Știri

aprilie 18, 2016

Share:

Municipiul Oradea a depus un proiect în cadrul programului Orizont 2020

news-image

Municipiul Oradea, în parteneriat cu orașele Dortmund (Germania), Amiens (Franța), Santander (Spania), Bergamo (Italia), și alți 39 de parteneri (companii, institute de cercetare care activează în domeniul eficienței energetice respectiv mobilității urbane), a înaintat spre finanțare proiectul „Smart DE²STINI – Smart Data Enabling Energy Efficiency and Sustainable Transport in Urban Infrastructures” (Date inteligente pentru îmbunătățirea Eficienței Energetice și a Transportului Durabil în infrastructurile urbane) în cadrul programului Orizont 2020.

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană, având alocată o finanțare de 80 de miliarde EUR pe durata a 7 ani (2014-2020) – pe lângă investițiile private și investițiile publice naționale pe care această finanțare le va atrage.

Plecând de la importanța și rolul orașelor în tranziția către o economie bazată pe utilizarea eficientă a resurselor și cu un nivel redus de emisii de CO2 (în prezent 72% din populația Uniunii Europene trăiește în mediul urban și utilizează 70% din energia necesară), prin acest proiect este vizată testarea unor soluții demonstrabile, eficiente și replicabile la nivelul cartierelor urbane la intersecția domeniilor energie, transport și tehnologia informației și comunicațiilor. Măsurile care vor fi testate se referă la casele inteligente, măsuri de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe multifamiliale, utilizarea generalizată a surselor de energeie regenerabilă, stocajul de energie, precum și utilizarea ultimei generații de platforme ICT și infrastructură bazate pe specificații deschise.

În vederea asigurării tranziției dinspre „orașul digital” către un oraș de tip „Smart City”, Municipiul Oradea va coopera cu orașele menționate mai sus în mai multe domenii în vederea testării fezabilității:

  • integrării controlului și conectării pompelor de căldură pentru asigurarea energiei termice la nivelul unor cartiere,
  • utilizării sistemelor de stocare a energiei, management și monitorizare inteligentă a consumurilor de energie,
  • gestionării sistemelor de transport și distribuție a energiei termice și electrice, identificării surselor locale de energie regenerabilă,
  • dezvoltării unui sistem public privat de partaj al autoturismelor care să reducă numărul acestora respectiv să crească numărul de ore de utilizare,
  • utilizării unor senzori care să aibă la bază o tehnologie inovativă pentru colectarea și analiza datelor provenite din trafic,
  • creării unei platforme dedicate cetățenilor care să permită creșterea gradului de participare a cetățenilor în politica de dezvoltare a orașelor, colectarea unor date prin intermediul unor diferiți senzori/componente din cadrul sistemului de infrastructuri și sevicii publice urbane.

În acest sens, trebuie menționat faptul că Municipiul Oradea a implementat deja anumite componente care vor fi integrate în politica de dezvoltare a unui oraș inteligent, precum: construcția canalizației subterane (prin care s-a realizat peste 150 km de rețea de comunicații electrice și electronice), sistemul de telecitire la nivelul consumului de apă, instalarea a 200 de camere video pentru supravegherea și creșterea gradului de siguranță în spațiile publice, localizarea mijloacelor de transport public, e-ticketing, sistemul de plăți on-line al impozitelor și taxelor locale, plata biletelor de călătorie cu transportul public respectiv a parcării autoturismelor prin SMS, dezvoltarea aplicației IT oradea City Report prin care pot fi raportate diferitele probleme de către cetățeni cu privire la infrastructura urbană și serviciile publice din Muncipiul Oradea, Oradea City Apps (sistem de informare a turiștilor printr-o aplicație mobilă), instalarea unor puncte de acces internet (Wi-Fi hot spots) atât la nivelul Muncipiului cât și în Zona Metropolitană Oradea.

Depunerea proiectului „Smart DE²STINI – smart Data enabling Energy Efficiency and Sustainable Transport in urban Infrastructures” vine așadar în sprijinul demersurilor Primăriei Municipiului Oradea privind elaborarea unei strategii integrate de informatizare, căreia să-i urmeze implementarea unui model informatic care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date și informaţii existente în cadrul Primăriei Municipiului Oradea, să răspundă cerințelor definite de oricare dintre compartimente, să asigure informarea corectă, completă și în timp util a factorilor de decizie, să descrie etapele și procedurile necesare a fi urmate pentru ca Oradea să devină SMART CITY, dar și să asigure soluții pentru gestionarea clară a relației cu instituțiile subordonate Primăriei Oradea.

Prin aceste demersuri, Primăria Municipiului Oradea vizează definirea unui model de dezvoltare a orașului inteligent Oradea mai avansat și mai eficace, care să depășească fragmentarea actuală și să promoveze o viziune unitară a proiectelor, mergând cu mult mai departe decât integrarea TIC cu mobilitatea și eficiența energetică, contribuind astfel la creșterea atractivității municipiului (prin creșterea calității vieții cetățenilor, atragerea turiștilor și crearea unui mediu propice investitorilor actuali precum și potențialilor investitori).

Procedura de selecție a acestui proiect cuprinde 2 etape: o primă etapă se referă la evaluarea notei conceptuale depuse (Septembrie 2016) , urmând ca în a doua etapă, în cazul în care proiectul primește punctajul necesar pentru a fi selectat, parteneriatul respectiv să dezvolte aplicația finală.

Termenul de implementare a tuturor pachetelor de activități prevăzute este de 3 ani, de la data semnării contractului de finanțare.

Valoarea bugetului alocat Municipiului Oradea, în calitate de oraș de sprijin, este de 227.000 euro, din care finanțarea nerambursabilă ajunge la 100%.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut