Știri

august 17, 2015

Share:

Licitație pentru concesionarea a 600 mp teren în vederea construcției unei unități pentru alimentaţie publică cu terasă

news-image

Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea suprafeţei de 600 mp teren, identificat cu nr. cadastral 190932, înscris în CF 190932 – Oradea, proprietate privată a municipiului Oradea, teren situat în Oradea, str. Zorelelor FN în vederea realizării obiectivului „Construcție cu destinaţia de unitate pentru alimentaţie publică cu terasă”.

Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 44,25 lei/mp/an, iar durata concesiunii este de 25 ani.

Documentaţia de atribuire se poate descărca accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei .

În ceea ce privește modalitățile de constituire a garanţiei de participare, acestea sunt: scrisoare de garanţie bancară pentru participare la procedură/ instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări sau virament bancar în contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Administraţia Imobiliară Oradea, cod fiscal 21982927.

Taxa de participare este de 200 lei. Această taxă poate fi achitată la casieria Administraţiei Imobiliare Oradea, Piaţa Unirii nr. 1 (parter Primăria Oradea – Sala Ghişeelor) sau în contul Administraţiei Imobiliare Oradea, cod fiscal RO23627620, cont RO60TREZ076502205X015396 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.09.2015, ora 15:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 07.10.2015, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este: Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Serviciul Relaţii cu Publicul, Sala Ghişeelor, ghişeul nr. 9 sau nr. 7.

Ofertanţii trebuie să transmită ofertele lor în 2 (două) plicuri sigilate: unul pentru calificare (exterior) şi unul cu oferta propriu-zisă (în interiorul plicului 1), care va conțineoferta privind nivelul de redevenţă.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 07.10.2015, ora 12:00, în sala mică a Primăriei Municipiului Oradea.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, judeţul Bihor; Registratură Generală: email:tr-bihor-reg@just.ro, fax : 0359/432750.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut