Știri

iulie 27, 2015

Share:

Licitație deschisă în vederea atribuirii în folosință a parcelelor disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS ORADEA III

news-image

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III (aprobat prin Hotărârea nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor) și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.402/30.06.2015 privind reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Eurobusiness Parc Oradea S.A. pentru numirea și stabilirea atribuțiilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III în cadrul procedurii de licitație deschisă și a Hotărârii nr.16/14.07.2015 a Adunării Generale a Acționarilor,

Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness Oradea III, cu sediul actual (în curs de modificare) situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, organizează LICITAȚIE DESCHISĂ în perioada 27 IULIE 2015 – 17 SEPTEMBRIE 2015, în vederea atribuirii în folosință a 30 (treizeci) parcele disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS ORADEA III, situat în Oradea, strada Uzinelor.

Parcelele sunt destinate construirii halelor/clădirilor în vederea desfășurării ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE SAU A SERVICIILOR.

Durata maximă a constituirii dreptului de folosință este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 5 (cinci) Euro/mp/25 de ani, fără TVA pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și de 6,50 (șasevirgulăcincizeci) Euro/mp/25 ani, fără TVA pentru zona Servicii.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.eurobusinessparc.ro.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 27 IULIE 2015 – 14 AUGUST 2015 ora 12,00, conform Calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și 08,00 – 12,00 (pentru data de 14 AUGUST 2015 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare a Ofertelor, în data de 14 AUGUST 2015, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul Primăriei Municipiului Oradea, situat în Oradea, Piața Unirii nr.1, în Sala „Rimler Karoly” (Sala Mică).

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., la numărul de telefon 0359/889.389 sau la adresa de email contact@eurobusinessparc.ro, persoană de contact dna Liana Boangiu.

Orice solicitare de informații referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pe adresa de e-mail contact@eurobusinessparc.ro.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut