3 (trei) parcele disponibile în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnării contractului de superficie, respectiv a contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 8 (opt) Euro/mp/25 de ani, fără TVA.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro .

Depunerea ofertelor se va face în perioada 11 AUGUST 2016 – 22 AUGUST 2016 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și 08,00 – 12,00 (pentru data de 22 AUGUST 2016 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 22 AUGUST 2016, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea SA sau la adresa de email contact@adlo.ro persoană de contact dna Liana Boangiu.

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email contact@adlo.ro

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut